• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


4/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nurdin USEEV  
KAZAKİSTAN’DA BULUNAN KOYTUBEK YAZITINDA KÖKTÜRK YAZISININ ADI GEÇİYOR MU? Ss, 860-868
DOES IS PASSING THE NAME OF KÖKTÜRK WRITING ON THE KOYTUBEK INSCRIPTION FOUND IN KAZAKHSTAN?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.520
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT’TA ķanın-ķamın İLE İLGİLİ YAZIM, AKTARMA VE YORUM KARIŞIKLIĞI ÜZERİNE Ss, 869-874
REGARDING THE COMPLEXITY OF ORTHOGRAPHY, CONVEYANCE AND INTERPRETATION ON kanın-kamın IN DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.545
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol KUYMA  
CEHENNEM VE TAMU KELİMELERİ ÜZERİNE ART ZAMANLI BİR DEĞERLENDİRME Ss, 875-888
DIACHRONIC ASSESMENT OF THE WORDS TAMU AND CEHENNEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.517
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selma GÜLSEVİN  
-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE Ss, 889-898
ON THE USE OF GENITIVE SUFFIX WITH THE SUBJECTS OF –DIK/-(Y)ACAK + POSSESIVE STRUCTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.546
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat BALYEMEZ  
+CA EKİ, SIFATIN ANLAMINI GÜÇLENDİRİR Mİ? Ss, 899-917
DOES THE SUFFIX +CA, REINFORCE THE MEANING OF THE ADJECTIVE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.529
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma ALBAYRAK  
MOĞOLİSTAN’DA TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ Ss, 918-954
THE ATTEMPT OF EXPOSITIONAL BIBLIOGRAPHY ON TURCOLOGY STUDIES IN MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.465
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE OVNUK BÖLEKLER Ss, 955-994
“SMALL WORDS / PIECES” IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.453
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZI SÖZ VARLIĞININ ALINTI SÖZCÜKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 995-1021
THE COMPARISON OF QUOTED WORDS IN BORÇALI AND ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.523
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN ALİ MERDAN TOPÇUBAŞI’NA YAZDIĞI MEKTUPLAR Ss, 1022-1054
THE LETTERS WRITTEN BY ISMAIL BEY GASPRINSKIJ TO ALI MERDAN BEY TOPCHUBASHI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.525
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet İÇLİ  
TÜRK DİLİNDE YAZILMIŞ MENSUR MİHR Ü MÂH HİKÂYESİ Ss, 1055-1073
THE STORY OF MIHR U MAH WRITTEN PROSE IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.530
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan EKİNCİ  
HİLMÎ VE CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂ-VEZÎR ADLI MESNEVİSİ Ss, 1074-1112
HİLMÎ AND HIS MASNAVI CALLED CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂ-VEZÎR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.490
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuncay TÜRKBEN  
BATI EDEBİYATINDA TİYATRO ELEŞTİRİSİNİN GENEL SEYRİ Ss, 1113-1148
THE GENERAL JOURNEY OF THEATRE CRITICISM IN WESTERN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.514
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abonoz KÜÇÜK  
GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİ VE BU BAĞLAMDA ORTAYA ÇIKAN TÜRKÜLERİN İŞLEVLERİ Ss, 1149-1165
THE TRADITION OF “KEMENÇECİLİK” AT GİRESUN REGION AND THE FUNCTIONS OF THE FOLK SONGS COMING OUT AT THIS CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.496
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Surur ÇELEPİ  
TEKE YÖRESİ EFSANELERİNİN YARATILMA ESTETİĞİ Ss, 1166-1187
THE AESTHETIC CREATION OF TEKE REGION LEGENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.526
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice SEYMEN Mehmet TOK  
İLERİ DÜZEY YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ZORLANDIKLARI KÜLTÜREL DİL UNSURLARININ TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Ss, 1188-1212
THE IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF CULTURAL LANGUAGE ELEMENTS THAT GIVE DIFFICULTIES TO ADVANCED FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.504
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa YILMAZ İzzet ŞEREF  
ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA SESLETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞİİRDEN YARARLANMA Ss, 1213-1228
USING POETRY IN DEVELOPING ARABIAN STUDENTS’ PRONUNCIATION SKILLS WHILE READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.542
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer SERİN Emine Damla TURAN  
YUNUS EMRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİ’NDE YER ALAN METİNLERİN TÜR, TEMA VE ÖZGÜNLÜK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1229-1250
INVESTIGATION ACCORDING TO THE TEXT OF THE TYPE, THEMES AND ORIGINALITY IN YUNUS EMRE TURKISH TEACHING BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.544
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazmi ARSLAN Erhan DURUKAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1251-1267
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND WRITING DISPOSITION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.533
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Volkan DEMİREL Caner KERİMOĞLU  
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KİP Ss, 1268-1289
MOOD IN TURKISH GRAMMAR TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.532
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdost ÖZKAN İsmail KINAY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 1290-1301
ANALYSING OF PROSPECTIVE TEACHERS’ SPEAKING ANXIETY (A SAMPLE OF ZİYA GÖKALP FACULTY OF EDUCATION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.519
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ELBAN  
TARİH EĞİTİMİ VE VATANSEVERLİK ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Ss, 1302-1319
SOME THOUGHTS ON HISTORY EDUCATION AND PATRIOTISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.495
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Fatih YİĞİT Ahmet Musab KESMECİ  
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE MASAL KULLANIMI Ss, 1320-1338
USE OF TALES IN CITIZENSHIP AND DEMOCRACY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.505
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa CİHAN  
GIAMBATTISTA VICO: TARİHSEL BİLGİ VE İNSAN DOĞASI SORUNU Ss, 1339-1352
GIAMBATTISTA VICO: THE PROBLEM OF HISTORICAL KNOWLEDGE AND HUMAN NATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.512
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA’NIN TEZKİRE-İ EVLİYÂ’NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ: ARAP VE UYGUR HARFLİ YAZMALARIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1353-1358
ABOUT PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA’S WORK NAMED TEZKİRE-İ EVLİYÂ’NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ: ARAP VE UYGUR HARFLİ YAZMALARIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.518
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir BELENKUYU  
Book Presentation and Evaluation: ÖMER ZÜLFE’NİN ŞİİRİN İZİNDE SÖZÜN GÖLGESİNDE ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1359-1365
ABOUT ÖMER ZÜLFE’S WORK NAMED ŞİİRİN İZİNDE SÖZÜN GÖLGESİNDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.475
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL  
Book Presentation and Evaluation: ELEŞTİRİNİN ANATOMİSİ ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 1366-1381
ABOUT WORK NAMED ELEŞTİRİNİN ANATOMİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.515
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri