• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


8/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mustafa ARGUNŞAH  
HAREZM TÜRKÇESİYLE YAPILAN KUR’AN ÇEVİRİSİNİN BEŞ NÜSHASI Ss, 654-698
FIVE COPIES OF THE QURAN TRANSLATION IN THE KHOREZMIAN TURKIC LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4471
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar TOKAY  
ESKİ TÜRKÇE IMIZĠAN- “UYUKLAMAK” FİİLİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KALINTILARI Ss, 699-712
THE VERB IMIZĠAN- "TO DOZE" IN OLD TURKIC AND ITS REPRESENTATIVES IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4336
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerime ÜSTÜNOVA - Hasene AYDIN - İbrahim KARAHANCI - Nilüfer AKGÜN - Mustafa ÜSTÜNOVA  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DERECELENDİRME KODLAYICISI OLARAK KULLANILAN ARDIL DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE Ss, 713-725
ON POSTERIOR LANGUAGE UNITS USED AS GRADATION CODER IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4512
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muna YÜCEOL ÖZEZEN  
TÜRKÇEDE SENİ / SİZİ SESLENME SÖZLERİ VE TÜRKÇEDE SESLENME (VOKATİF) DURUMUNA TARİHSEL BİR BAKIŞ Ss, 726-742
TURKISH SENİ / SİZİ ADDRESSING WORDS AND A HISTORICAL VIEW OF VOCATIVE STATUS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4521
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZDEMİR - Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN  
CUMHURİYET GAZETESİNDE (1977) MEYDANA GELEN DİL TARTIŞMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Ss, 743-769
A REVIEW FOR THE LANGUAGE DISCUSSIONS IN CUMHURIYET NEWSPAPER (1977)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4362
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra Gül KESKİN  
KIRGIZ TÜRKÇESİNDE GRAMERLEŞME VE SÖZCÜKLEŞME ÖRNEĞİ OLARAK emiş~imiş~mış~miş BİÇİMLERİ Ss, 770-789
AS A GRAMMATICALIZATION AND LEXICALISATION emiş~imiş~mış~miş FORMS IN KYRGYZ TURKIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4457
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
İKTİDARI YENİDEN İNŞA ÇABASI: GÖNÜL HANIM Ss, 790-804
AN EFFORT TO RECONSTRUCTION THE POWER: GÖNÜL HANIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4525
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ZİYÂ PAŞA’NIN SİYASİ RAKİBİ BOSNALI MEHMET FÂZIL PAŞA’NIN EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE DİVANI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ Ss, 805-832
ZIYÂ PAŞAS POLITICAL ENEMY FÂZIL PAŞA WITH HIS LITERARY PERSONALITY AND THE MAIN FEATURES OF HIS DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4463
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Leyla ALPTEKİN SARIOĞLU  
ORHAN VELİ’NİN DİVAN ŞİİRİNE BAKIŞI Ss, 833-849
ORHAN VELI’S VIEWPOINT OF DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4418
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veli UĞUR  
EDEBİYATIMIZDA YENİ BİR TÜRÜN AYAK SESLERİ: TARİHÎ FANTEZİ Ss, 850-877
THE FOOTSTEPS OF A NEW SUB-GENRE IN THE OUR LITERATURE: HISTORICAL FANTASY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4443
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selçuk ATAY  
EVİNİ HAYALLERİYLE BÜTÜNLEYEN BİR BABA: AHMET MUHİP DIRANAS’IN GÖLGELER ADLI OYUNUNDA ŞİZOFRENİK HÂLLER Ss, 878-899
A FATHER WHICH INTEGRATED HOUSE WITH DREAMS: SCHIZOPHRENIC STATE IN AHMET MUHİP DIRANAS’ PLAY NAMED GÖLGELER (THE SHADOWS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4451
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad KARA - Turgay KABAK  
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN SABIR AĞACI ROMAN SERİSİNDE KÜLT VE SEMBOL OLARAK AĞAÇ Ss, 900-913
TREE AS A CULT AND SYMBOL IN NOVEL SERIES CALLED SABIR AĞACI BY MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4461
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Taner TURAN  
CENAB ŞAHABEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE ESTETİK TAVIR Ss, 914-934
AESTHETIC ATTITUDE IN THE POEMS OF CENAB ŞAHABEDDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4520
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fırat Ender KOÇYİĞİT  
ÜÇ MİTOLOJİ, TEK KİTAP: MİTOS, KARA TAŞLAR VE AY IŞIĞI KİTABINDA MİTOLOJİK MİRASIN GÜNCELE TAŞINMASI Ss, 935-947
THREE MYTHOLOGIES, ONE BOOK: CARRY-OVER OF THE MYTHOLOGICAL HERITAGE IN MİTOS, KARA TAŞLAR VE AY IŞIĞI TO THE ACTUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4523
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Taha Yasir CEVHER - Suat UNGAN - Elif KURT  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TELEVİZYONDA KULLANILAN DİL İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 948-964
PRESERVICE TURKISH TEACHER’S OPINIONS ABOUT USING LANGUAGE ON TELEVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4372
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet BAŞKAN  
KELİME BİLGİSİ VE DİL BİLGİSİ DÜZEYİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 965-982
THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCABULARY AND GRAMMAR LEVEL OF SEVENTH GRADE STUDENTS AND THEIR WRITING SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4375
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Özlem BAŞ  
TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖLÇÜTLERİNİ KARŞILAMASI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 983-1006
QUALITATIVE RESEARCH ON WHETHER OR NOT THE TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS MEET THE CRITERIA FOR CRITICAL THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4388
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice FIRAT  
ÇİZGİ FİLMLERDE ÇOCUK GERÇEKLİĞİ: NİLOYA ÖRNEĞİ Ss, 1007-1033
CHILD REALITY IN CARTOONS: NİLOYA AS AN EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4389
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacer DENİZ - Sezgin DEMİR  
YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI Ss, 1034-1051
DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4414
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma BÖLÜKBAŞ - Anna GOLYNSKAIA - Kudret DERELİ  
TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 1052-1067
A REVIEW OF POSTGRADUATE THESES WRITTEN BY FOREIGN STUDENTS IN THE FIELD OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4419
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sevil HASIRCI  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DERS KİTAPLARININ KONUŞMA BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1068-1098
THE COMPARISON OF TEXTBOOKS ON TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF SPEAKING SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4491
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe ŞİMŞEK - Sıddık BAKIR  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ss, 1099-1118
INVESTIGATION OF NONVERBAL COMMUNICATION BEHAVIORS OF TURKISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4490
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safiye AKDENİZ  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINI TEMSİL KABİLİYETİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1119-1136
EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF ABILITY OF REPRESENTATION OF TURKISH AND WORLD LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4526
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Funda TOPRAK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (KARS İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 1137-1157
A STUDY ON THE LEVELS OF TURKISH TEACHERS TO USE THEIR COGNITIVE AWARENESS SKILLS OF READING STRATEGIES (THE CASE OF KARS PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4410
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
60-71 AYLIK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ALICI VE İFADE EDİCİ DİL KELİME BİLGİSİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE AİLESEL FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1158-1182
INVESTIGATING PRESCHOOLERS’ RECEPTIVE AND EXPRESSIVE VOCABULARY REGARDING TECHNOLOGY USAGE AND PARENTAL FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4465
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veli BATDI - Şenel ELALDI - Burhan AKPINAR  
AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ Ss, 1183-1204
A MULTI-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SMARTPHONES’ ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PRESENTATION PROFICIENCY LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4298
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE ROL ALAN ETMENLER Ss, 1205-1221
FACTORS AFFECTING TEACHERS CANDIDATES’ CHOICE OF TEACHING AS A PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4478
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İhsan AKEREN - İsmail AY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GÜVENGENLİK İLE PSİKOLOJİK YARDIM GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1222-1248
INVESTIGATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT, ASSERTIVENESS AND PSYCHOLOGICAL HELP NEED AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4527
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vilayat QULİYEV  
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN (1918-1920) DEVLET YÖNETİMİNDEKİ POLONYA TATARLARI: LEON KRİÇİNSKİ Ss, 1249-1262
POLISH TATARS IN THE STATE ADMINSTRATION OF THEREPUBLIK OF AZERBAIJAN (1918-1920). LEON KRICHINSKY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4485
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
1918 YILININ İLK YARISINDA AHILKELEK KAZASINDA TÜRK-MÜSLÜMAN NÜFUSA KARŞI ETNİK TEMİZLİK OLGULARI VE SONUÇLARI: GÖYYE VE HOSBİYE KATLİAMLARI Ss, 1263-1274
CASES AND RESULTS OF ETHNIC CLEANSING AGAINST AKHALKALAKI UYEZD`S TURKISH-MUSLIM POPULATION IN THE FIRST HALF OF 1918: GOYYE AND KHOSPIA MASSACRES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4538
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri