• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


2/4 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
(Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi Ss, 1-26
Importance of (Kok)Turk Lettered Old Turkish Inscriptions for Kyrgyz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.255
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması Ss, 27-47
Two Different Expression of a Period - The Comparıson of Chinese and Turkish Texts of Kül Tigin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.254
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri Ss, 48-60
The Suggestions of Reading and Interpretation About Some Words Which Passes on the Talas Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.247
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanlı Sudan Geçer Olsan Geçit Versün! Ss, 61-68
Dede Korkut Says: When You Want to Cross Over the Black Montain, My God Grant You Strait; When You Want to Pass the Wild Water, My God Grant You Passage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.236
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Sibel BAYRAKTAR  
Trakya ve Rumeli Türkçesi Ağızlarında İken Zarf Fiilinin İşlevleri Ss, 69-83
The Functions of 'i-ken' Verbal Adverb (Gerindium) in Thracian and Rumelian Turkish Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.221
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ergin JABLE  
Gilan Türk Ağzında Ses Olayları Ss, 84-104
Phonetic Changes in Gjilan Turkish Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.234
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil ERSÖZ  
Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı Ss, 105-115
Two Major Dialect Goups in Ahiska: Dialect of Terekeme and Native Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.235
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
Valeh Hacılar'ın Dilinde Arkaik Sözler Ss, 116-130
The Archaic Words in Valeh Hacılar’s Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.240
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuna BEŞEN DELİCE  
Türkmen Türkçesinde Yalancı Eşdeğerler Ss, 131-146
False Equivalents in Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.246
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ATMACA  
Litvanya Tatar Türklerine Ait Hamailler ve Nemėžis Köyünde Bulunan İki Hamail Ss, 147-180
The Hamâils Which Belong to Lithuanian-Tatar Turks and Two Hamâils Situated in Nemezis Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.224
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış Ss, 181-197
The View to Oğuz Kağan Epic in the Context of Intertextual Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.183
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin ELİAÇIK  
Belâgat Kitaplarında Mürâ’ât-I Nazîr’in (Tenâsüb) Tarif ve Tasnifi Ss, 198-205
Description and Classification of Muraat-ı Nazır (Tenasüb) in Eloquence Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.233
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL  
Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Şahısların Dünyası Ss, 206-229
Individuals World in Hüsn ü Aşk Masnavi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.199
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkan CİĞA  
Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler Ss, 230-239
The Determinations on Süheyl ü Nev-Bahâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.209
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Caner SOLAK  
Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı Ss, 240-257
Philosophize on Radio Between Dream and Reality: Behçet Necatigil’s Hayal Hanım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.217
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri (İnönü Üniversitesi Örneği) Ss, 258-273
Metacognitive Awareness Levels of Reading Strategies of University Students (İnönü University Case)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.223
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehtap SOLAK SAĞLAM  
Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinliklerindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği) Ss, 274-285
The Place of Games in Teaching Grammar and Vocabulary Activities (Sample of 5th Grade Textbooks)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.218
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Farklı Kelime Gruplarının Kullanımının Etkisi Ss, 286-299
The Effect of Using Different Lexical Sets in Vocabulary Teaching to the Learners of Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.220
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kemal POLAT Bozkurt KOÇ  
Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı Ss, 300-334
The Opinions of the Central Asian Muslims About the Other Religions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.239
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Orhun Yazıtlarına Dokunmak Ss, 335-345
Orhun Yazıtlarına Dokunmak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.248
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
“Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu” 1-2 Kasım 2013 Tarihlerinde Kırşehir’de Düzenlendi Ss, 346-352
“Âşık Pasha and in Anatolia Turk Written Language’s Formation Symposium” Be Held on the Dates of 1-2 November 2013 in Kırsehır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.241
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
“Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı” Adlı Sempozyumun Ardından Ss, 353-365
“Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı” Adlı Sempozyumun Ardından
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.256
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman MERT  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve “Makaleler - 2 (Seçme Araştırma Ve İncelemeler)” Adlı Eseri Üzerine Ss, 366-403
About Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya and Work Named “Artıcles - 2 (Selected Researches And Studies)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.257
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz ÇOBANOĞLU  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Osman Gündüz’ün İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918 Yapısal ve Tematik İnceleme Eseri Üzerine Ss, 404-410
Prof. Dr. Osman Gündüz’ün İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918 Yapısal ve Tematik İnceleme Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.242
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Murat Özbay’ın Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler Adlı Eseri Üzerine Ss, 411-417
Prof. Dr. Murat Özbay’ın Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.243
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaqub MAHMUDOV  
Book Presentation and Evaluation: Fəxri Valehoğlunun Tiflis Quberniyasinda Azərbaycanlilara Qarşi 1905-Ci Il Kütləvi Qirğinlari Kitabı Ss, 418-423
Fəxri Valehoğlunun Tiflis Quberniyasinda Azərbaycanlilara Qarşi 1905-Ci Il Kütləvi Qirğinlari Kitabı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.249
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri