• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


10/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2021

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

İbrahim BOZ  
YUNUS EMRE’YE AİT BİR İLAHİNİN ONTOLOJİK TAHLİLİ Ss, 840-851
AN ONTOLOGICAL ANALYSIS OF A HYMN BU YUNUS EMRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5305
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şebnem HASANLI GARİBOVA  
THE SEMANTIC-STRUCTURAL CHANGES OF ASTRONOMICAL NAMES IN MEDIEVAL PERIOD TURKIC SCIENTIFIC WORKS Ss, 852-863
ORTA ÇAĞ TÜRK BİLİMSEL ÇALIŞMALARINDA ASTRONOMİK ADLARIN SEMANTİK-YAPISAL DEĞİŞİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5297
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sercan ALABAY  
95. YILDÖNÜMÜNDE SS LOTUS- BOZKURT DAVASINA İLİŞKİN FRANSIZ BASININDA ÇIKAN BAZI HABERLERE DİLSEL BİR BAKIŞ Ss, 864-874
A LINGUISTIC OVERVIEW OF SOME OF THE NEWS IN THE FRENCH PRESS ON THE SS LOTUS-BOZKURT CASE ON ITS 95TH ANNIVERSARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5332
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim EŞİM - Serhat ZAMAN  
BALKANLARDAN ANADOLU’YA YÖNELİK GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİNE BİR ÖRNEK: BULGARİSTAN KAYNAKLI GÖÇLERİN BURSA-OSMANGAZİ İLÇESİNDE YER ADLARINA ETKİSİ Ss, 875-902
AN EXAMPLE ON SPATIAL EFFECTS OF IMMIGRATION FROM BULGARIA TO ANATOLIA: THE EFFECT OF IMMIGRATION RESULTING FROM BULGARIA ON PLACE NAMES IN BURSA BURSA - OSMANGAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5296
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe Nur Sır DÜNDAR  
KÜTAHYA MERKEZ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR-I Ss, 903-925
CONTRIBUTIONS TO THE DICTIONARY OF COMPILATION FROM THE KÜTAHYA CENTER-I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5353
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçehan Aysel YILMAZ  
“LEZÎZ” REDİFLİ GAZELLERDE SEVGİLİNİN DUDAĞININ TATLI YİYECEKLERLE İLİŞKİSİ Ss, 926-942
RELATIONSHIP BETWEEN THE BELOVED’S LIPS AND SWEET FOODS IN “LEZÎZ” IDENTITY RHYMES (REDIF) GHAZELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5299
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sacide AKCAN - Ömer YILDIZ  
AHMED MİTHAT EFENDİ VE MISIRLI MUHAMMED EMİN FİKRİ BEY’İN AVRUPA İZLENİMLERİ Ss, 943-962
AHMED MİTHAT EFENDİ’S AND EGYPTIAN MUHAMMED EMİN FİKRİ BEY’S IMPRESSIONS ABOUT EUROPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5309
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşegül SEKMAN  
ÖYKÜ YAZARI OLARAK ORHAN VELİ Ss, 963-979
ORHAN VELI AS STORY WRITER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5323
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman BARLAS  
İNSAN VE KURT İLİŞKİSİNİN “BEYAZ DİŞ” VE “DİŞİ KURDUN RÜYALARI” ADLI ESERLERDE EKOELEŞTİREL BAĞLAMDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 980-995
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN AND WOLF RELATIONSHIP IN THE WORKS TITLED “WHITE FANG” AND “THE PLACE OF THE SKULL” IN ECOCRITICAL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5325
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Kandemir ENSER  
TRAJEDİDEN KAÇIŞIN TRAJEDİSİ: GABRIEL GARCIA MARQUEZ’İN KIRMIZI PAZARTESİ ADLI ROMANININ İNCELENMESİ Ss, 996-1013
THE TRAGEDY OF ESCAPING A TRAGEDY: ANALYSIS OF GABRIEL GARCIA MARQUEZ’S A NOVEL NAMED CHRONICLE OF A DEATH FORETOLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5273
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Alperen ÖNCEL - Minara ALİYEVA ÇINAR  
CHRISTINE NÖSTLINGER’İN HADİ AMA BABA VE GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN YEŞİL KİRAZ ADLI ESERLERİNİN EĞİTİM, AİLE VE TOPLUM BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMASI Ss, 1014-1026
COMPARISON OF CHRISTINE NÖSTLINGER'S BOOK CALLED EINEN VATER HAB ICH AUCH AND GÜLTEN DAYIOĞLU'S BOOKS CALLED YEŞIL KIRAZ IN TERMS OF EDUCATION, FAMILY AND SOCIET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5278
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arzu ÇEVİK - Merve MÜLDÜR  
ÇOCUK EDEBİYATINDA GENEL ÇATIŞMA TÜRLERİ, ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ VE KUŞAK ÇATIŞMASI: UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ VE GÖKYÜZÜNDE BALONLAR ÖRNEĞİ Ss, 1027-1048
AN OVERVIEW OF CHILDREN'S LITERATURE FROM GENERAL TYPES OF CONFLICT, CONFLICT RESOLUTION METHODS AND CONFLICT OF GENERATIONS: UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ AND GÖKYÜZÜNDE BALONLAR SAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5287
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Sami TÜRKER  
TÜRKÇEYİ İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1049-1069
AN INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF TEACHERS WHO TEACH TURKISH AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE ABOUT BLENDED LEARNING ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5277
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şaziye DURUKAN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA BATI KÖKENLİ SÖZCÜKLERİN KULLANIMI: YEDİ İKLİM TÜRKÇE SETİ (A1-A2 DERS KİTABI) ÖRNEĞİ Ss, 1070-1088
IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS USE OF WESTERN ORIGIN WORDS: YEDİ İKLİM TURKISH SERIES (A1-A2 TEXTBOOK) EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5313
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mete Yusuf USTABULUT  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİ Ss, 1089-1104
TENDENCIES OF RESEARCHES ON REFLECTIVE THINKING PRACTICES IN TURKISH LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5360
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir KAYABAŞI - Nülifer KARADAĞ  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNİN İŞLENİŞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 1105-1123
TEACHER'S OPINIONS ON THE PROCESSING OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5283
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih CAN - Kayhan BOZGÜN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KONUŞMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1124-1136
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS AND SPEECH ANXIETY OF EDUCATION FACULTY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5357
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Remziye ULUDAĞ KIRÇIL - Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU - İlker KÖSTERELİOĞLU  
İLKOKULDA YARATICI OKUMA ÇALIŞMALARININ SINIF YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1137-1157
THE EVALUATION OF CREATIVE READING STUDIES IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO TEACHER'S OPINIONS IN CLASSROOM MANAGEMENT PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5307
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz GÜNDÜZALP  
WEB 2.0 ARAÇLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ÜST BİLİŞSEL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 1158-1177
WEB 2.0 ARAÇLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ÜST BİLİŞSEL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5318
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine Kübra PULLU - Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EDMODO KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 1178-1192
UNIVERSITY STUDENTS' VIEWS ABOUT EDMODO USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5324
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih ORÇAN - Raşit ÇELİK  
ADAPTATION OF COLLEGE OUTCOME EXPECTATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH Ss, 1193-1202
ÜNİVERSİTE MEZUNİYET BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5326
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğba SADIÇ - Bülent ALCI  
ÖĞRETMENLERİN YARATICILIĞI BESLEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1203-1214
ADAPTATION OF TEACHERS’ CREATIVITY NURTURING BEHAVIOR SCALE INTO TURKISH: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5262
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep BAŞERER BERBER  
EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERME YOLLARI Ss, 1215-1223
THE WAY TO REMOVE GENDER INEQUALITY IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5288
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zafer ÇAKMAK - İsmail Hakan AKGÜN - Murat SALUR  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI Ss, 1224-1245
ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO PROJECT-BASED INSTRUCTION IN SOCIAL STUDIES EDUCATION: A META SYNTHESIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5320
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Razan AYKAÇ  
SURİYE ŞAM MİLLİ MÜZESİNDEKİ TÜRK İSLAM DÖNEMİNE AİT ESERLERDEN ÖRNEKLER Ss, 1246-1270
EXAMPLES OF ARTIFACTS FROM THE TURKISH-ISLAMIC PERIOD IN THE SYRIAN DAMASCUS NATIONAL MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5292
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri