• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


12/4 . SayıEditor

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZAssistant Editor

Doç. Dr. Onur ER - Doç. Dr. Nurşat BİÇERBursa  2023

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Murat AKIN https://doi.org/10.7884/teke.1323585  
ROMA’NIN KURULUŞ MİTİNİN MOZAİK SANATI ÜZERİNDE GÖSTERİMİ VE DİŞİ KURT TASVİRİNİN ARKETİPİ Ss, 1496-1520
REPRESENTATION OF THE MYTH OF THE FOUNDATION OF ROME ON MOSAIC ART AND THE ARCHETYPE OF THE SHE-WOLF

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra ÇAM https://doi.org/10.7884/teke.1320711  
MAKAM TÜRBELERİNİN KUTSAL GÜCÜ: HAREZM BÖLGESİ HOCA YUSUF HEMEDÂNÎ MAKAM TÜRBESİ ÖRNEĞİ Ss, 1521-1537
THE SACRED POWER OF MAUSOLEUMS: THE CASE OF THE HODJA YUSUF HEMEDÂNÎ MAUSOLEUM IN THE KHWARAZM REGION

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar ŞİMŞEK Filiz KAYNAK https://doi.org/10.7884/teke.1293393  
HAREZM TÜRKÇESİNDEN ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE GEÇİŞ Ss, 1538-1571
THE TRANSITION FROM THE KHOREZM TURKISH TO THE CHAGATAI TURKISH LANGUAGE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet DEMİRTAŞ Osman KILIÇ https://doi.org/10.7884/teke.1298330  
TOFA TÜRKÇESİNDEKİ RUSÇADAN ALINMA SÖZ VARLIĞI Ss, 1572-1591
VOCABULARY TAKEN FROM THE RUSSIAN IN TOFA TURKISH

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Negizbek ŞABDANALİYEV https://doi.org/10.7884/teke.1373461  
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ HAFTA GÜN İSİMLERİ Ss, 1592-1601
NAMES OF THE DAYS OF THE WEEK IN THE KYRGYZ LANGUAGE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suqra ALAKBARLİ https://doi.org/10.7884/teke.1362263  
MÜASİR AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ DİLİN PSİXOPOETİK FUNKSİYASI VƏ ÜSLUB MÜXTƏLİFLİYİ Ss, 1602-1610
THE PSYCHOPOETIC FUNCTION OF LANGUAGE IN MODERN AZERBAIJAN PROSE AND VARIETY OF STYLES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burhan BARAN https://doi.org/10.7884/teke.1280706  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN BAZI BÜRÜNSEL ÖZELLİKLERİ Ss, 1611-1622
SOME PROSODIC FEATURES OF TURKEY TURKISH

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ezgi ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1282745  
TÜRKÇEDE NEDEN ULAÇLARI: -(y)AcAğI için ve -(y)AcAğIndAn Ss, 1623-1643
CAUSATIVE CONVERBS IN TURKISH: -(y)AcAğI için ve -(y)AcAğIndAn

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mesut TEKŞAN İpek DEMİR https://doi.org/10.7884/teke.1301797  
DİSTOPİK İLK TÜRK ROMANI: YAŞAR KEMAL’İN FİLLER SULTANI İLE KIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA Ss, 1644-1659
THE FIRST DISTOPIC TURKISH NOVEL: YAŞAR KEMAL’S THE SULTAN OF THE ELEMENTS AND THE RED BEARDED LAME ANT

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçe DEMİRYÜREK Ahmet Fikret KILIÇ https://doi.org/10.7884/teke.1296783  
ÇAĞDAŞ ÇOCUK ŞİİRİNDE DEĞERLERİN KEŞFİ Ss, 1660-1683
DISCOVERY OF VALUES IN CONTEMPORARY CHILDREN'S POETRY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek KUTMARAL Hülya KODAN https://doi.org/10.7884/teke.1325829  
EFLATUN CEM GÜNEY MASALLARININ DUYARLIK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 1684-1702
EXAMINATION OF EFLATUN CEM GÜNEY STORY IN THE CONTEXT OF SENSITIVITY EDUCATION

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cemal Melik DIVARCI Abdullah ŞENGÜL https://doi.org/10.7884/teke.1316485  
HAYAL GÜCÜNÜN İKİ FARKLI YÜZÜ: BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK VE FANTASTİK Ss, 1703-1709
TWO DIFFERENT SIDES OF IMAGINATION: MAGICAL REALISM AND FANTASY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fadime AKGÜL Emir Feridun ÇALIŞKAN https://doi.org/10.7884/teke.1405017  
İLKOKUL 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN VE METİNLERE AİT ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ Ss, 1710-1737
INVESTIGATION OF READING TEXTS AND ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zekiye YILDIRIM SUNA Ahmet BENZER https://doi.org/10.7884/teke.1286561  
2022 LGS TÜRKÇE SORULARININ PISA OKUMA BECERİLERİ YETERLİLİK DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1738-1754
EXAMINATION OF 2022 LGS TURKISH QUESTIONS IN TERMS OF PISA READING SKILLS QUALIFICATION LEVELS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zekiye ÇAĞIMLAR İbrahim ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1287220  
İLKOKUL 3 ve 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN İNCELENMESİ Ss, 1755-1774
ANALYSIS AND COMPARISON OF TEXTS IN PRIMARY SCHOOL 3RD AND 4TH GRADE TEXTBOOKS IN TERMS OF PATRIOTISM

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selma ERDAĞI Aysun EROĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1287220  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİJİTAL HİKÂYE OLUŞTURMA DENEYİMLERİ Ss, 1775-1791
DIGITAL STORY CREATION EXPERIENCES OF TURKISH TEACHERS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe DURAN YILMAZ https://doi.org/10.7884/teke.1319625  
MÜLTECİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 1792-1806
THE ANALYSIS OF THE GRADUATE THESES RELATED TO REFUGEE CHILDREN IN TÜRKİYE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ali GÖKDEMİR Meliha YILMAZ https://doi.org/10.7884/teke.1295981  
EDEBİYAT ÜRÜNLERİNDEN HAREKETLE YAPILAN ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK DERECELİ PUANLAMA ANAHTARININ (DPA) GELİŞTİRİLMESİ Ss, 1807-1821
DEVELOPMENT OF A GRADE SCORING KEY (GSK) TO EVALUATE THREE-DIMENSIONAL STUDIES MADE FROM LITERATURE PRODUCTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aybala ÇAYIR Emine BALCI https://doi.org/10.7884/teke.1370860  
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN YAZMA GÜÇLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 1822-1832
DETERMINING THE WRITING DIFFICULTIES OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail GÜRLER Özden DEMİR https://doi.org/10.7884/teke.1365067  
ORTAOKULLARDA OKUL YAŞAM KALİTESİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1833-1854
INVESTIGATION OF SCHOOL QUALITY OF LIFE IN SECONDARY SCHOOLS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz TOPKAYA Selcen KUMRU, Orçun BOZKURT https://doi.org/10.7884/teke.1327734  
BİREY VE TOPLUM KONULARININ AKTARIMINDA BİR MATERYAL OLARAK EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLAR Ss, 1855-1871
EDUCATIONAL COMICS AS A MATERIAL FOR TRANSFERRING INDIVIDUAL AND SOCIETY ISSUES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Altuğ ORTAKCI https://doi.org/10.7884/teke.1275970  
HALK MUTFAĞINDA KIŞ HAZIRLIĞI: ÇORUM ÖRNEĞİ Ss, 1872-1889
WINTER PREPARATION IN THE PUBLIC CUISINE: THE CASE OF ÇORUM

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri