• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


10/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2021

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Muhammed Mustafa BAKIR  
HOÍD TAMİR YAZITLARININ İÇERİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE TASNİFİ VE HOÍD TAMİR X YAZITI ÜZERİNE ANLAMLANDIRMA DENEMESİ Ss, 1271-1281
THE CLASSIFICATION Of HOÍD TAMIR INSCRIPTIONS ACCORDING TO CONTENT CHARACTERISTICS AND AN EXPERIMENT ON THE MEANING OF HOÍD TAMIR X INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5400
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Balkıya KASIM - Ahmet BURAN  
ТҮРКІ ТІЛДЕРІНЕ ОРТАҚ БАЙЫРҒЫ ТҮБІРЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖӘНЕ СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ Ss, 1282-1294
STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF ANCIENT COMMON ROOTS IN TURKIC LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5399
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif AYAN NİZAM  
SÖZÜN GÜCÜ, ŞİİRİN BÜYÜSÜ: DİVAN EDEBİYATINDA SÖZ VE ŞİİRİN KUTSALLIĞI ÜZERİNE Ss, 1295-1314
THE POWER OF THE WORD, THE MAGIC OF POETRY: ON THE SACREDITY OF WORD AND POETRY IN DIVAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5402
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Yusuf ÖNEM  
NAZLI ERAY’IN AYIŞIĞI SOFRASI ROMANINDA DERİNLEŞEN MEKÂN Ss, 1315-1327
THE PLACE DEEPING IN THE NAZLI ERAY'S MOONLIGHT TABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5274
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çetin ARSLAN  
HASAN YURTOĞLU’NUN WEYSEL PARADOKSU ROMANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1328-1344
AN EVALUATION ABOUT HASAN YURTOĞLU'S WEYSEL PARADOKSU NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5356
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
KEMAL ÖZER’İN ŞİİRLERİNDE AŞKIN GÖRÜNÜMLERİ Ss, 1345-1360
REFLECTIONS OF LOVE IN KEMAL OZER'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5383
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burak ÇAVUŞ  
ÇAĞDAŞ ÖYKÜDE EŞYANIN KULLANIMI: KİMLİK VE EŞYA BAĞLAMINDA OĞUZ ATAY’IN BEYAZ MANTOLU ADAM VE NAZLI ERAY’IN MONTE KRİSTO ADLI ÖYKÜLERİ Ss, 1361-1370
THE USE OF ARTICLE IN A CONTEMPORARY STORY: OĞUZ ATAY'S BEYAZ MANTOLU ADAM AND NAZLI ERAY'S MONTE KRISTO STORIES IN CONTEXT OF IDENTITY AND ARTICLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5420
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Enser YILMAZ  
METİNSELLİK İLE YAZINSALLIK KAVRAMI VE HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BİR DÜNYANIN AKŞAM RESMİ ÖYKÜSÜNÜN METİNSELLİK İLE YAZINSALLIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 1371-1392
THE CONCEPT OF TEXTUALITY AND LITERARINESS AND AN INVESTIGATION INTO HASAN ALI TOPTAŞ’S STORY BİR DÜNYANIN AKŞAM RESMİ IN THE CONTEXT OF TEXTUALITY AND LITERARINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5329
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şakire BALIKÇI - Bedlihan ŞİMDİ  
MARDİN’DE UMAY KÜLTÜ Ss, 1393-1411
UMAY CULT IN MARDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5354
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Talat Tarık DEMİR - Gürbüz ÇALIŞKAN  
TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK YAPILAN DOKTORA TEZLERİNDEKİ EĞİLİMLER Ss, 1412-1429
TRENDS IN DOCTORAL THESIS MADE USING QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5401
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Atilla DİLEKÇİ - Halit KARATAY  
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA 21. YÜZYIL BECERİLERİ Ss, 1430-1444
21ST CENTURY SKILLS IN TURKISH TEACHING PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5407
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşen YILDIRIM  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTABI (5, 6, 7 VE 8. SINIF) ETKİNLİKLERİNİN DİL BECERİLERİNE DAĞILIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1445-1456
AN INVESTIGATION ON THE DISTRIBUTION OF LANGUAGE SKILLS OF THE MIDDLE SCHOOL TURKISH LANGUAGE BOOK (5, 6, 7 AND 8 GRADE) ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5327
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Ferhat ÖMEROĞLU - Bilginer ONAN  
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE VARK ÖĞRENME MODELİNE YÖNELİK UYGULAMALARIN BAŞARI, TUTUM VE KALICI ÖĞRENMEYE ETKİSİ Ss, 1457-1476
EFFECT OF APPLICATION OF THE VARK LEARNING MODEL ON ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND RETENTION IN GRAMMAR TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5417
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur DÖLEK  
KONUŞMA TUTUMUNUN KONUŞMA BAŞARIMINI YORDAMA GÜCÜ Ss, 1477-1492
PREDICTIVE POWER OF SPEAKING ATTITUDE ON SPEAKING PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5389
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe BECEL - Tuba KAPLAN ALPTEKİN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 1493-1506
DETERMINING THE INFORMATION LITERACY LEVEL OF TURKISH TEACHER CANDIDATES: THE CASE OF KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5352
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferah BURGUL ADIGÜZEL  
TÜRK FİLMLERİNDE YANSITILAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ İMAJI VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Ss, 1507-1534
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHER IMAGE AND LITERATURE TEACHING ON TURKISH MOVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5358
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Musa GÖK - Semra ALYILMAZ  
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN ŞİİRLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1535-1550
THE STUDY OF BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’S POEMS IN TERMS OF VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5409
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birsel AYBEK - Bilge DESTEGÜLOĞLU  
KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNAN KARAKTERLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1551-1565
A REVIEW OF THE CRITICAL THINKING CHARACTERISTICS OF CHARACTERS IN FICTIONAL CHILDREN'S BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5392
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin Mahmut YAKAR - Semra YAZAR  
ÇİZGİ FİLMLERDE YETİŞKİN-ÇOCUK İLİŞKİLERİ Ss, 1566-1579
ADULT-CHILD RELATIONSHIP IN CARTOONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5331
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Türkan ÇELİK  
DİJİTAL HİKÂYE ARAÇLARI KULLANIMI YETKİNLİĞİ ÖLÇEĞİ (DHAKYÖ): ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 1580-1597
DIGITAL STORY TOOLS USAGE COMPETENCE SCALE (DSTUCS): A SCALE DEVELOPMENT STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5372
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kevser ARSLAN - Aslı GÖRGÜLÜ ARI  
COVİD-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİME YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 1598-1617
TEACHER OPINIONS ON ONLINE EDUCATION IN THE COVID-19 (CORONAVIRUS) PANDEMIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5351
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gonca ERİM - Tülün ÖZTÜRK  
ANADOLU TOPRAKLARINDA DAİRE FORMU VE TÜRK SANATINA YANSIMALARI Ss, 1618-1635
CIRCLE IN ANATOLIAN AND ITS REFLECTIONS TO TURKISH ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5333
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan ATEŞ - Abdülkadir ŞANLI  
KÜLTÜR, MODERNLEŞME VE MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE TÜRK MODERNLEŞMESİ Ss, 1636-1650
HİLMİ ZİYA ÜLKEN AND TURKISH MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF CULTURE, MODERNIZATION AND NATIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5319
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet YILDIZ - Ahmet EDİ  
1980 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ Ss, 1651-1658
1980 PRESIDENTIAL ELECTION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5328
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
MASSACRE AGAINST TURKISH-MUSLIM POPULATION IN TIFLIS IN 1905 Ss, 1659-1673
1905 YILINDA TİFLİS’TE TÜRK-MÜSLÜMAN NÜFUSA KARŞI KATLİAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5405
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri