• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


6/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Aydar MİRKAMAL  
BİLGE KAĞAN YAZITI’NDAKİ “kid(i)z k(ä)r(ä)kül(ü)g : b(ä)gl(ä)ri : bod(u)nı” İBARESI ÜZERİNE Ss, 1-10
A STUDY OF THE PHRASE, kid(i)z k(ä)r(ä)kül(ü)g: b(ä)gl(ä)ri: bod(u)nı, ON BILGE KHAGAN’S INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3799
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sergei Klyashtornyj Translator: Ali ÇELİK  
DUNHUANG VE TUVA’DAKİ TÜRK RUNİK METİNLERİNDE BULUNAN MANİHAİST MOTİFLER Ss, 11-16
MANICHAEAN MOTEVIES IN THE TURKIC RUNIC TEXTS FROM DUNHUANG AND TUVA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3783
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut DOĞRU Aydın BÜYÜKSARAÇ , Ercan AKSOY , Recai KARAHAN , Murat YAKAR , Yunus Levent EKİNCİ , Alper DEMİRCİ , Ali ULVİ , Ahmet Suad TOPRAK  
DÜNYA MİRASI AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI İLE KÜMBETLERİN LİDAR VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI, YÜZEY VE YÜZEYALTI YAPI MODELLEMESİ Ss, 17-42
RESEARCHING WORLD HERITAGE AHLAT SELJUQ CEMETERY AND CUPOLAS VIA LIDAR AND GEOPHYSICAL METHODS, SURFACE AND SUBSURFACE STRUCTURE MODELLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3837
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARI İÇİN BİR METOT ÖRNEĞİ: CODEX CUMANICUS YAYIMA NASIL HAZIRLANDI? Ss, 43-51
A METHOD FOR HISTORICAL TEXT STUDIES: HOW DID THE CODEX CUMANICUS PREPARE FOR PUBLICATION?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3812
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
MANAS (SEMETEY) DESTANI’NDA GEÇEN TÜRK KELİMESİ VE KAHRAMAN-AT-SİLAH BÜTÜNLÜĞÜ Ss, 52-64
THE WORD ‘TÜRK’ IN MANAS (SEMETEY) EPIC AND HERO, HORSE, ARM UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3823
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
EKSİK KALMIŞ BİR NOT: DEDE KORKUT’TA GEÇEN bahrî ve hotaz KELİMELERİ ÜZERİNE Ss, 65-70
A MISSING NOTE: DEDE KORKUT IN bahrî and hotaz UPON THE WORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3782
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem AYDEMİR  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” CÜMLESİ ÜZERİNE Ss, 71-83
ON THE SENTENCE “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3794
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah ŞAHİN  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEKİ METAFORLAR Ss, 84-114
THE METAPHORS ON DEDE QORQUT STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3776
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar UĞURLU  
KÖROĞLU DESTANININ HALEP KOLU AMASYA RİVAYETİNİN VARYANTLAŞMA ÖRNEKLERİ Ss, 115-132
VARIANTING SAMPLES OF AMASIA STORY OF ALEPPO BRANCH KOROGLU EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1757
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Okan Celal GÜNGÖR  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE YALANCI EŞ DEĞERLER (İSİM VE İSİM SOYLU KELİMELER ÖRNEĞİ) Ss, 133-171
FALSE EQUIVALENT WORDS IN TURKEY TURKISH AND NEW UYGHUR TURKISH (EXAMLE OF NOUNS AND NOUN TYPE WORDS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3815
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Talat DİNAR  
OLUMSUZLUK BAŞLATICISI OLARAK her ne kadar .... –sA/(i)sA (dA) YAPISI Ss, 172-183
her ne kadar .... –sA/(i)sA (dA) FORM AS A NEGATION TRIGGER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3813
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sertan ALİBEKİROĞLU  
TÜRKÇEDE TAKISIZ AD TAMLAMASI ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLER Ss, 184-195
COMPOUND WORDS WITH NO SUFFIXES IN TURKIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3848
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
ALİ ÇİÇEK’İN YAZISI ÜZERİNDEN ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ’SİNİN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 196-210
EVALUATION OF ŞEMSEDDIN SAMI’S KÂMÛS-I TÜRKÎ IN TERMS OF LEXICOGRAPHY FROM THE ALI ÇIÇEK’S WRITING ON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3796
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe SAĞLAM  
MİHRÎ HATUN’UN “BEN DÖNMEZEM” REDİFLİ GAZELİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 211-219
THE REFLECTIONS OF “I CAN NOT RETURN” ODE WITH THE REPEATED VOICE OF MİHRÎ HATUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1745
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail AVCI  
ENDERUNLU VÂSIF DİVAN’INDA MİZAH Ss, 220-237
HUMOUR IN A DIVAN BY ENDERUNİ VASIF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3800
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alev SINAR UĞURLU  
CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA SAVAŞTA SAVRULAN HAYATLAR Ss, 238-255
SCATTERED LIVES AT WAR IN THE NOVELS OF CENGIZ DAĞCI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3828
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim TÜZER Muhammed HÜKÜM  
TÜRK ROMANININ KANONU KARŞISINDA KEMAL TAHİR Ss, 256-276
KEMAL TAHİR IN THE FACE OF CANON OF THE TURKISH NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3845
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin GÖNEN  
ABDULHAK HÂMİD TARHAN VE SOHRÂB SEPEHRÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TABİATIN İŞLENİŞİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 277-311
THE COMPARATİVE EVALUATİON OF NATURE İN THE POEM OF ABDULHAK HÂMİD TARHAN AND SOHRÂB SEPEHRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1760
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metin DEMİRCİ  
BÜYÜK TÜRKMEN ŞAİRİ MOLLA NEFES Ss, 312-330
GREAT TURKMEN POET MOLLA NEFES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3793
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GÜRCÜ YAZAR İLİYA ÇAVÇAVADZE’NİN “YOLCUNUN YAZILARI” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARI ÜZERİNE İNCELEME Ss, 331-345
GEORGIAN WRITER ILIA CHAVCHAVADZE INVESTIGATION ON THE LANGUAGES OF THE TURKISH TRANSLATION OF THE “JOURNEY WRITTEN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3835
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif AKTAŞ Bora BAYRAM  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 346-360
EVALUATION OF THE USAGE SKILLS OF SUMMARIZING STRATEGIES SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3787
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ Kübra ŞENGÜL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ Ss, 363-381
THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON READING SKILLS, ACHIEVEMENT AND RETENTION TOWARDS TURKISH IN TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3833
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer KEMİKSİZ Firdevs GÜNEŞ  
DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE DAYALI KONUŞMA EĞİTİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNE VE KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ Ss, 384-405
THE EFFECT OF SPEAKING EDUCATION BASED ON DIRECT INSTRUCTION TEACHING MODEL ON SPEAKING SKILLS AND SPEAKING ANXIETY OF 5TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3795
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim KAPLANKIRAN  
KAZAKİSTAN’DAKİ ORTAOKUL ANA DİLİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN KÖKTÜRKÇE UNSURLAR Ss, 406-438
KOKTURKISH ELEMENTS IN KAZAKHSTAN’S MIDDLE SCHOOL MAIN LANGUAGE COURSE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3829
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE OKUTULAN EDEBİYAT DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN AKTARDIĞI DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 439-454
ASSESSMENT OF LITERATURE TEXTBOOKS TAUGHT IN AZERBAIJAN AND TURKEY WITH RESPECT TO THE VALUES QUOTED IN THE TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1766
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aybala ÇAYIR Emine BALCI  
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ OKUMA PROGRAMININ DİSLEKSİ RİSKİ OLAN BİR İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 455-470
EFFECTS OF THE INDIVIDUALIZED READING PROGRAM ON THE READING SKILLS OF A PRIMARY SCHOOL STUDENT AT RISK FOR DYSLEXIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3806
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayten DURAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 471-493
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON INCLUSIVE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1762
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 494-508
INVESTIGATING PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3821
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eminalp MALKOÇ  
TÜRKİYE İLE BAĞIMSIZ HİNDİSTAN’IN KÜLTÜREL TEMASLARI VE TÜRKİYE-HİNDİSTAN KÜLTÜR CEMİYETİ Ss, 509-534
THE CULTURAL RELATIONS OF TURKEY WITH INDEPENDENT INDIA AND THE TURKISH-INDIAN CULTURAL ASSOCIATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3778
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tahir AŞİROV  
Book Presentation and Evaluation: DİVANİ MAHDUMKULU ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 535-538
ABOUT WORK NAMED DİVANİ MAHDUMKULU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.693
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sema BAL  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. MURAT ELMALI’NIN DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ GİRİŞ-METİN-ÇEVİRİ-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASKI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 539-544
ABOUT ASSOC. PROF. DR. MURAT ELMALI’S WORK NAMED DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ GİRİŞ-METİN-ÇEVİRİ-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3770
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fulya SOYLU BAĞÇECİ  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. FEYZAN GÖHER VURAL’IN İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLERDE KÜLTÜR VE MÜZİK - HUN, KÖK TÜRK VE UYGUR DEVLETLERİ ADLI ESERİ Ss, 545-549
ASSOC. PROF. DR. FEYZAN GÖHER VURAL’S WORK NAMED İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLERDE KÜLTÜR VE MÜZİK - HUN, KÖK TÜRK VE UYGUR DEVLETLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3769
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet ÇAM  
Book Presentation and Evaluation: KAZAKİSTAN’DA KIZIL KITLIK (1929-1933) STALİN’E MEKTUPLAR- ANILAR- RÖPORTAJLAR ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 550-552
ABOUT WORK NAMED KAZAKİSTAN’DA KIZIL KITLIK (1929-1933) STALİN’E MEKTUPLAR- ANILAR- RÖPORTAJLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3803
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuncer GÜLENSOY  
Book Presentation and Evaluation: TÜRK KAĞANLIĞI VE TÜRK BENGÜ TAŞLARI ÜZERİNE YENİ BİR ESER Ss, 553-556
A NEW WORK ABOUT TURKISH KHAGHANESE AND TURKISH ETERNAL INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3807
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri