• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


12/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2023

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Feryal KORKMAZ - Rabia SARAL  
KÜL TİGİN YAZITINDA ÇOK ANLAMLILIK Ss, 1-21
POLYSEMY IN THE KÜL TİGİN INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5611
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazmi ŞEN  
ESKİ UYGUR HUKUK VESİKALARINDA AD + (YARDIMCI) FİİLDEN OLUŞAN BİRLEŞİK FİİLLER Ss, 22-43
COMPOUND VERBS CONSISTING OF NOUN + (AUXILIARY) VERB IN OLD UYGHUR LAW DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5628
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet DİNÇ  
RABGUZÎ’NİN KISASÜ’L-ENBİYÂ’SINDA ÖLÇÜYE DAİR SÖZ VARLIĞI Ss, 44-63
THE VOCABULARY OF MEASUREMENT IN RABGUZĪ'S KISASÜ’L-ENBİYÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5636
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu BİNGÖL TOPTAŞ  
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ’NDE YER ALAN ANSİKLOPEDİK BİR GÜLİSTÂN SÖZLÜĞÜ: “KİTÂB-I LÜGAT-I GÜLİSTÂN” Ss, 64-79
AN ENCYCLOPEDIC GÜLİSTÂN DICTIONARY AT THE TOPKAPI PALACE MUSEUM: “KİTÂB-I LÜGAT-I GÜLİSTÂN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5536
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat ADIGÜZEL - Fatih EKİCİ - Elif KOÇ  
SOVYET DEVRİ AZERBAYCAN ANLATILARINDA KAHRAMANIN İNANÇ PROBLEMİ Ss, 80-89
THE HERO'S FAITH PROBLEM IN AZERBAIJANI NARRATIVES OF THE SOVIET ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5625
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif UYGUR  
“ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK...” ŞİİRİNDE VARLIK YOKLUK MÜLAHAZALARI Ss, 90-104
EXISTENCE AND NON-EXISTENCE CONSIDERATIONS ON THE POEM OF “ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK...”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5670
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fikri AYDEMİR  
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI, HİDAYET ROMANI VE AHMED GÜNBAY YILDIZ Ss, 105-120
ISLAMIC TURKISH LITERATURE, HIDAYET NOVEL AND AHMED GÜNBAY YILDIZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5634
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem DÖNMEZ  
ARİF AY’IN FİKİR DÜNYASINDA KUDÜS BİLİNCİ Ss, 121-136
JERUSALEM CONSCIOUSNESS IN ARİF AY'S WORLD OF THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5660
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özlem ÜNALAN  
ALANYA YÖRÜKLERİNDE NAZARA DAİR İNANIŞLAR VE BUNA BAĞLI UYGULAMALAR Ss, 137-155
BELIEFS AND PRACTICES RELATED TO EVIL EYE AMONG ALANYA YURUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5637
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice GÜÇLÜ - Nuran BAŞOĞLU  
USE OF CHILDREN'S BOOKS WRITTEN IN THE CONTEXT OF ECOCRITICISM IN TURKISH LESSONS Ss, 156-177
ÇEVRECİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA YAZILMIŞ ÇOCUK KİTAPLARININ TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5630
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahir KAVUN  
YUSUF ASAL’IN PATATESSPOR SERİSİNDE YER ALAN KİTAPLARIN OKUNABİLİRLİĞİ Ss, 178-193
READABILITY OF THE BOOKS IN THE PATATESPOR SERIES OF YUSUF ASAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5679
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine SUR  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN ÇALIŞMALARDAKİ EĞİLİMLER Ss, 194-220
TRENDS IN STUDIES ON TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5615
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suna ÖZCAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 221-238
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF TURKISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5667
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pınar ŞİMŞEK  
ANA DİLİ KAZAK TÜRKÇESİ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİM SÜRECİNDE YAZMA BECERİLERİ SORUNLARI Ss, 239-252
WRITING SKILLS PROBLEMS OF STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS KAZAKH TURKISH IN THE PROCESS OF LEARNING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5641
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZŞAVLI  
AKRAN GERİ BİLDİRİMİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ Ss, 253-273
THE EFFECT OF PEER FEEDBACK ON THE WRITING SKILLS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5638
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Meral DOĞRU - Erdost ÖZKAN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN DİL BİLGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ (YENİ İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI-A2 ÖRNEĞİ) Ss, 274-286
GRAMMATICAL ANALYSIS OF READING TEXTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS (NEW ISTANBUL TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS COURSE BOOK-A2)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5661
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurettin KARTALLIOĞLU - Ersoy TOPUZKANAMIŞ  
1940’LI YILLARDA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK İŞİTSEL-DİLSEL YÖNTEMLE ÖĞRETİLMESİ: SPOKEN TURKISH KİTABI Ss, 287-304
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE WITH AUDIO-LINGUAL METHOD: THE EXAMPLE OF SPOKEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5669
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül GÖKTAŞ - Önder ÇANGAL  
CEZAYİRLİ TÜRKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI Ss, 305-327
AN INVESTIGATION INTO ALGERIAN STUDENTS’ AWARENESS OF TURKISH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5639
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Recep KONGÜL - Emre TOPRAK  
AKADEMİK MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ ENGELLERİ Ss, 328-345
FACTORS AFFECTING ACADEMIC MOTIVATION: STUDENTS BARRIERS TO ONLINE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5616
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa Yücel İŞGÖR - Sezai DEMİR - Aytekin GÜRTEPE  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUT VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN AZİM ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ Ss, 346-361
THE PREDICTIVE EFFECT OF HOPE AND PERSONALITY FEATURES ON PERSEVERANCE IN UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5618
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Keziban KILIÇ TOPAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GENEL YETERLİK ALGILARI İLE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 362-373
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL COMPETENCY PERCEPTIONS AND ATTITUDES TO MEASUREMENT AND EVALUATION FOR PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5621
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rukiye Nur YASAK CEVİZCİ - Seda KERİMGİL ÇELİK  
AN INVESTIGATION IN TO THE STUDENT OPINIONS AND OBSERVATIONS TOWARDS ANIMATION-SUPPORTED INSTRUCTION IN SOCIAL SCIENCES LESSON Ss, 374-391
HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ANİMASYON DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5619
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sevda YILMAZ  
İNSAN HAKLARI DUYARLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ İLİŞKİSİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 392-413
THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RIGHTS SENSITIVITY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE: A RESEARCH ON TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5635
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Durmuş BURAK  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI Ss, 414-426
THE EFFECT OF TECHNOLOGY SUPPORTED INSTRUCTION ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES COURSE: A META-ANALYSIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5597
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut CÖMERT - Esra KAPTAN İZMİR - Ersin TOPÇU  
TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ Ss, 427-442
AN INVESTIGATION OF TEACHERS' VIEWS ON TURKISH CULTURE TEACHING: THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5631
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynel ÖDEMİŞ  
KUZEY MAKEDONYA’DA TÜRK VARLIĞI VE GÜNÜMÜZ VARLIK MÜCADELESİNE KISA BİR BAKIŞ Ss, 443-472
A BRIEF LOOK AT THE EXISTENCE OF THE TURKS IN NORTHERN MACEDONIA AND THE EXISTENTIAL STRUGGLE IN MODERN DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5571
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri