• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Künye


İmtiyaz Sahibi, Yazı İşleri Müdürü ve Editörü /

License Owner, Editorial Manager and Editor

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcıları / Editor Assistants

Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Alan Editörleri

Prof. Dr. Osman MERT (Atatürk Üniversitesi) - Türk Dili

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi) - Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Mehmet TEZCAN (Bursa Uludağ Üniversitesi) -Tarih

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN (Bursa Uludağ Üniversitesi) - Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi) Türkçe Eğitimi

Doç. Dr. Safiye SARICI BULUT (Gazi Üniversitesi) - Eğitim Bilimleri

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Abamüslim AKDEMİR (Bursa Uludağ Üni.) - Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üni.)

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU (Bursa Uludağ Üni.) - Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Üni.)

Prof. Dr. Cumaali ŞABANOV (Özbekistan) -  Prof. Dr. Erden KAZHYBEK (Kazakistan)

Prof. Dr. Ergin JABLE (Kosova) - Prof. Dr. Funda KARA (Atatürk Üni.)

Prof. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Üni.) - Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Marmara Üni.)

Prof. Dr. Gülhan ATNUR (Atatürk Üni.) - - Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Luo XIN (Çin Halk Cum. Pekin Üni.) - Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (İstanbul Kültür Üni.)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üni.) - Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN (Hacettepe Üni.)

Prof. Dr. Mihail DOBROVİTS (Macaristan) - Prof. Dr. Muammer DEMİREL (Bursa Uludağ Üni.)

Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Üni.) - Prof. Dr. Murat YAKAR (Mersin Üni.) 

Prof. Dr. Peter ZIEME (Almanya) - Prof. Dr. Serhan ALKAN İSPİRLİ (Atatürk Üni.)

Prof. Dr. Serhat ZAMAN (Bursa Uludağ Üni.) - Prof. Dr. Tsend BATTULGA (Moğolistan)

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üni.) - Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üni.)

Doç. Dr. Ergin JABLE (Kosova) - Doç. Dr. Vefa GULİYEVA (Azerbaycan)

Doç. Dr. Vefa GULİYEVA (Azerbaycan) - Doç. Dr. Aleksandr VASİLYEV (Rusya Federasyonu)

Dr. Nazım MURADOV (KKTC) - Rafig HÜMMET (Gürcistan)

Yayın Danışma Kurulu / Board of Editorial Advisor

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK (Çukurova Üni.) - Prof. Dr. Cefer M. CEFEROV (Azerbaycan Pedagoji Üni.)

Prof. Dr. Harun DUMAN (Marmara Üni.) - Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH (Erciyes Üni.)

Prof. Dr. Kemal ABDULLA (Azerbaycan Diller Üni.) - Prof. Dr. Kemal YAVUZ (Fatih Sultan Mehmet Üni.)

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU (YÖK) - Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Emekli Öğr. Üyesi) - Dr. Öner KABASAKAL (TİKA Eski Başkanı)

Genel Koordinatörler / General Coordinators

Doç. Dr. Harun ŞAHİN

Yabancı Dil Sorumluları / Responsible for Foreign Language

Dr. Sinan DİNÇ - Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV - Uz. Ayten M. HACILAR

Düzelti Sorumluları / Responsible for Revision

Öğr. Gör. Dr. Bahattin ŞİMŞEK - Uzm. İsmail EMİRŞAH

Kaynakça Sorumlusu / Responsible for Bibliography

Muhammet Lütfü AKYÜZ

Sanat Danışmanı / Art Advisor

Öğr. Gör. M. Fatih KILIÇ

 

 

 

 

 

ASOS Index, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi, Arastirmax, Academic Journals Database Akademik Dizin, ResearchBib, InfoBase Index, Root Indexing, OAJI, Advanced Science Index, ESJI, Harvard Library, Scilit, Genamics, EBSCO, SOBIAD, MLA, MIAR, DRJI, TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

 Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri