• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


6/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Kürşat YILDIRIM  
“BÜKLİ” HAKKINDA ON İKİ NOT Ss, 557-576
TWELF NOTES ON THE "BÜKLİ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3882
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuz ERGENE  
HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİNDE EŞ ADLILIK Ss, 577-610
HOMONYMY IN KHWARAZM TURKISH TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3864
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ II Ss, 611-637
A CONCEPTUAL CLASSIFICATION ESSAY ON IDIOMS WHICH CONTAIN IN KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3836
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Botir Sattarovich JAFAROV  
HISTORY OF THE SECOND SEAL OR THE OTHER COPY OF THE “CODEX CUMANICUS” Ss, 638-643
İKİNCİ MÜHRÜN TARİHİ VEYA CODEX CUMANICUS'UN BAŞKA BİR KOPYASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3852
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğçe TAKOĞLU  
HAR-NÂME’DE SIFAT FİİL KATEGORİSİ Ss, 644-656
THE CATEGORY OF VERBAL ADJEVTIVES IN HAR-NÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3932
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih CAN  
MANTIKU’L- GAYB’DA FİİLLER Ss, 657-684
MANTIKU’L- GAYB’DA FİİLLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3849
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel MURAD  
LÜGAT-I MÜŞKİLÂT-I ECZÂ’DA DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU Ss, 685-700
LABIAL HARMONY IN THE LÜGAT-I MÜŞKILÂT-I ECZÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3839
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
BİR YANLIŞ YAZIM tutu’yu, tut EDER; BİR YANLIŞ OKUMA bet’i, bit EDER Ss, 701-707
A MISWRITING MAKES tutu, tut; A MISREADING MAKES bet, bit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3898
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ÖZŞAHİn  
TÜRKÇE VE KOMŞU DİLLERDE ORTAK BİR MECAZLAŞMA ÖRNEĞİ Ss, 708-718
A METAPHORIZATION EXAMPLE COMMON IN TURKISH AND NEIGHBORING LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3904
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seçil HİRİK  
İSTEMSEL EŞDİZİMLİLİK VE KİPLİK İLİŞKİSİ: TAHMİN KİPLİKLERİ ÖRNEĞİ Ss, 719-733
RELATION OF VOLITIONAL COLLOCATION AND MODALITY: THE CASE OF PREDICATIVE MODALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3805
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkan ASLAN  
ADDAN SIFAT YAPAN EKLERİN ANLAMSAL İŞLEVLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 734-748
DETERMINATION OF THE SEMANTIC FUNCTIONS FOR NOUN-TO-ADJECTIVE SUFFIXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3895
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI II Ss, 749-768
THE CONTRIBUTION OF WORD UNITS TO STYLIZATION II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3810
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslıhan DİNÇER  
KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU Ss, 769-798
FEAR: ITS LANGUAGE, CONCEPTUALIZATION, CULTURAL ASPECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3913
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sami BASKIN  
SÖZLÜKLERDE GÜVENİRLİK: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR Ss, 799-827
RELIABILITY IN DICTIONARIES: BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR IN TÜRKÇE SÖZLÜK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3851
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih DOĞRU  
ESKİŞEHİR İLİ MANAV AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ss, 828-846
GENERAL CHARACTERISTICS OF MANAV DIALECTS OF ESKİŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3927
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE KULLANILAN AKRABALIK VE YAKINLIK TERİMLERİ Ss, 847-864
TERMS OF KINSHIP AND PROXIMITY USED IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3802
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek ERENOĞLU ATAİZİ  
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE SAYI SÖZCÜKLERİ: ŞİRAZ VE ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER Ss, 865-877
NUMBER WORDS OF QASHQAI: EXAMPLES FROM SHIRAZ AND ITS SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3935
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahanur ÖZKAN BAHAR  
ESRÂR-NÂME-İ ÂŞIKÂN’DAKİ BAZI HİKÂYELER Ss, 878-893
SOME STORIES IN ESRAR-NAME-İ AŞIKAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3859
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cenk AÇIKGÖZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DALGIÇ Ss, 894-924
DIVER IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3899
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül BAYRAKTAR  
MEKÂNIN İRONİSİ: BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ANLATILAN KISA TARİHİ Ss, 925-935
THE IRONY OF SPACE: BIR DELILER EVININ YALAN YANLIS ANLATILAN KISA TARIHI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3834
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer Aka ERDEM  
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ALEV ALATLI ROMANLARINDA ÖZNE-İKTİDAR İLİŞKİSİ Ss, 936-963
SUBJECT POWER RELATIONS IN ALEV ALATLI’S NOVELS WITHIN THE FRAMEWORK OF SOCIAL GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3907
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şahru PİLTEN UFUK  
ZARİFOĞLU’NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KADIN (I): İŞARET ÇOCUKLARI KİTABININ ANLAM VEZNİNE DAYALI TUTUM VE DEĞERLENDİRME ANALİZİ Ss, 964-985
WOMAN IN ZARİFOĞLU’S WORLD OF TOUGHT (I): THE ANALYSIS OF THE BOOK OF İŞARET ÇOCUKLARI BY ATTITUDE AND EVALUATION ANALYSIS METHOD BASED ON SEMANTIC PROSODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3871
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet BALCI  
“ÇOCUKLARA REHBER” DERGİSİNİN KÜTÜPHANE KATALOGLARINDA GÖRÜLMEYEN 168, 169 ve 173. SAYILARININ İNCELENMESİ Ss, 986-1001
REVIEW OF 168TH, 169TH AND 173RD ISSUES OF THE PERIODICAL “ÇOCUKLARA REHBER” WHICH ARE NOT INCLUDED IN THE LIBRARY CATALOGUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3830
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halit AŞLAR  
YAKIN KIRGIZ TARİHİNİN EFSANEVÎ KAHRAMANI ORMON HAN VE CAPARKUL TOKTONALİEV’İN “HAN ORMON” ADLI ROMANI ÜZERİNE Ss, 1002-1018
THE LEGENDARY HERO OF THE KYRGYZ HISTORY ORMON HAN AND THE NOVEL NAMED “HAN ORMON” BY JAPARKUL TOKTONALIYEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3854
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan KIZILDAĞ  
ONONDAGA KIZILDERİLİLERİNİN KOZMOGONİ MİTİ: KAPLUMBAĞANIN SIRTINDAKİ DÜNYA Ss, 1019-1027
THE COSMOGONY MYTH OF ONONDAGA INDIAN AMERICAN: THE EARTH OF TURTLE’S BACK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3842
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reyhan KARKINLI  
KASIMALI BAYALİNOV’UN “ACAR” ADLI UZUN HİKÂYESİNDE HALK KÜLTÜRÜ Ss, 1028-1042
FOLK CULTURE IN KASIMALI BAYALINOV’S LONG STORY “ACAR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3832
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kayrat BELEK  
GÖÇEBE UYGARLIĞI IŞIĞINDA TÜRK ATININ YETİŞTİRİLMESİ VE MÜLKİYETİ (KIRGIZ KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİNDE) Ss, 1043-1057
THE HORSE-BREEDING AND OWNERSHIP OF TURKIC PEOPLE OF THE NOMADIC CIVILIZATION (ACCORDING TO KYRGYZ CULTURE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3868
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar UĞURLU  
TÜRK MÜZİK FOLKLORUNDA ŞİİR, MÛSİKÎ VE RAKSIN TARİHİ BİRLİKTELİĞİ Ss, 1058-1079
THE HISTORICAL ASSOCIATION OF POEM, MUSIC AND DANCE IN TURKISH MUSIC FOLKLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3825
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’NİN DEYİŞLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1080-1104
AN ASSESSMENT OF FOLK LITERATURE ELEMENTS IN THE YUNUS EMRE’S VERSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3779
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet KURUDAYIOĞLU Haluk GÜNGÖR  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1105-1121
THE STUDY OF SPEAKING SKILLS SELF-EFFICACY OF TURKISH LEARNERS AS A FOREIGNG LANGUAGE IN TERMS OF VARIOUS PARAMETERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3858
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah BOYLU  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 1122-1132
DEVELOPING WRITING ANXIETY SCALE FOR THOSE WHO LEARN TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3886
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yelda KÖKÇÜ Şener DEMİREL  
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ OKUMA MODELLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1133-1147
A RESEARCH ON THE RELATION BETWEEN READING ACQUISITIONS OF 5, 6, 7 AND 8TH CLASSES’ TURKISH COURSES AND MODELS OF READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3901
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Leylâ KARAHAN  
ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİNİN YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE ETKİNLİK OLUŞTURMA ÇALIŞMASI Ss, 1148-1177
CONNOTATION TECHNIQUE’S CONTRIBUTION ON WRITING ABİLİTY DEVELOPMENT: SCALE DEVELOPMENT AND CREATE ACTIVITIES STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3903
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur ER  
SUHA MERMERCİ’NİN KİTAPLARININ KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1178-1188
BEING EVALUATED THE BOOKS OF SUHA MERMERCİ IN TERMS OF CULTURAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3912
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan TAŞGIN Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYI PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL PEDAGOJİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 1189-1204
CRITICAL PEDAGOGY: PROSPECTIVE TEACHER'S PERSPECTIVES (ATATÜRK UNİVERSİTY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3920
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLER: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Ss, 1205-1221
RELATIONS BETWEEN BİG FİVE PERSONALITY TRAITS, COPING WITH STRESS AND DEPRESSION: SAMPLE OF GAZI FACULTY OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3865
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sanem DİLBAZ SAYIN Hasan ARSLAN  
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ Ss, 1222-1241
DETERMINING THE OPINIONS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS ABOUT THE MULTIPLE INDICATORS THROUGH TEACHER PERFORMANCE ASSESMENT PROCESS AND SELF-EVAULATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3933
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selin ŞENAYSOY  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. BÜLENT GÜL’ÜN MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1242-1246
ABOUT ASSOC. PROF. DR. BULENT GUL'S WORK NAMED İBNİ MÜHENNA LUGATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3926
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Buket Nur KIRMIZIGÜL  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. FERRUH AĞCA’NIN UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1247-1252
ABOUT PROF. DR. FERRUH AĞCA’S WORK NAMED UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3919
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferhat UZUNKAYA  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ VE YRD. DOÇ. DR. SAMET AZAP’IN TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI HİKÂYE ÇÖZÜMLEMELERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1253-1256
PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ AND ASST. PROF. DR. SAMET AZAP’S WORK NAMED TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI HİKÂYE ÇÖZÜMLEMELERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1764
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacer TOKYÜREK  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN GAGAVUZ EDEBİYATI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1257-1266
PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’S WORK NAMED THE GAGAVUZ EDEBİYATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3822
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri