• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


3/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Levent ALYAP  
Köl Tigin Anıtının Batı Yüzü Üzerine Görsel Bir Tasarım Denemesi Ss, 1-21
A Visual Design Trial About West Face of the Kol Tigin Monument
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.300
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Altay Yazıtlarından Bar-Burgazı II (A 21) Yazıtı Ss, 22-28
Old Turkic Inscription Bar-Burgazı II (A 21) on Altay Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.275
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar ŞİMŞEK  
Yenisey Yazıtlarında Ekler Ss, 29-67
Suffixes in the Yenisei Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.274
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ Semra ALYILMAZ  
Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş Ss, 68-84
Addressing of Amirbek Turatovic Muratov to Yenisey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.295
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Çince Kaynaklarda Geçen Eski Türk Tarihi ile İlgili Çalışmaları Ss, 85-95
Chinese Historian Wu Yugui’s Studies from Chinese Sources on Ancient Turkic History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.297
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet TEZCAN  
İpek Yolu’nun İran Güzergâhı ve İpek Yolu Ticaretine İran Engellemesi Ss, 96-123
The Iranian Branch of the Silkroad and the Prevention of the Sılk Trade by Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.272
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Levent YENER  
Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine Ss, 124-131
On the Chuvash Word “Varak” / Common Turkıc “Özek”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.253
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türkmen Türkçesinde /-Ay/ Ekinin Tezlik İşlevi Ss, 132-137
Modal Function of the “-Ay” Suffix in Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.259
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Savaş ŞAHİN  
Ersarı Ağzına Dayalı Afganistan Türkmen Türkçesinin Kısa Grameri Ss, 138-152
Based on Ersarı Mouth Short Grammar of Afghanistan Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.237
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Feyza TOKAT  
Çavdır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Ss, 153-166
Contributions to the Eclectic Dictionary from the Chavdir Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.260
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emek ÜŞENMEZ  
XVI. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kuran Tefsiri: Tercüme-i Tefsir-i Yakub-i Çerhî (H. 993/M. 1585) Ss, 167-190
An Interpretation of the Quran Written in the Oriental Turkish in 16th Century: The Translation of Adaptation of Yakub-i Çerhî (H. 993/Ad. 1585)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.302
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail AVCI  
Giritli Hasan İlmî ve Me'âlimü'l-garâm Adlı Divançesi Ss, 191-209
Hasan İlmi of the Crete and His Divanche Titled Me'alimü'l-garam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.252
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel ÜST  
Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek Ss, 210-217
Riddle and an Example from Nedim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.303
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa AYDEMİR  
Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri Ss, 218-239
The Traces of Tradition in Asaf Halet Çelebi’s Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.264
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mithat DURMUŞ  
Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi Ss, 240-250
Pioneering Poetic Attitude Rethinking Human: Namik Kemal and Hurriyet Kasida
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.262
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi Unsurlar Ss, 251-277
Religious and Mystical Component at Novels by Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.244
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin AYAZ  
Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ss, 278-292
Survey on Ecocriticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.268
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkan DAŞDEMİR  
Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla Rahim’in Manzum Hazret-i Yusuf Kıssası Ss, 293-305
An Example of Versification for Masnavi from History: Poet Molla Rahim’s Parable of Prophet Joseph in Verse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.231
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
A. Olrik’in Epik Yasaları Işığında Ferhat ile Şirin Hikâyesi Ss, 306-324
The Story of Farhad and Shirin in the Light of A. Olric’s Epic Laws
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.289
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kübra ŞENGÜL  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu Ss, 325-339
Alphabet Issues in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.245
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pelin SEÇKİN Nazmi ARSLAN, Selma ERGENÇ  
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Ss, 340-353
Writing Skills of High School and University Students in Terms of Coherence and Consistency
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.269
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma SUSAR KIRMIZI Aslıhan FENLİ, Demet KASAP  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki Ss, 354-367
The Relationship Between Classroom Teacher Candidates’ Critical Thinking Tendencies and Attitudes Towards Reading Habit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.267
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bora BAYRAM  
Postmodernizm ve Eğitim Ss, 368-376
Postmodernism and Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.261
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem BUDAK  
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne İlkokul Programları (1870-1936) Ss, 377-293
Primary School Programs from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey (1870-1936)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.270
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Gökhan YAZICI  
Toplumsal Dinamizm ve Spor Ss, 394-405
Social Dynamism and Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.280
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddık BAKIR  
Book Presentation and Evaluation: Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler”Adlı Eseri Ss, 406-415
Ahi Community as an Educational Institution and “Marks of Ahi Community Culture on Today’s Bursa Craftsman” by Hülya Taş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.292
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih EKİCİ  
Book Presentation and Evaluation: Kaçkınbay Artıkbayev – XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyatı Tarihi (çev. Mayramgül Dıykanbayeva) Ss, 416-422
Kachkynbay Artykbaev - The Kyrgyz Literature History of XX. Century (Translator Mairamgul Dyikanbaeva)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.283
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceyhun SARI  
Book Presentation and Evaluation: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası- Adlı Eseri Üzerine Ss, 423-427
About Assist. Prof. Dr. Mustafa Karataş and Work Named Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.291
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri