• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


13/2 . SayıEditor

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZAssistant Editor

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİNBursa  2024

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Halil İbrahim TOPALAK - Cengiz GÖKŞEN https://doi.org/10.7884/teke.1466159  
SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN TÜRKLERDE KANAATKÂRLIK Ss, 437-454
AUSTERITY IN TURKS FROM TRAVELLER’S VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5796
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami SÖNMEZ https://doi.org/10.7884/teke.1440414  
DEDE KORKUT DESTANI’NDA SOSYAL VE PEDAGOJİK DEĞERLER Ss, 455-472
SOCIAL AND PEDAGOGICAL VALUES IN THE DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5797
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa DERE https://doi.org/10.7884/teke.1469311  
BİYOGRAFİK ROMAN ÖRNEĞİ OLARAK BEN CAHİT SITKI-SESİM SESSİZLİĞİM OLDU Ss, 473-491
BEN CAHİT SITKI-SESİM SESSİZLİĞİM OLDU AS AN EXAMPLE OF A BIOGRAPHICAL NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5787
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yıldız ÖZER https://doi.org/10.7884/teke.1479632  
SANATTA YÜCE KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 492-504
A RESEARCH ON THE CONCEPT OF THE SUBLIME IN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5784
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep KÖSTELOĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1385776  
METİNLERARASI SÖYLEMDE FAUST’U OKUMA DENEMESİ Ss, 505-518
AN ATTEMPT TO READ FAUST IN INTERTEXTUAL DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5798
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem AYBAY https://doi.org/10.7884/teke.1403308  
A POSTMODERNIST READING OF ORHAN PAMUK’S BLACK BOOK AND MY NAME IS RED Ss, 519-532
ORHAN PAMUK’UN KARA KİTAP VE BENİM ADIM KIRMIZI ESERLERİNİN POSTMODERNİST OKUMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5799
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şenol ZAMAN https://doi.org/10.7884/teke.1417121  
ÇERKES NART DESTANLARI’NIN NELİĞİ, NASILLIĞI VE NEREDENLİĞİ BAĞLAMINDA GEORGE DUMÉZİL’İN ÜÇ İŞLEV HİPOTEZİ / ŞABLONU Ss, 533-559
GEORGE DUMÉZIL’S TRIFUNCTIONAL HYPOTHESIS / TEMPLATE IN THE CONTEXT OF THE WHATNESS, HOWNESS AND WHERENESS OF CIRCASSIAN NART EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5785
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK https://doi.org/10.7884/teke.1460822  
GÜRCÜ EDEBİYATINDA DİLİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ: VAJA PŞAVELA’NIN ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 560-571
RESHAPING OF LANGUAGE IN GEORGIAN LITERATURE: AN EVALUATION ON THE WORKS OF VAJA PSHAVELA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5788
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurbanu KANSIZOĞLU - Suat UNGAN https://doi.org/10.7884/teke.1457823  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ OKURYAZARLIK TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 572-588
INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF LITERACIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5783
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özlem ŞAHİN - Elif Emine BALTA https://doi.org/10.7884/teke.1410216  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ HALK BİLİMİ UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 589-613
EVALUATION OF FOLKLORE ELEMENTS IN TURKISH COURSEBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5789
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali MAZI https://doi.org/10.7884/teke.1405018  
BİLAL ENSER’İN “KUCAĞIMDA DÜNYA VAR ÇOCUKLARIN DÜNYASI” ADLI ESERİNDEKİ ÇOCUK ŞİİRLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ Ss, 614-628
INVESTIGATION OF CHILD'S POEMS IN BİLAL ENSER'S BOOK TITLED “KUCAĞIMDA DÜNYA VAR ÇOCUKLARIN DÜNYASI” IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5786
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beyzanur DURMUŞ ÖZ - Kübra ŞENGÜL https://doi.org/10.7884/teke.1417273  
UZAKTAN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 629-649
INVESTIGATION OF LEARNER AUTONOMY BEHAVIORS IN TERMS OF SOME VARIABLES IN DISTANCE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5791
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin DARANCIK https://doi.org/10.7884/teke.1416285  
‘DİDAKTİK’ KAVRAMININ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ TANIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ss, 650-667
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEFINITIONS OF THE CONCEPT OF 'DIDACTIC' IN TURKISH DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5792
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selen Diren TOPBULUT - Yusuf DOĞAN https://doi.org/10.7884/teke.1435831  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SESLİ OKUMA HATALARI Ss, 668-687
READING ALOUD MISTAKES OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5793
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve VİRDİL - Neslihan KARAKUŞ https://doi.org/10.7884/teke.1409059  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİR POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLAN MANGAYA DAİR GÖRÜŞLERİ Ss, 688-709
TURKISH TEACHERS' VIEWS ON MANGA AS A POPULAR CULTURE PRODUCT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5794
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman TEMUR https://doi.org/10.7884/teke.1412362  
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 710-734
AN ANALYSIS OF THE 4TH GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOK IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5782
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yeliz ABBAK - Emre TOPRAK - Mustafa ÇELEBİ https://doi.org/10.7884/teke.1408223  
A STUDY OF CAREER BARRIERS AND OCCUPATIONAL BURNOUT LEVELS OF ACADEMICIANS IN EDUCATION FACULTY ACCORDING TO VARIOUS DEMOGRAPHIC VARIABLES Ss, 735-759
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER ENGELLERİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5800
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol GEÇGİN https://doi.org/10.7884/teke.1433638  
LİSELERİN YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE GIDA İSRAFI EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 760-775
EVALUATION OF FOOD WASTE EDUCATION IN THE FOOD AND BEVERAGE SERVICES DEPARTMENT OF HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5801
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mammadalı MAMMADALIYEV https://doi.org/10.7884/teke.1425040  
AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ PİYONER TEŞKİLATI’NDA ÇOCUKLARA YÖNELİK VERİLEN OKUL DIŞI KORO EĞİTİMİ Ss, 776-800
CHOIR EDUCATION PROVIDED BY THE PIONEER ORGANIZATION FOR CHILDREN IN OUT-OF-SCHOOL INSTITUTIONS IN THE SOVIET SOCIALIST REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5790
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Derya YAZICI https://doi.org/10.7884/teke.1393826  
J. F. MAZAS OP.36 “ETUDES SPÉCİALES” ETÜT KİTABINDAKİ 15 NUMARALI ETÜDÜN SAĞ VE SOL EL KULLANIMI İLE MÜZİKAL DİNAMİKLERİNİN VİYOLA EĞİTİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 801-815
J. F. MAZAS OP.36 INVESTIGATION OF RIGHT AND LEFT HAND USE AND MUSICAL DYNAMICS OF ETUD NUMBER 15 IN THE ETUDE BOOK “ETUDES SPÉCIALES” IN TERMS OF VIOLA EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5795
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri