• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


6/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet TEZCAN  
ORHUN YAZITLARI DİPLOMATİK BAKIMDAN HANGİ GRUBA GİRER? Ss, 1267-1284
IN WHICH GROUP ARE ORKHON INSCRIPTIONS IN DIPLOMATICALLY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3962
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS’TA SOĞDCA, ÇİNCE, RUSÇA, ARAMİCE VE İBRANİCE ALINTILAR Ss, 1285-1292
SOGDIAN, CHINESE, RUSSIAN, ARAMAIC AND HEBREW LOANWORDS IN CODEX CUMANICUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3888
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıdvan ÖZTÜRK  
“EB” (b) İDEOGRAMININ MİMARİDE KULLANILMASI VE BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİSİ ÖRNEĞİ Ss, 1293-1305
THE USAGE (EB) (b) IDEOGRAM IN ARCHITECTURE AND EXAMPLE OF BEYŞEHİR EŞREFOĞLU MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3946
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burhan BARAN  
YANIT İFADE EDEN EVET, HAYIR VE BENZERİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE Ss, 1306-1315
ABOUT YES, NO AND ETC. WORDS, EXPRESSING ANSWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3816
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yeter TORUN ÖĞRETMEN  
TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE UR- / VUR- FİİLİNİN DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLERDEKİ KULLANIMLARI Ss, 1316-1333
USAGES UR- / VUR- VERB IN IDIOMATIC COMPOUND VERBS ACCORDING TO DATAS OF TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3869
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan ÖZER - Aykut GÜNAYDIN  
ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDA KULLANDIKLARI BAZI MADENCİLİK TERİMLERİ ÜZERİNE Ss, 1334-1352
UPON SOME MINING TERMS USED BY MINING WORKERS IN COAL MINES IN ZONGULDAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3879
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZEREN  
“TAMTAKIR” PEKİŞTİRMESİ ÜZERİNE Ss, 1353-1359
ON THE INTENSIFIED WORD “TAMTAKIR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3947
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metin DEMİRCİ  
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE OSMANİYE, DÜZİÇİ AĞZINDAN KATKILAR - I Ss, 1360-1383
CONTRIBUTIONS TO COMPILATION DICTIONARY FROM DIALECT OF DÜZİÇİ, OSMANİYE - I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3955
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Fatma ERTÜZÜN - Kübra TURHAN - Nilüfer DEMİR  
TÜRK DİLİNE İLİŞKİN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TÜRKÇE BİLİNCİ: KUŞAKLARARASI KARŞILAŞTIRMA Ss, 1384-1397
TURKISH LANGUAGE PROBLEMS, SOLUTION RECOMMENDATION and TURKİSH CONSCIENCE: INTERGENERATION COMPARISON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3959
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pelin SEÇKİN - A. Mevhibe COŞAR  
TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN EKLER Ss, 1398-1442
AFFIXES IN TURKISH LOANWORDS ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3972
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynel ÖDEMİŞ  
TUVA TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİMLERDE SAYI ( TEKLİK –ÇOKLUK) KATEGORİSİNE BİR BAKIŞ Ss, 1443-1457
A GLANCE AT THE CATEGORY OF GRAMATICAL NUMBER (SINGULAR-PLURAL) IN TUVAN AND TURKISH NOUNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3918
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ergin JABLE - Cevdet ŞANLI  
GORACA İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE Ss, 1458-1477
ON THE RELATIONSHIP OF GORANI AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3997
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçehan Aysel YILMAZ  
BİR ŞİİR MECMUASINDAN HAREKETLE HAŞMET VE BÂKÎ’YE NİSPET EDİLEN ŞİİRLER Ss, 1478-1489
POEMS; WHICH HAS BEEN ASSOCIATED TO HAŞMET AND BAKI, FROM THE POINT OF A POEM MECMUA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3860
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Güler DOĞAN AVERBEK  
FEDAYÎ MEHMED DEDE, MANTIK-I ESRÂR ADLI MANZUM MANTIKU’T-TAYR TERCÜMESİ VE OTOGRAF NÜSHASI Ss, 1490-1506
FEDAYÎ MEHMED DEDE, HIS VERSIFIED TRANSLATION OF MANTIQ AL-TAYR: MANTIK-I ESRÂR AND ITS AUTOGRAPH COPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3998
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve Esra POLAT  
NAZLI ERAY’IN KADIN TOHUMU ÖYKÜSÜNÜN FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİYLE İNCELENMESİ Ss, 1507-1519
THE ANALYSIS OF NAZLI ERAY’S KADIN TOHUMU IN FEMINIST LITERARY CRITICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3900
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif Emine BALTA  
KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE KÖTÜLÜĞE MARUZ KALAN ÇOCUKLAR Ss, 1520-1535
THE CHILDREN WHO HAVE BEEN EXPOSED TO EVIL IN KEMALETTİN TUĞCU’S NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3902
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife ÖZER  
“ESİR ŞEHİR ÜÇLEMESİ”NDE TEMSİL ARACI OLARAK KADIN Ss, 1536-1555
WOMEN AS A REPRESENTITIVE IN THE "ESIR SEHIR"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3910
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şaziye DURUKAN  
SAİT FAİK’İN AYNASINDAN BENLİĞİN YANSIMASI: “PLAJDAKİ AYNA” Ss, 1556-1563
THE REFLECTION OF SELF FROM SAIT FAIK’S MIRROR: “THE MIRROR AT THE BEACH”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3936
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem POLAT  
NAMIK KEMAL’DE AHLAKİ KAYGI TEMELLİ METİNLEŞTİRME: İNTİBAH VE AHLÂK-I ALÂÎ Ss, 1564-1573
MORAL ANXIETY BASED NARRATIVE IN NAMIK KEMAL: İNTİBAH AND AHLÂK-İ ALÂÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3948
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir KAPLAn  
KİTAPLARIN KAPAK TASARIMLARINDAKİ MESAJLARDA KULLANILAN PROPAGANDA TEKNİKLERİ Ss, 1574-1589
PROPAGANDA TECHNIQUES USED IN MASSAGES IN THE BOOK DESIGNS OF BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3939
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlyas AKMAN  
BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNİN POSTMODERN YAZAR VE ANLATICI BAĞLAMINDA ANALİZİ Ss, 1590-1606
THE ANALYSIS OF BİLGE KARASU’S WORKS IN THE CONTEXT OF POSTMODERN AUTHOR AND NARRATOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3963
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin ÖZÇAKMAK  
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015) Ss, 1607-1618
NEW TRENDS OF THE POSTGRADUATE RESEARCHES ON TURKISH LANGUAGE EDUCATION (2011-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3841
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan DURUKAN - Elif DEMİR  
6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Ss, 1619-1629
CLASSFYING THE ACTIVITIES IN THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOK FOR THE 6TH, 7TH AND 8TH GRADES STUDENTS ACCORDING TO THE RENOVATED TAXONOMY OF BLOOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3937
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal KIRIMLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM VE MESLEKLERİYLE İLGİLİ TUTUM VE YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KTÜ ÖRNEĞİ) Ss, 1630-1655
A RESEARCH ON THE ATTITUDES AND COMPETENCES OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS RELATED TO THEIR DEPARTMENTS AND OCCUPATIONS (KTU SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3989
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Genç Osman GEÇER - Gökhan EŞEL  
AMERİKALILARA AMERİKA’DA TÜRKÇE ÖĞRETMEK “AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRNEĞİ” Ss, 1656-1665
TEACHING TURKISH TO AMERICANS IN THE USA “PEACE CORPS VOLUNTEERS CASE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3954
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK “ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 1666-1678
“LEARNER AUTONOMY SCALE” DEVELOPMENT STUDY ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4011
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehrali CALP  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ OKUMA HATALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 1679-1705
A STUDY ON THE READING COMPREHENSION MISTAKES IN OTTOMAN TURKISH OF THE STUDENTS STUDYING IN THE DEPARTMENT OF TURKİSH LANGUAGE AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3884
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERDEKİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ İÇİNDE HALK HİKÂYESİ ÖĞRETİMİNİN YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1706-1725
THE ANALYSIS OF INSIGHTS OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS ON THE ADEQUACY OF FOLK TALE TEACHING IN TURKISH LITERATURE COURSES AT HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3968
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Halil YURDAKAL - Fatma SUSAR KIRMIZI  
YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI Ss, 1726-1742
PERCEPTION SCALE OF CREATIVE READING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3971
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rukiye AYDOĞAN - Kerim GÜNDOĞDU  
İLKOKUL TÜRKÇE İLETİŞİM YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1743-1758
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PRIMARY LEVELY TURKISH COMMUNICATION PROFICIENCY PERCEPTION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3982
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
USING PSYCHOLOGICAL TESTS FOR CHOOSING TEACHER CANDIDATES Ss, 1759-1777
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SEÇİMİNDE PSİKOLOJİK TESTLERİN KULLANILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3881
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyyub Melikşah ALPARSLAN - Mehmet Ali İÇBAY  
TEACHERS’ OPINIONS ON INTERACTIVE WHITE BOARD AND ITS USE: A CASE STUDY Ss, 1778-1797
ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA VE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3906
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil UZUN - Gülen BARAN  
THE STUDY OF THE EFFECTS OF FATHER TRAINING PROGRAM ON THE FATHER CHILD RELATIONS Ss, 1798-1817
BABA EĞİTİM PROGRAMI’NIN BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3953
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceyhun OZAN - Nermin KARABACAK - Emine KIZILTAŞ - Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1818-1843
ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN LEARNING STYLE AND APPROACHES TO LEARNING PREFERENCES OF PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4002
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ünsal BEKDEMİR  
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANINDAKİ DERS İŞLENİŞ SÜRECİNİN İNCELENMESİ Ss, 1844-1860
EXAMINATION OF THE INSTRUCTION PROCESS OF CULTURAL AND HERITAGE CHAPTER ON SOCIAL SCIENCE COURSE OF GRADE 4
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3943
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Münire BAYSAN  
KÜTAHYA'DA SAĞALTMA OCAKLARINDA TEDAVİ ESNASINDA KULLANILAN MALZEMELER Ss, 1861-1880
MATERIALS USED DURING THE TREATMENT OF HEARTH IN KUTAHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3944
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent HALVAŞİ  
KORO EĞİTİMİNDE DİL VARYASYONLARI VE YÖRESEL DİLİN ETKİLERİ Ss, 1881-1895
LANGUAGE VARIATIONS AND LOCAL LANGUAGE EFFECTS IN CHOIR EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3957
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmet ARICI - Ali AKMANLI  
BAĞIMSIZ MÜZİSYENLERİN ÇALIŞMALARINI TOPLUMLA PAYLAŞMADA ÖNDE GELEN İNTERAKTİF ORTAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 1896-1914
A RESEARCH ON MAJOR INTERACTIVE ENVIRONMENTS BY INDEPENDENT MUSICIANS’ WORK FOR SHARING WITH COMMUNITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3958
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bünyamin AYDEMİR  
TİYATRAL KUDRETİN ÜÇ TEMEL AYAĞI: SÖZ, SÖZCÜK VE JEST Ss, 1915-1922
THREE BASIC FOOTSTEPS OF THEATRICAL POWER: EXPRESSION WORD AND GESTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4004
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN  
“TAŞLAR KONUŞUR”: TÜRK MEZAR TAŞLARININ BİÇİM DİLİ Ss, 1923-1937
“STONES TALK”: THE FORM- LANGUAGE OF TURKISH GRAVESTONES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3996
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep TEK  
Book Presentation and Evaluation: CAROL GİLLİGAN'IN KADININ FARKLI SESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1938-1944
ON THE BOOK TITLED "IN A DIFFERENT VOICE" BY CAROL GILLIGAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3950
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife ALKAN ATAMAN  
Book Presentation and Evaluation: ESKİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 1945-1949
ABOUT WORK NAMED ESKİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3956
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Doğukan DOKUR  
Book Presentation and Evaluation: OSMAN KARATAY İLE MÜRDÜM KİTABI ÜZERİNE SÖYLEŞİ Ss, 1950-1956
AN INTERVIEW WITH OSMAN KARATAY ON THE BOOK OF MÜRDÜM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3985
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Göksel SERT  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. ERDOĞAN BOZ VE PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ’IN ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1957-1962
ABOUT PROF. DR. ERDOĞAN BOZ AND PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ'S WORK NAMED ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3994
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DİL SEMPOZYUMU VE BİZ AYNI HİKÂYENİN ÇOCUKLARIYIZ ADLI ETKİNLİĞİN ARDINDAN Ss, 1963-1979
ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DİL SEMPOZYUMU VE BİZ AYNI HİKÂYENİN ÇOCUKLARIYIZ ADLI ETKİNLİĞİN ARDINDAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4006
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri