• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


5/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Sadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT İPEK YOLU’NDA Ss, 1-11
DEDE KORKUT IN THE SILK ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.591
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Servet KARÇIĞA  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA HAYVANLA İLGİLİ KELİMLERİN TASNİFİ Ss, 12-33
CLASSIFICATION OF ANIMAL RELATED WORDS IN DEDE KORKUT BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.613
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
ESKİ TÜRKLER ÇEK YAZAR MIYDI? Ss, 34-41
WERE ANCIENT TURKS WROTE CHECK?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.597
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih BAKIRCI  
HAREZM TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ KISASU’L-ENBİYA’DA KOŞ SÖZCÜĞÜ VE ANLAM ALANI Ss, 42-55
WORD OF KOŞ AND ITS SEMANTIC FIELD IN THE KISASU’L-ENBİYA THAT IS WRITTEN WITH KHWAREZM TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.624
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
KOSOVA VE MAKEDONYA’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARININ BUGÜNKÜ DURUMU Ss, 56-93
CURRENT STATUS OF GRAVESTONES OF OTTOMAN’S PERIOD IN KOSOVO AND MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.621
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsrafil UÇAR Nazım DOĞRUER  
KAZAK TÜRKÇESİNDE AİLE BİREYLERİ İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 94-107
AN EXAMINATION OF ABOUT PROVERBS IN KAZAKH RELATED TO FAMILY MEMBERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.603
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aşur ÖZDEMİR  
YENİ KAZAK NESRİNDE TAHKİYEVİ TÜRLER ÜZERİNE Ss, 108-127
ON NARRATIVE GENRES IN MODERN KAZAKH PROSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.594
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmira BAIMUKHAMBETOVA  
KAZAK DİL BİLGİNİ KUDAYBERGEN JUBANULI Ss, 128-134
KAZAKH LINGUIST KUDAYBERGEN JUBANULI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.509
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KARAMAN  
YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE “KİN” EDATI Ss, 135-144
THE “KIN” PREPOSITION IN NEW UIGHUR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.600
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan BOZ Semra GÜNAY AKTAŞ  
DİASPORADA KARAÇAY TÜRKÇESİNİN KULLANIMI ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Ss, 145-155
USE OF KARACHAY TURKISH IN DIASPORA CASE OF ESKISEHIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.627
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Okan Celal GÜNGÖR  
TÜRKÇEDE ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖZLER Ss, 156-170
VOCABULARY RELATED MOTHERLESS AND FATHERLESS CHILDREN AT TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.605
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ  
-IncAz ZARF-FİİL EKİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE Ss, 171-177
ABOUT –IncAz GERUNDIAL SUFFIX AND VIEW ON ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.598
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selma GÜLSEVİN  
-(Y)ACAK SIFAT-FİİL EKİNİN BİRLEŞİK YAPILARDAKİ ÖZEL BİR İŞLEVİ ÜZERİNE Ss, 178-188
ON A DISTINCT FUNCTION OF THE PARTICIPLE SUFFIX -(Y)ACAK IN COMPOUND STRUCTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.614
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
HİKMET GELENEĞİNDE YAZILMIŞ KISSA-I HAZRET-İ İSMĀ‘ÍL Ss, 189-225
ISHMAEL’S PARABLES WRITTEN IN YASAWI TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.584
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus KAPLAN  
BURSALI LEVHÎ VE Mİ’RÂCİYYE’Sİ Ss, 226-256
LEVHÎ FROM BURSA AND HIS Mİ’RÂCİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.609
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seda UYSAL BOZASLAN  
ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNDEN HAREKETLE ABDÜLMECİD SİVASÎ’NİN DİVANINDA BULUNMAYAN TÜRKÇE ŞİİRLERİ Ss, 257-279
FROM THE POINT OF HIS ŞERH-I CEZIRE-I MATHNAWI THE TURKISH POEMS NOT BEING IN DIWAN OF ABDULMECID SIVASÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.527
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
MAHMUT YESARİ’NİN ROMANLARINDA İSİM-İÇERİK İLİŞKİSİ Ss, 280-293
THE NAME-CONTENT RELATIONSHIP IN MAHMUT YESARI’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.574
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa YİĞİTOĞLU  
AHMET ALTAN’IN ÜÇ ROMANINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN MİZACINA DAİR BAZI TESPİTLER Ss, 294-309
SOME OBSERVATIONS REGARDING HUMOUR OF THE SULTAN ABDULHAMIT II IN AHMET ALTAN’S THREE NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.586
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin Mahmut YAKAR  
TARİHSEL BİLİNÇ AKTARIMI BAĞLAMINDA GÜLSEVİN KIRAL’IN ESERLERİ: İSTANBUL’U ÇALIYORLAR VE ÇALINAN KENT Ss, 310-323
GÜLSEVİN KIRAL’S WORKS IN CONTEXT OF TRANSMISSION OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS: İSTANBUL’U ÇALIYORLAR AND ÇALINAN KENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.625
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZDEMİR Ümit YEGEN  
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “KARNAVAL”, HENÜZ 17 YAŞINDA” ve “VAH” ROMANLARINDA BATI MEDENİYETİ ELEŞTİRİSİ Ss, 324-350
AHMET MITHAT EFENDI'S CRITICISM TO THE WESTERN CIVILIZATION IN HIS NOVELS “CARNIVAL”, AT THE AGE OF 17” “and” “VAH”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.619
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SEVGİ SOYSAL’IN ÖYKÜLERİNİN DİL - ÜSLUP VE CÜMLE BİLGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 351-370
THE EVALUATION OF THE STORIES BY SEVGI SOYSAL IN TERMS OF LANGUAGE, WORDING AND GRAMMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.607
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif AKTAŞ Leyla ŞENTÜRK  
ÖRTÜLÜ ANLAM UNSURLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YERİ Ss, 371-394
THE PLACE AND IMPORTANCE OF IMPLICIT MEANING ELEMENTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSON CURRICULUM AND TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.569
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Büşra KOÇAK Fatih ÇERMİK Suat POLAT Nurullah ŞAHİN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 395-411
AN EVALUATION ABOUT TEACHER CANDIDATES’ READING ATTITUDE IN TERMS OF DIFFERENCE VARIABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.588
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma SUSAR KIRMIZI Ersin ÖZCAN Deniz ŞENCAN  
TÜRKÇENİN AZ KONUŞULDUĞU BÖLGELERDE İLKOKUMA YAZMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 412-445
TEACHER VIEWS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED IN TEACHING BASAL READING AND WRITING IN THE AREAS WHERE TURKISH IS LESS WIDELY SPOKEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.555
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zühal ÇUBUKÇU Burak Yasin YILMAZ Tuğba İNCİ  
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ -BİR İÇERİK ANALİZİ Ss, 446-468
DETERMINATION OF COMPARATIVE CURRICULUM RESEARCH TRENDS -A CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.590
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz KONAÇ  
PARA VE KREDİ KARTINA İLİŞKİN TUTUMLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLE İLİŞKİSİ Ss, 469-487
RELATIONSHIP OF THE SHOPPING ON THE INTERNET AND ATTITUDES TOWARD THE MONEY AND CREDIT CARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.601
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE MİLLET-İ SADIKA’NIN İZLERİ Ss, 488-514
THE ROYAL NATIOSN’S WATCHS IN THE SELJUKS AND BYZANTIUM EMPIRE ASSOCIATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.623
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faruk POLATCAN  
Book Presentation and Evaluation: SABİR ŞAHTAHTI’NIN SÖZDE “BÜYÜK ERMENİSTAN”: OLGULAR VE KANITLAR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 515-520
ABAUT SABİR ŞAHTAHTI’S WORK NAMED SÖZDE “BÜYÜK ERMENİSTAN”: OLGULAR VE KANITLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.630
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: DIETER MAUE (BEARB.) ALTTÜRKISCHE HANDSCHRIFTEN. TEIL 19: DOKUMENTE IN BRAHMI UND TIBETISCHER SCHRIFT. TEIL 2. VERZEICHNIS DER ORIENTALISCHEN HANDSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND (VOHD). Ss, 521-525
DIETER MAUE (BEARB.) ALTTÜRKISCHE HANDSCHRIFTEN. TEIL 19: DOKUMENTE IN BRAHMI UND TIBETISCHER SCHRIFT. TEIL 2. VERZEICHNIS DER ORIENTALISCHEN HANDSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND (VOHD).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.606
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğçe DAŞÖZ  
Book Presentation and Evaluation: MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 526-533
AN EVOLUATION ON ABOUT MURAT ÖZBAY’S SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.629
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ezgi ASLAN  
Book Presentation and Evaluation: TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 534-544
ABOUT TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.617
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri