• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


4/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Tsend BATTULGA  
MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR Ss, 503-520
INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.454
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT’TA İKİ YAZIM YANLIŞI İLE İLGİLİ İKİ TAMİR TEKLİFİ Ss, 521-525
TWO REPAIR PROPOSALS ON TWO MISSPELLINGS IN DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.492
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
BİR MUAMMA VE LUGAZ METNİ HAKKINDA Ss, 526-545
ABOUT A MUAMMA AND LUGAZ TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.456
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan ÖLKER  
TARİHİ BELLİ OLMAYAN ESKİ ANADOLU TÜRÇESİ METİNLERİNİN TARİHLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR KISTAS: “et-/it-” ve “kıl-” Fiillerinin Kullanım Sıklığı Ss, 546-563
A NEW BENCHMARK ON THE DATING OF OLD ANATOLIAN TURKISH TEXT UNCERTAIN DATING Usage Frequency of “et-/it-” and “kıl-” Verbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.478
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İmdat DEMİR  
il-, èlt-, ilen- FİİLLERİ VE BU FİİLLERDEN TÜRETİLEN KELİMELER ÜZERİNE Ss, 564-583
ON THE VERBS OF il-, ėlt-, ilen- AND WORDS DERIVED THESE VERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.468
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vesile ALBAYRAK SAK  
NÂBÎ’NİN HAYRİYYE’SİNDE HZ. PEYGAMBER Ss, 584-598
THE PROPHET MOHAMMAD IN NÂBÎ’S HAYRİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.429
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ŞEYH GALİP’İN ŞARKILARINDAKİ SEN VE BEN KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR OKUMA Ss, 599-615
A READING ON CONCEPTS OF YOU AND I IN ŞEYH GALİP’S CHANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.442
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet ÇOLAK  
SEYYÎD VEHBÎ’NİN MANZUM HADİS-İ ERBA’İN TERCÜMESİ Ss, 616-633
TRANSLATION OF POETICAL “HADIS-I ERBA’IN” BY SEYYID VEHBI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.459
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZDEMİR  
BALKAN SAVAŞLARININ ÇOCUK OYUNLARINA YANSIMASI “ÇOCUK DUYGUSU” DERGİSİ ÖRNEĞİ Ss, 634-657
THE REFLECTION OF BALKAN WARS ON CHILDREN’S PLAYS SAMPLE OF “ THE JOURNAL OF CHILD EMOTION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.463
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Murat YILDIRIM  
MOLLA NESREDDİN DERGİSİ VE TÜRKİYE Ss, 658-666
MOLLA NESREDDIN MAGAZINE AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.472
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alla NAROZYA  
MAR BAYCİEV DRAMATÜRJİSİNDE MELODRAM TÜRÜNÜN POETİKASI Ss, 667-683
POETICS OF MELODRAMAS IN MAR BAIDJIEV’S DRAMATURGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.493
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayan KERİMBEKOVA Gaziza OTARBAYEVA  
GÜNÜMÜZ KAZAK ŞİİRİNDEKİ MİTOLOJİK METAMORFOZUN MİLLÎ VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLER Ss, 684-699
NATIONAL AND COGNITIVE FEATURES METAMORPHOSIS IN MODERN KAZAKH POETS’ WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.443
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KARAMAN  
UYGUR ŞAİR BOĞDA ABDULLA Ss, 700-716
THE UIGHUR POET BOGDA ABDULLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.498
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Songül ÇEK  
TÜRK HALK NİNNİLERİNDE KADIN DİLİNE AİT METAFORLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 717-732
AN EVALUATION ON METAPHORS OF WOMAN LANGUAGE IN TURKISH FOLK LULLABIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.437
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yegane M. EYVAZOVA  
MÜZEAL FENOMEN OLARAK FOLKLOR Ss, 733-737
FOLKLOR AS MUSEUM PHENOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.486
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M.Emir İLHAN  
FOLKLORİK BAĞLAMDA ANLATI: GELENEK, DİL VE YORUM Ss, 738-747
NARRATIVE IN FOLKLORIC CONTEXT: TRADITIN, LANGUAGE AND INTERPRETATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.494
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN Ömür DİNCEL, Aslı MADEN  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARI Ss, 748-769
WRITING ANXIETIES OF PEOPLE WHO LEARN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.488
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Hakan AKGÜN  
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 770-782
INVESTIGATION OF 7th GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCİETY LEARNİNG SPACE IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.480
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bozkurt KOÇ Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK, KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE İLETİŞİM BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 783-799
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN AGGRESSION AND INTERPERSONAL PROBLEM-SOLVING SKILLS, INTERPERSONAL RELATIONSHIP STYLES, AND COMMUNICATION SKILLS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.491
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir GÜZEL Ozan SELCİK  
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMDAKİ KADIN ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR NİTEL ÇALIŞMA ÖRNEĞİ Ss, 800-813
ATTITUDES AND COMMENTS OF UNDERGRADUATE STUDENTS, WHO PARTICIPATED IN ERASMUS EXCHANGE PROGRAM, TOWARDS THE PERCEPTION OF WOMEN IN THE SOCIETY: A QUALITATIVE RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.502
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vefa GULİYEVA  
ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI TÖRƏTDİYİ MƏNƏVİ GENOSİD Ss, 814-821
SPIRITUAL GENOCIDE COMMITTED BY ARMENIANS AGAINST AZERBAIJAN POPULATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.473
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuncer GÜLENSOY  
Book Presentation and Evaluation: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ Ss, 822-825
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.511
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melike UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: YRD. DOÇ. DR. HACER TOKYÜREK’İN ALTUN YARUK SUDUR IV. TEGZİNÇ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 826-836
ABOUT ASSIST. PROF. DR. HACER TOKYÜREK’S WORK NAMED ALTUN YARUK SUDUR IV. TEGZİNÇ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.499
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah MERT  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER’İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 837-841
ABOUT ASSOC. PROF. DR. HATİCE ŞİRİN USER’S WORK NAMED BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.457
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet ŞEREF  
Book Presentation and Evaluation: TÜRK DİLİ DERGİSİ ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI ÜZERİNE Ss, 842-847
ABOUT TÜRK DİLİ DERGİSİ ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.501
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Özdemir  
Book Presentation and Evaluation: MEŞALE ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 848-851
ABOUT WORK NAMED MEŞALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.503
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Parvana BAYRAM  
Book Presentation and Evaluation: ÖYKÜLERİ HÜZÜNLE SARMALAMAK Ss, 852-859
STORIES SWATHED IN SORROW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.438
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri