• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


6/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ’IN 80. YAŞI DOLAYISIYLA Ss, 1980-2011
IN HONOUR OF 80TH BIRTHDAY OF PROF. DR. THE EFRASİYAP GEMALMAZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4070
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ülkü POLAT  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (yarlıġḳa-, ötün-, tegin-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ Ss, 2012-2026
REVERENCE INDICATING VERBE PROTODESCRIPTIF IN OLD UIGHUR TURKISH (yarlıġḳa-, ötün-, tegin-, yükün-)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4046
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serap ALPER  
AŞÇILIK RİSALESİ (RİSALE-İ AŞ-FEZLİK) Ss, 2027-2066
PAMPHLET OF COOKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3938
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
İRAN KİTAPLIKLARINDA BULUNAN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ Ss, 2067-2079
CHAGATAI TURKISH DICTIONARIES FOUND IN IRAN LIBRARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3991
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit EKER  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN GARİP SENEM ŞAH (Dil İncelemesi - Metin - Aktarım) Ss, 2080-2113
GHARIP SANNAM SHAH FROM THE WORKS OF CHAGATAI TURKISH (Linguistic Analysis - Text – Intralingual Translation)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4076
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİNE DÜZELTMELER Ss, 2114-2121
CORRECTIONS ON THE boyla- VERB IN THE SÜHEYL Ü NEVBAHÂR AND TARAMA SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4030
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KUÇGUNDI “SOĞAN” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 2122-2131
ON THE ETYMON OF THE KUÇGUNDI "ONION" WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4041
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferdi GÜZEL  
“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 2132-2143
ON THE ORIGIN OF WORD “DALYAN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3995
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerime ÜSTÜNOVA  
GEÇİŞLİ DURUM EYLEMLERİNDE YAPTIRIM EKİNİN KULLANIMI Ss, 2144-2153
USAGE OF SANCTION AFFIX IN TRANSITIVE STATIVE VERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4009
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve Demirbaş Translator:  
Preparation: TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SESLENME SÖZLERİ Ss, 2154-2181
ADRESSING WORDS IN TURKEY DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4014
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Jale ÖZTÜRK  
TÜRK DİLİNDE DAHA ÇOK ÇABA İSTEYEN DEĞİŞİMLER Ss, 2182-2208
CHANGES THAT REQUIRE MORE EFFORT IN THE TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4061
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Turgay SEBZECİOĞLU  
TÜRKÇEDE ÇEKİLİM İLKESİ VE TABANA YANAŞIKLIK HİYERARŞİSİ Ss, 2209-2231
GRAVITATION PRINCIPLE AND HIERARCHY OF CONTIGUITY IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3870
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ÇOBAN  
İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ORHUN YAZITLARI İLE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 2232-2255
THE EXAMINATION OF INTERTEXTUALITY BETWEEN İSLAM TÜRKAY’S POEM ENTITLED “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” AND THE ORKHON INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4077
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER Ss, 2256-2271
PSEUDO-EQUIVALENTS BETWEEN KYRGYZ TURKISH AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4045
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman YILDIZ  
MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI Ss, 2272-2290
BIRD NAMES IN MAHTUMKULU’S LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4054
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamdullah OKAY  
BÂKÎ’NİN “SÖYLEN SÖYLESÜN” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 2291-2301
THE ANALYSIS OF BAKI’S GHAZEL WITH RHYME “SÖYLEN SÖYLESÜN” IN TERMS OF STRUCTURALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3896
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İdris KADIOĞLU  
CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE CEM SULTAN’IN TALİHSİZ HAYAT HİKÂYESİ VE YENİ ŞİİRLERİ Ss, 2302-2321
THE UNLUCKY LIFE STORY OF CEM SULTAN IN CÂM-I CEM-ÂYÎN AND HIS NEW POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3951
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Armağan ZÖHRE  
MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA EĞLENCE MECLİSLERİ VE ÇEŞİTLİ UNSURLARI Ss, 2322-2343
ENTERTAINMENT COUNCILS IN MUHIBBI’S DIVAN AND THEIR VARIOUS ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4051
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadriye YILMAZ - Ayşe Gül CANYILDIRAN - Hatice GEZER  
KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ’NİN MENSUR BİR NÜSHASI Ss, 2344-2361
THE PROSE COPY OF KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4082
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Levent Ali ÇANAKLI  
TAHİR OLGUN’UN MANZUM BATI EDEBİYATI TARİHİ Ss, 2362-2388
TAHIR OLGUN’S POETIC WESTERN LITERATURE HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4094
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Atıf AKGÜN  
MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANINA BİR BAKIŞ Ss, 2389-2413
A VIEW ON MEHMET AKİF ERSOY’S SPHERE OF INFLUNCE ON TURKISH WORLD POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4019
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gencay ZAVOTÇU  
İSTİKLÂL MARŞI’NIN TEMEL KAVRAMLARI Ss, 2414-2435
BASIC CONCEPTS OF ISTİKLÂL MARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4005
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu OYLUBAŞ KATFAR  
KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI DERGİSİ Ss, 2436-2447
A PIONEER MEN IN WOMEN’S JOURNALS AND EV HOCASI JOURNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4008
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
A HISTORICAL AND CRITICAL SURVEY OF COMPARATIVE LITERATURE IN TURKEY Ss, 2448-2472
TÜRKİYE’DE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATIN TARİHSEL VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3974
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tülin ARSEVEN  
KURGUDAN GERÇEĞE OSMAN NEVRES Ss, 2473-2482
FROM FICTION TO REALITY OSMAN NEVRES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3981
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burak ARMAĞAN  
TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN Ss, 2483-2492
BEING A WOMAN IN THE GRIP OF SOCIAL DISINTEGRATION: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4022
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Murat YILDIRIM  
YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ Ss, 2493-2502
HERO TYPOLOGY IN NOVELS OF YUSUF ATILGAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4074
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dinçer ATAY  
JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMİT AŞAMALARI BAĞLAMINDA DEDE KORKUT’UN BEGİL OĞLU EMREN’İN BOYU DESTANI Ss, 2503-2521
ANALYSIS OF "THE STORY OF EMREN, SON OF BEGIL" WITHIN THE CONTEXT OF JOSEPH CAMPBELL'S MONOMYTH STAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3929
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ALPTEKİN - Tuba KAPLAN  
BAMSI BEYREK DESTANINDA SELAMLAŞMA Ss, 2522-2544
GREETINGS IN THE EPIC OF BAMSI BEYREK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3973
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa AÇA - İskender KELEŞ  
TRABZON ÇEVRESİNDE TÜTÜN KAÇAKÇILARI VE KOLCULAR ETRAFINDA OLUŞAN ANLATILAR Ss, 2545-2564
NARRATIVES SHAPED AROUND TOBACCO SMUGGLERS AND WATCHMEN IN TRABZON PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4021
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cavit GÜZEL  
BİLİNMEYEN BİR YATIR VE BATTAL GAZİ DESTANI BAĞLAMINDA AZİZ MAMAS’TAN CAMBAZ PİR’E KUTSAL’IN SÜREKLİLİĞİ Ss, 2565-2578
THE CONTINUITY OF THE SACRED, FROM SAINT MAMAS TO CAMBAZ PIR IN THE CONTEXT OF BATTAL GAZI SAGA AND AN UNKNOWN ENTOMBED SAINT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4027
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya TAŞ  
KAYBOLMAKTA OLAN BİR MADDİ KÜLTÜR GELENEĞİ: BURSA’DA TAKUNYACILIK Ss, 2579-2596
THE TRADITION OF A DISSAPPEARING MATERIAL CULTURE: TAKUNYACILIK IN BURSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4085
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Müberra ÇELİK - Murat ŞENGÜL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 2597-2615
THE RELATION BETWEEN THE OCCUPATIONAL ANXIETY LEVEL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4017
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALIGILARI İLE İLİŞKİSİ Ss, 2616-2626
THE RELATIONSHIP BETWEEN 8th GRADE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS READING HABIT AND SELF-EFFICACY PERCEPTION ON TURKISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4020
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilginer ONAN  
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM Ss, 2627-2638
SYNTHETIC APPROACH IN GRAMMAR TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4064
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrem BAYRAKTAR - Olcay BAYRAKTAR - Erhan DURUKAN  
DİL FELSEFESİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ss, 2639-2668
LANGUAGE PHILOSOPHY AND TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4068
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ÇANGAL - Serdar YÖRÜSÜN  
ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK TÜRKÇESİ Ss, 2669-2693
A COURSEBOOK PROPOSAL FOR TEACHING TURKISH FOR SPECIAL PURPOSES: BANKING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4060
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan YILMAZ - Yasin Mahmut YAKAR - Mahmut Abdullah ARSLAN - Lyudmila SAFRANOVA - Gulnaz SATBAY  
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDAKİ KURGUSAL METİNLERLERDEN HAREKETLE DEĞERLER ANALİZİ: TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ Ss, 2694-2710
VALUES ANAYSIS IN REFERENCE TO THE FICTIONAL TEXTS IN SECONDARY EDUCATION COURSE BOOKS: A TURKEY AND KAZAKHSTAN CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3966
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yıldız YENEN AVCI  
TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ Ss, 2711-2740
UTILIZING POETRY LANGUAGE IN TEACHING OF THE THEMES: ÂŞIK VEYSEL EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3798
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami SÖNMEZ  
REHBER ÖĞRETMENLİĞİN MURPHY YASALARI Ss, 2741-2751
MURPHY LAWS OF GUIDE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4098
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Hakan AKGÜN - Fatma BULUT ÖZKAR  
DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN “TABLO VE DİYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 2752-2775
EXAMINATION OF GRADE LEVELS OF “READING TABLE AND DIAGRAM” IN SOCIAL STUDIES LESSON OF FOURTH GRADE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4015
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Türkan Güler ARI  
STUDY INTO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS UPON INTEREST-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOLS Ss, 2776-2787
İLKOKULLARDA İLGİYE DAYALI ÖĞRENME ÜZERİNE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4053
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent HALVAŞİ  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİM METOTLARI ÜZERİNE BİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME Ss, 2788-2798
AN OBSERVATION AND EVALUATION OF PIANO EDUCATION METHODS FOR PRE-SHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4065
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmet ARICI - İbrahim BİRDAL  
PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI Ss, 2799-2810
EDUCATIONAL SITUATIONS OF TONMAISTERS AT PROFESSIONAL RECORDING STUDIOS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO MUSICAL PRODUCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4052
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 2811-2824
A STUDY ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURES AND LIFE STYLES OF EURASIA NOMADS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4001
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÇANLI  
BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECLİS-İ MEBUSAN OTURUMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 2825-2846
KOMITAJ AND GANGS IN BALKANIA: AN EVALUATION ON THE ARGUMENTS MADE IN THE 11. CONSTITUTIONAL PERIOD ASSEMBLY AND SOLUTION PROPOSALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4026
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkadir KIYAK  
ANADOLU ALEVİLİĞİNDEKİ “DÜŞKÜNLÜK” CEZASININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2847-2864
EVALUATION OF THE PUNISHMENT OF DÜŞKÜNLÜK IN ANATOLIAN ALEVISM IN TERMS OF HISTORY OF RELIGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4066
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halime ÇAVUŞOĞLU  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ'NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2865-2871
ABOUT PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ’S WORK NAMED KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3961
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet EREN  
Book Presentation and Evaluation: RAHMANKUL BERDİBAY’ın, BAYKAL’DAN BALKAN’A ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2872-2879
ABOUT RAHMANKUL BERDİBAY’S WORK NAMED BAYKAL’DAN BALKAN’A
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3897
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Türker Barış BULDUK  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’UN DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEHMED SAİD EFENDİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2880-2883
ABOUT PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’S WORK NAMED DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEHMED SAİD EFENDİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3987
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdülhakim KILINÇ  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. AZMİ BİLGİN’İN ENÎSÜ’L-CELÎS ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2884-2889
ABOUT PROF. DR. AZMİ BİLGİN’S WORK NAMED ENÎSÜ’L-CELÎS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4075
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faruk POLATCAN  
Book Presentation and Evaluation: DR. NURŞAT BİÇER’İN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2890-2894
ABOUT DR. NURŞAT BİÇER’S WORK NAMED THE HISTORY OF TEACHING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4079
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yakup ALAN  
Book Presentation and Evaluation: DR. MUHAMMED HÜKÜM’ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2895-2900
ABOUT DR. MUHAMMED HÜKÜM’S WORK NAMED POET - SOCIOLOGIST: KEMAL TAHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4086
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri