• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


7/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nurdin USEEV  
KANMIILDIG-HOVU (E 62) YAZITI VE ESKİ TÜRKLERDE MASKE KÜLTÜRÜ Ss, 641-649
THE KANMIILDIG-HOVU (E 62) INSCRITION AND OLD TURKS MASK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4230
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
ESKİ TÜRKÇE BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ: AYAK “KÂSE, KADEH” Ss, 650-662
AN OLD TURKIC ETYMOLOGICAL ESSAY: AYAK “BOWL, GLASS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4148
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 663-704
ON FETHALİ KACHAR'S CHAGATAI TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4203
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil SOYDAN  
TARAMA SÖZLÜĞÜNÜN İLK ÜÇ CİLDİNDE KADIN VE MUTFAK EŞYALARI HAKKINDA KISMÎ SÖZ VARLIĞI ÇALIŞMASI Ss, 705-733
PARTIAL VOCABULARY STUDY ABOUT WOMAN AND KITCHEN THINGS THE FIRST THREE VOLUME OF SCANNING DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4116
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İ. Gülsel SEV  
SÖZLÜKÇÜLÜK’TE EMOJİLERDEN YARARLANMA MÜMKÜN MÜDÜR? Ss, 734-748
IS IT POSSIBLE TO UTILIZE EMOJIS IN LEXICOGRAPHY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4211
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan BOZ  
SÖZLÜKLER İÇİN YENİ BİR DİLBİLGİSEL BİLGİ ÖNERİSİ: İLGEÇLERİN ATADIKLARI BİÇİMBİRİMLER Ss, 749-758
A NEW GRAMMATICAL INFORMATION OFFER FOR DICTIONARIES: SUFFIXES DETERMINED BY PARTICLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4251
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ahmet Turan SİNAN  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TERİM SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 759-770
COMPARISON OF DICTIONARIES OF TERMS USED FOR TURKISH LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4225
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlkin GULUSOY  
KAVSİ TEBRİZİ ŞİİRLERİNİN DİLİNİN LEKSİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Ss, 771-787
LEXICAL PECULIARITIES OF GOVSI TABRIZI POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4152
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nigâr OTURAKÇI ORBAY  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YANSIMALI SORULARIN YAPI VE İŞLEV ÖZELLİKLERİ: TİYATRO METİNLERİ ÖRNEĞİ Ss, 788-805
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ECHO QUESTIONS IN TURKISH: EXAMPLE OF THEATRE TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4101
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKÇEDE İŞTEŞ ÇATI VE İŞTEŞ ÇATININ ÖZELLİKLERİ Ss, 806-836
RECIPROCALS IN TURKISH AND THEIR FUNCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4198
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan KAPLAN  
FUZÛLÎ’NİN GAZELLERİNDE ARUZ UYGULAMALARI: FUZÛLÎ’NİN MED KULLANIMININ BÂKÎ’YLE MUKAYESESİ Ss, 837-876
APPLICATIONS OF PROSODY IN FUZÛLÎ’S GHAZELS: THE COMPARISON OF FUZÛLÎ’S USAGE OF MED TO BÂKÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4234
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan EKİCİ  
KÂMÎ DİVANINDA RAKİP TİPİ VE RAKİP İLE İLGİLİ TASAVVURLAR Ss, 877-889
RIVAL TYPE AND RIVAL VISUAL LEVELS IN THE POEMS OF KAMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4194
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mithat DURMUŞ  
ÖMER SEYFETTİN’İN BAHAR VE KELEBEKLER ADLI ÖYKÜSÜNDE DOĞU VE BATI KADINI KARŞITLIĞINDAN İDEAL KADINA Ss, 890-901
FROM THE EAST AND WEST OPPOSITION TO THE IDEAL WOMAN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORY SPRING AND BUTTERFLIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4071
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tülin ARSEVEN  
ZAFER HANIM VE AŞK-I VATAN’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ Ss, 902-910
THE PLACE OF ZAFER HANIM AND AŞK-I VATAN IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4135
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökay DURMUŞ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH GAZETECİLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ: BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ Ss, 911-931
AN IMPORTANT EXAMPLE OF HUMOR JOURNALISM IN SECOND CONSTITUTIONAL ERA: THE CASE OF BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4137
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Faruk GÜLER  
CUMHURİYETİN İLK DÖNEM ROMANLARINDA DİN ALGISI Ss, 932-941
RELIGIOUS PERCEPTION IN THE NOVELS OF EARLY PERIOD OF REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4219
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alev GÜLTÜRK UYSAL  
İSKENDER PALA’NIN ŞAH & SULTAN ROMANINDA “HATA’İ-AŞK-İKTİDAR” ÜÇGENİNİN KAVRAMSAL VE SİMGESEL DÜZLEMDE ÇÖZÜMLENMESİ Ss, 942-955
THE SOLUTION OF THE TRIANGLE OF “MISTAKE- LOVE- RULERSHIP” IN THE CONCEPTUAL AND SYMBOLICAL PLATFORM IN THE SHAH & SULTAN NOVEL OF ISKENDER PALA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4166
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Halil SAĞLAM  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE EİNFÜHLUNG (ÖZDEŞLEYİM) İLİŞKİSİ KURDUĞU TABİAT UNSURLARI Ss, 956-989
NATURAL ELEMENTS TO WHICH NECIP FAZIL KISAKUREK IDENTIFY HİMSELF IN HIS POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4178
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman EROĞLU  
SAFVET NEZİHİ’NİN ZAVALLI NECDET ROMANINDA RENK SİMGESELLİĞİ Ss, 990-1003
COLOR SYMBOLISM IN SAFVET NEZIHI’S ZAVALLI NECDET NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4188
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gizem Ece GÖNÜL  
SEVGİ, AŞK, KARANFİL, RAKI VE DİĞERLERİ: “YERÇEKİMLİ KARANFİL” ÇÖZÜMLEMESİNDEN VAROLUŞ SÖZLÜĞÜNE Ss, 1004-1030
COMPASSION, LOVE, CARNATION, RAKI AND OTHERS: FROM THE ANALYSIS OF “THE GRAVITATIONAL CARNATION” TO THE DICTIONARY OF EXISTENTIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4190
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ertuğrul KARAKUŞ  
SOVYET DÖNEMİ “KANONİK EDEBİYAT” ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKMEN EDEBİYATINDA AGAHAN DURDIYEV’İN “KADIN” KONULU İKİ HİKÂYESİ Ss, 1031-1046
TWO STORIES ON “WOMAN” FROM AGAHAN DURDIYEV OF TURKMEN LITERATURE, AS EXAMPLES OF CANONIC LITERATURE IN SOVIET ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4185
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salahaddin BEKKİ  
NASREDDİN HOCA’DAN TEMEL’E TÜRK FIKRALARINDA MİZAH UNSURU OLARAK MÜLEMMA Ss, 1047-1054
MULEMMA AS AN ELEMENT OF HUMOR IN TURKISH JOKES FROM NASREDDIN HODJA TO TEMEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4161
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
HALK HEKİMLİĞİNE İLGİ ÇEKİCİ BİR ADLANDIRMA: TÜRK’E ÇARE Ss, 1055-1067
AN INTERESTING NAME FOR THE FOLK MEDICINE: CURE FOR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4209
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akif ARSLAN - Cüneyt ÇELİK  
AĞRI İL MERKEZİNE BAĞLI OLAN ZİYARET KÖYÜ’NDE BULUNAN ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TÜRBESİ ETRAFINDA GELİŞEN ANLATILAR Ss, 1068-1084
THE NARRATIVES THAT WERE TOLD AROUND THE ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TOMB LOCATED IN THE VILLAGE OF ZİYARET IN AĞRI PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4164
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selçuk Kürşad KOCA  
MAKEDONYA’DA YAŞAYAN TÜRK-MAKEDON-ARNAVUT-BOŞNAK TOPLUMLARININ GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN ORTAK KÜLTÜR UNSURLARI Ss, 1085-1103
JOINT CULTURAL ELEMENTS IN TRANSITIONAL PERIODS OF COMMUNITIES LIVING IN MACEDONIA – TURKISH, MACEDONIAN, ALBANIAN AND BOSNIAN EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4216
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir Sıttık KILIÇ - Oğuzhan YILMAZ  
FAKİR BAYKURT’UN MASALLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE MASALLARIN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI Ss, 1104-1125
VALUE EDUCATION IN FAKIR BAYKURT’S TALES AND CONTRIBUTION OF HIS TALES TO TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4155
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kelime ERDAL - Hatice YURTSEVEN YILMAZ  
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ SERİSİNDE OKUL YAŞAMI Ss, 1126-1147
SCHOOL LIFE IN SAFTİRİK GREG’ S DAIRY SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4232
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu UÇGUN  
1-5. SINIF “TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA KİTAPLARI”NDAKİ TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNİN PROGRAMDAKİ KAZANIMLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1148-1160
EVALUATION OF TURKISH COURSE ACTIVITIES IN THE 1-5TH GRADES TURKISH LANGUAGE AND CULTURE WORKBOOKS IN TERMS OF TARGET ACHIEVEMENTS IN THE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4195
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nevin AKKAYA - Cenan İŞCİ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1161-1171
THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION FACULTY STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD READING AND THEIR ACHIEVEMENT IN WRITTEN EXPRESSION COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4110
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra KARAKUŞ TAYŞİ - Yusuf TAŞKIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1172-1189
DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4169
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin KUŞDEMİR - Hatice Kurban - Pınar BULUT  
YAZMA GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN BİR ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ EYLEM ARAŞTIRMASI Ss, 1190-1209
ACTION RESEARCH CONCERNING A STUDENT HAVING DIFFICULTY IN WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4172
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Özlem KANAT SOYSAL - Demet GÜLÇİÇEK  
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK: SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ss, 1210-1238
BEING A TURKISH LANGUAGE TEACHER OF SYRIAN REFUGEE STUDENTS: CHALLENGES AND ISSUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4179
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- İbrahim DADANDI - Fatih KOCA  
PISA 2015 TÜRKİYE SONUÇLARINA GÖRE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER İLE OKUMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 1239-1252
THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIECONOMIC FACTORS AND READING LITERACY ACCORDING TO PISA 2015 TURKEY RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4200
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tazegül DEMİR - Şule FIRAT DURDUKOCA  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1253-1275
INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGIC CONTENT INFORMATION BY VARIOUS VARIABLES OF STUDENTS CONTINUING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CERTIFICATE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4173
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Yaşar ÖZBAY  
EVLİLİKTE FEDAKÂRLIK DOYUMUNUN İLİŞKİSEL ÖZGÜNLÜK VE EVLİLİK DOYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1276-1290
EXAMINATION OF SATISFACTION WITH SACRIFICE IN MARRIAGE IN THE CONTEXT OF RELATIONAL AUTHENTICITY AND MARITAL SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4112
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZCAN - Anıl Kadir ERANIL  
MESLEK SEÇİMİ KAPSAMINDA: ANNE BABA TUTUMU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM Ss, 1291-1304
WITHIN PROFESSION CHOICE: PARENTAL ATTITUDE AND ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4120
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Okan YOLCU - Kerim GÜNDOĞDU - Ruken AKAR VURAL  
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MİZAH TEMELLİ GELİŞTİRİLEN İÇERİK ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 1305-1332
A CASE-STUDY ON HUMOR-BASED CONTENT IN SCIENCE LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4210
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MÜZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM Ss, 1333-1348
WEB BASED DISTANCE LEARNING IN MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4227
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdinç GÜLCÜ  
MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİNDE ERMENİ İSYANLARI (1895) Ss, 1349-1379
ARMENIAN UPRISINGS IN MAMURATULAZIZ PROVINCE (1895)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4215
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sacit UĞUZ  
NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK YARISINDA ERDEMLİ VE ÇEVRESİ YÖRÜKLERİNİN İDARÎ VE DEMOGRAFİK DURUMU Ss, 1380-1392
ACCORDING TO THE CENSUS RECORDS DEMOGRAPHIC AND ADMINISTRATIVE STATUS OF YORUK TRIBES IN ERDEMLI AND ITS SURROUNDINGS IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4239
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vilayat QULİYEV  
POLŞA TATARLARI AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN (1918-1920) DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ - OLQERD KRİÇİNSKİ Ss, 1393-1404
POLISH TATARS IN THE STATE ADMINSTATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIYAN (1918-1920). OLGIERD KRICHINSKY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4235
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şureddin MEMMEDLİ - Gemze ALKAN  
GÜRCİSTAN'DA TÜRKİYE SEVDALISI BİR ŞAİR: RAFİK HÜMMET Ss, 1405-1415
TURKEY LOVERS OF POET IN GEORGIA: RAFİK HUMMET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4240
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alev SINAR UĞURLU  
Book Presentation and Evaluation: BİR PSİKİYATRİ PROFESÖRÜNÜN EDEBÎ TECRÜBESİ: BİRAZ ARGO Ss, 1416-1427
LITERARY EXPERIENCE OF A PROFESSOR OF PSYCHIATRY: SOMEWHAT SLANG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4264
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri