• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


5/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Fevzi KARADEMİR  
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİNİ ADLANDIRMA SORUNU Ss, 545-564
THE PROBLEM OF NAMING THE HISTORICAL PERIODS OF THE TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.589
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Banu DURGUNAY  
KARAHANLI TÜRKÇESİNDE -ken ZARF FİİL EKİNİN KULLANIM ALANINA KATKILAR Ss, 565-576
CONTRIBUTION OF -ken ADVERBIAL SUFFIX USAGE IN KARAKHANID TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.657
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre TÜRKMEN  
GÜNÜMÜZ TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ŞAHIS İFADESİ TAŞIYAN ZARF-FİİLLER Ss, 577-588
GERUNDS WHICH HAVE PERSON EXPRESSION IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.641
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ATMACA  
KAZAK TÜRKÇESİ AĞIZLARININ TASNİFİ ÇALIŞMALARINA BİR BAKIŞ Ss, 589-625
A REVIEW OF STUDIES ON THE CLASSIFICATION OF THE KAZAKH LANGUAGE DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.643
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuz ERGENE  
TÜRK KİŞİ ADLARINDA ÖRNEKLENEN SÖZ DİZİMSEL YAPILAR Ss, 626-650
SYNTACTIC STRUCTURES EXEMPLIFYING IN TURKISH PERSONAL NAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.655
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz DEMİR  
BABURNÂME’DE HOCA UBEYDULLAH AHRAR Ss, 651-660
KHWAJA UBAIDULLAH AHRAR IN THE BABUR-NĀMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.652
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tahir AŞİROV  
MAHDUMKULU’YU ANLAMAK: A. ZEKİ VELİDİ TOGAN ÖRNEĞİ Ss, 661-673
UNDERSTANDING MAKHTUMGULI: A. ZEKİ VELİDİ TOGAN EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.538
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KAYSERİLİ ŞAİR İSMAİL HAKKI ORAL’IN BEYNAMAZ DESTANI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Ss, 674-686
THE STUDY NAMED BEYNAMAZ DESTANI OF POET ISMAIL HAKKI ORAL FROM KAYSERI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.653
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Saadet KARAKÖSE  
KLÂSİK EDEBİYATIMIZDA ON SEKİZ BİN ÂLEM MEFHUMU Ss, 687-704
THE CONCEPT OF EIGHTEEN THOUSAND UNIVERSES IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.633
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan SOYDAŞ  
GAUTIER’İN İSTANBUL VE HAŞİM’İN FRANKFURT SEYAHATNAMESİ ADLI ESERLERİ ÜZERİNE BİR EDEBÎ TÜR İNCELEMESİ: GEZİ YAZISI Ss, 705-719
A LITERARY GENRE ANALYSE ON GAUTIER’S İSTANBUL AND HAŞİM’S FRANKFURT SEYAHATNAMESİ: TRAVEL WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.611
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Enfel Doğan Eldina MEMİC  
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’IN Ş. KUTLU TARAFINDAN SADELEŞTİRİLMİŞ MAİ VE SİYAH’I ÜZERİNE BAZI TESPİTLER Ss, 720-739
SOME FINDINGS OF HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'S NOVEL 'MAİ VE SİYAH (THE BLUE AND THE BLACK) SIMPLIFIED BY ŞEMSETTİN KUTLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.632
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlker AYDIN Gülşen TORUSDAĞ  
ANLATI METİNLERİNDE SIRALI DÜZENE BAĞLI DÖNÜŞÜMLER VE REFİK HALİT KARAY’IN ŞEFTALİ BAHÇELERİ ADLI ÖYKÜSÜ Ss, 740-760
TRANSFORMATIONS DEPENDING ON SEQUENTIAL ORDER IN NARRATIVE TEXTS AND REFİK HALİT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.634
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih ZEKA  
DEVLET ANA’DA DİN Ss, 761-783
RELIGION IN DEVLET ANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.667
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman GÜNDÜZ  
ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANININ SORUNLARI VE ROMANDA YENİ AÇILIMLAR Ss, 784-800
THE PROBLEMS OF MODERN TURKISH NOVEL AND NEW DEVELOPMENTS IN THE NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.648
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan YILMAZ  
KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ Ss, 801-817
BEAR CHARACTER IN FICTIONAL CHILDREN’S BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.661
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR Ss, 818-833
OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.647
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÖLÖGÖN KASIMBEKOV’UN CETİLGEN KURAK (OLGUN NESİL) ROMANINDA YAPI VE İZLEK: SOVYET TİPİ İNSAN YARATMA SÜRECİ Ss, 834-869
TÖLÖGÖN KASIMBEKOV THE CETİLGEN KURAK (MATURE GENERATION) NOVEL STRUCTURE AND SUBJECT: SOVIET TYPE OF HUMAN CREATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.639
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ÖZER  
ULUPAMİR KIRGIZLARINDA EVLİLİKLE İLGİLİ GELENEKLER Ss, 870-889
TRADİTİONS ABOUT MARRİAGE İN ULUPAMİR KYRGYZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.645
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abonoz KÜÇÜK  
GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİNDE MİZAHİ DESTANLAR Ss, 890-903
HUMOROUS EPICS AT TRADITION OF KEMENÇECİLİK IN GİRESUN REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.656
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muazzez İlmiye ÇIĞ  
NEVRUZ VE SUMER BEREKET KÜLTÜ AYNI KAYNAK DEĞİL Mİ? Ss, 904-907
ARE NOT NOWRUZ AND THE SUMERIAN FERTILITY CULT OF THE SAME ORIGIN?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.675
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YAVUZKURT  
TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ TEZLERDE EĞİTİM DENETİMİ Ss, 908-926
EDUCATION SUPERVISION IN GRADUATE DISSERTATIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.631
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan SARIÇAM İsmail ÇELİK, Aytunga OĞUZ  
KISA AZİM (SEBAT) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 927-935
TURKISH ADAPTATION OF THE SHORT GRIT SCALE (GRIT-S): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.622
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşegül ULUTAŞ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 936-948
EXAMINATION OF ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES TOWARDS READING HABIT IN TERMS OF ONLINE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.562
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat TAŞDAN  
5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA KARŞI TUTUM VE MOTİVASYONLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 949-969
THE RELATION OF 5th AND 6th GRADE STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION TOWARD READING TO READING COMREHENSION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.596
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nail GÜNEY  
ÖĞRETMENLERİN YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ss, 970-985
PERSPECTIVES OF TEACHERS REGARDING WRITING EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.637
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa BALCI Deniz MELANLIOĞLU  
ANA DİLİ KONUŞURU OLMAYAN ÖĞRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ss, 986-1004
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE NON-NATIVE INSTRUCTORS' POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.659
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Umut BAŞAR Ersin AKBULUT  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TİFLİS TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ Ss, 1005-1020
IDENTIFICATION OF LEARNING NEEDS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: YUNUS EMRE INSTITUTE TBILISI TURKISH CULTURAL CENTER EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.673
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüsniye AKIN Mustafa ÇETİN  
CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİM STRATEJİLERİNE ETKİSİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ) Ss, 1021-1032
THE EFFECT OF GENDER ON TURKISH LEARNING STRATEGIES AS FOREIGN LANGUAGE (SAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.664
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri