• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


11/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2022

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Zuhal EROĞLU KOŞAN  
BİLGE TONYUKUK YAZITLARININ ANLATIBİLİM UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 905-920
ANALYSIS OF THE TONYUKUK INSCRIPTIONS IN TERMS OF NARRATIVE DEVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5541
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ARGUNŞAH  
HAREZM TÜRKÇESİ KURAN TERCÜMESİ’NDE ARAPÇA FÜLK ‘GEMİ’ KELİMESİNE VERİLEN ANLAMLAR Ss, 921-941
MEANINGS GIVEN TO THE ARABIC FULK 'SHIP' IN THE HAREZM TURKISH TRANSLATION OF THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5530
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sümeyra ALAN  
DOĞU SAHASI TARİHÎ TÜRK YAZI DİLLERİNDE EŞ ANLAMLILIK ÇERÇEVESİNDE “CÖMERTLİK” KAVRAMI Ss, 942-959
THE CONCEPT OF “GENEROSITY” IN THE FRAMEWORK OF SYNOMIALITY IN THE HISTORICAL TURKISH WRITTEN LANGUAGES OF THE EAST AREA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5524
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin KUBİLAY - Meriç GÜVEN  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEKİ “ÖL-” FİİLİNİN EŞ DİZİMLİLİK VE SEMANTİK PROZODİ YÖNÜNDEN BİLGİSAYARLI DİL BİLİM YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Ss, 960-980
THE EXAMINATION OF THE VERB “TO DIE” IN DEDE KORKUT STORIES WITH COMPUTATIONAL MODELING METHODS REGARDING COLLOCATION AND SEMANTIC PROSODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5512
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
БАЙЫРКЫ ТҮРКЧӨ (БАЙЫРКЫ УЙГУРЧА) "СЮАНЬЦЗАН БИОГРАФИЯСЫНДАГЫ" (XI к.) КЫРГЫЗ ЭТНОНИМИ Ss, 981-990
KYRGYZ ETHNONYM IN THE OLD TURKIC/ UYGHUR 'HÜEN-TSANG BIOGRAPHY'(XI CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5528
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed Ali İsmail FAKİRULLAHOĞLU  
KAZAK TÜRKÇESİNDE DUYGU FİİLLERİ Ss, 991-1016
EMOTION VERBS IN KAZAKH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5494
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emin Erdem ÖZBEK  
TUVA TÜRKÇESİNDE ZAMİR KÖKENLİ FİİLLER VE BU FİİLLERDEN TÜREMİŞ SÖZCÜKLER Ss, 1017-1040
PRONOMINAL VERBS AND THEIR DERIVATIVES IN TUVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5514
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin KABA  
YESEVİ ŞAİRİ ŞEMS-İ ÂṢÎ VE CÜHÛD-NÂME’Sİ Ss, 1041-1062
SHAMS-I ASI OF YASAWI AND HIS STORY OF CÜHŪD-NĀME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5546
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin EĞRİ  
EDEBÎ TASVİR GELENEĞİ ÇERÇEVESİNDE LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN BURSA VE TABİAT TUTKUSU: SARNIÇ YAYLASI Ss, 1063-1083
LAMI’I CELEBI’S PASSION FOR BURSA AND NATURE WITHIN THE FRAMEWORK OF LITERATURE DESCRIPTION: SARNIC HIGHLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5516
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet ÇAL  
MÜNÂZARA-İ SULTÂN-I BAHÂR BÂ-ŞEHRİYÂR-I ŞİTÂ’DA FARSÇA KURALLARLA OLUŞTURULAN BİRLEŞİK SIFATLAR Ss, 1084-1101
COMPOUND ADJECTIVE FORMED BY PERSIAN RULES IN MÜNÂZARA-I SULTÂN-I BAHÂR BÂ-ŞEHRIYÂR-I ŞITÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5535
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Olcay KÖYBAŞI  
ZİYÂ PAŞA’NIN SÜRGÜN SÜRECİ VE AVRUPA SÜRGÜNÜNDEKİ ÇELİŞKİLER Ss, 1102-1111
THE PROCESS OF ZİYÂ PAŞA'S EXILE AND THE CONTRADITIONS IN THE EUROPEAN EXILE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5540
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çare TUFANER  
ULUSLARARASI HANS CHRISTIAN ANDERSEN ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ’NE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 1112-1129
AN OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD FOR CHILDREN'S LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5529
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk IŞIK - Pınar IŞIK  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRENİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1130-1149
AN EVALUATION ON DISTANCE TURKISH LEARNING BY LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5521
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arzu ATASOY  
YAZMA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARININ GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME Ss, 1150-1175
A REVIEW OF RESEARCH ON TEACHING WRITING: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5491
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aydın ÖNAL - Cem Şems TÜMER  
TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ HİKÂYE EDİCİ METİNLERİN BETİMLEYİCİ UNSURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1176-1192
ANALYZING THE NARRATIVE TEXTS IN TURKISH COURSEBOOK IN TERMS OF DESCRIPTIVE EXPRESSION ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5495
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep CİN ŞEKER - Derya YÜCEL ÇETİN  
OKUMA EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI Ss, 1193-1209
EXAMINATION OF SCALE DEVELOPMENT STUDIES IN THE FIELD OF READING EDUCATION: A META-SYNTHESIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5515
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Berna ÜRÜN KARAHAN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE FORMASYON GRUBU ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1210-1219
AN ANALYSIS ON THE RELATION BETWEEN READING HABITS AND ATTITUDES FOR OCCUPATIONAL DEVELOPMENT OF CANDIDATE TURKISH TEACHERS AND FORMATION GROUP CANDIDATE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5537
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özlem BAŞ - Zeynep Tunç - Mahmure İpek - Fadime Akgül  
ÖZEL EĞİTİM İHTİYACINA VE NORMAL GELİŞİME YÖNELİK İLKOKUMA YAZMA DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1220-1240
COMPARISON OF THE LITERACY TEXTBOOKS PREPARED NORMAL DEVELOPMENT AND SPECIAL EDUCATION NEEDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5510
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat KORUCUK  
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA İLETİŞİM BECERİSİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 1241-1263
EXAMINATION OF GRADUATE THESES ON COMMUNICATION SKILLS IN THE FIELD OF EDUCATION AND TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5488
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aykut GÜNLÜ - Diğdem Müge SİYEZ  
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI DAVRANIŞI OLAN ÖĞRENCİLERLE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR Ss, 1264-1283
THE EXPERIENCES OF STUDIES SCHOOL PSYCHOLOGICAL COUNSELORS WITH STUDENTS WITH PROBLEMATIC INTERNET USE BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5534
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet SİMSAR - Vakkas YALÇIN - Hızır DİNLER  
3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN 21. YY. BECERİLERİ ÖLÇEĞİ (DAY-1): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1284-1303
21ST CENTURY SKILLS INVENTORY FOR 3-4 YEARS OLD CHILDREN (DAY-1): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5544
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Kaan TÜRKSOY - Kurtuluş ÖZLÜ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARI VE SPORTMENLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1304-1321
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION LESSON AND THEIR FAIR PLAY ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5543
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim GÜL  
YETİŞKİNLER EĞİTİMİNDE ÜÇ ÖNEMLİ ÖĞÜT: HİLM, İLİM VE NEFSİN EĞİTİMİ Ss, 1322-1334
THREE IMPORTANT ADVICE IN ADULT EDUCATION: GENTLENESS, LEARNİNG AND NAFS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5499
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Ziya KARAASLAN  
HACI BEKTAŞ TEKKESİ POSTNİŞİNLERİNDEN YANBOLULU HACI ALİ TÜRÂBÎ BABA Ss, 1335-1345
HADJI ALİ TÜRABİ BABA FROM YANBOLU ONE OF THE SHEIKHS OF HADJIBEKTASH LODGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5498
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail POLATCAN  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLERDE SPORTİF VE KÜLTÜREL BAĞLAMDA ATLI OKÇULUK Ss, 1346-1363
HORSEBACK ARCHERY IN A SPORTING AND CULTURAL CONTEXT OF TURKS FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5533
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri