• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


2/1 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

İlhan UÇAR  
Türkiye Türkçesinde Hayvan Adlarından Türetilmiş Bitki Adları Ss, 1-19
Plant Names Derived From Animal Names In Turkey Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.121
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ATMACA  
Kazak Türkçesinde Makal-Meteller ve “Dil” Organ Adıyla Kurulmuş Makallar Ss, 20-48
Makal-Meteller in Kazakh Turkish and “Tongue” with Organ Names Established Proverbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.108
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN  
Niçin Dinlemiyoruz? Dinleyememe Probleminin Sosyokültürel Analizi Ss, 49-83
Why Do We Not Listen? A Sociocultural Analysis of the Inability to Listen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.98
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tazegül DEMİR  
İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma Ss, 84-114
Study of the Relationship Between the Creative Writing Skills of Primary School Students and Their Self-Efficacy Perception
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.141
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ender DURUALP Pınar ÇİÇEKOĞLU, Enver DURUALP  
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi Ss, 115-132
Examination of the Attitude of Reading Students in the 8th Grades in Terms of Use Internet and Reading Habits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.144
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram ÖZER Sabahat ÖCAL  
Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 133-149
The Evalution of the Aplications and Opinions of Classroom Teachers for Homeworks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.129
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Berdi SARIYEV  
Türkmen Sözlükleri ve Sözlükçülüğü Üzerine Yapılan Araştırmalar Hakkında Ss, 150-165
On the Studies About Turkmen Dictionaries and Turkmen Lexicography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.133
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türkmen Türkçesi Üzerine Bir “Kaynakça” Denemesi Ss, 166-180
On Turkman Turkish a Trial of Bibliography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.128
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Sosyalist Dönem Türkmen Romanında Başkahramanın Bağımsızlıkla Sonuçlanan Yolculuğu Ss, 181-198
The Journey of Hero Resulting in Independence in Turkmen Novels of the Socialist Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.135
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Saadet KARAKÖSE  
Bir Elif Çekmek: Klâsik Edebiyatımızda Elif Ss, 199-228
To Draw an Elif: Elif in Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.119
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
Ziya Gökalp’ın “Arslan Basat” Şiirine Metinlerarası Bir Bakış Ss, 229-242
An Inter-Textual View On Ziya Gokalp’s Poem “Arslan Basat”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.120
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulvahap ÖZER Talat AYTAN Nail GÜNEY  
Mehmet Kaplan’ın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğcu’nun “Bir Ocak Söndü” Adlı Eserinin İncelenmesi Ss, 243-255
The Investigation Method of Mehmet Kaplan and the Investigation of Art of Work Called “Bir Ocak Söndü” from Kemalettin Tuğcu By This Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.126
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Funda BULUT  
İsmail Hikmet Ertaylan’ın Edebiyat Tarihçiliği Ss, 256-278
İsmail Hikmet Ertaylan and His Literary Historiography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.91
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Kurtlar ve Mankurtlar Ss, 279-287
Wolfs and Mankurts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.131
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ÇOBAN  
Book Presentation and Evaluation: Dr. Yong-Sŏng Lı ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Koreceye Tercümesi Üzerine Ss, 288-295
Studies on Dr. Yong-Sŏng Lı and Work Named A Grammar of Orkhon Turkic of Translation to Korean
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.154
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahri KUŞ  
Book Presentation and Evaluation: Funda Kara ve Zebân-ı Türkî (Kélür-Nâme) İnceleme-Metin-Dizin Adlı Eseri Ss, 296-301
Funda Kara and Her the Work Named Zebân-ı Türkî (Kélür-Nâme) Rewiew-Text-Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.125
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AKDAĞ  
Book Presentation and Evaluation: Gelenekten Sapmaların Kitabı: Osmanlının Görsel Şiirleri Ss, 302-306
The Book of Deviations of Tradition: The Visual Poems of Ottoman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.130
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddık BAKIR  
Book Presentation and Evaluation: “On Bin Yılın Türküsü” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 306-318
An Assessment on the Work Named “On Bin Yılkn Türküsü”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.150
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri