ANADOLU VE KIRGIZ TÜRKLERİNİN ATASÖZLERİNDEKİ “ÇALIŞKANLIK” DEĞERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
(COMMON CHARACTERISTICS OF “HARDWORKING” IN PROVERBS OF ANATOLIAN AND KYRGYZ TURKS )

Yazar : Yavuz Ercan GÜL   - Akmatali ALİMBEKOV  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 692-705
289    1118


Abstract
Bu çalışmada, Türk ve Kırgız atasözleri içerisindeki çalışkanlık ile ilgili ortak atasözleri seçilerek, analiz edilmiştir. Araştırmada betimsel araştırma tekniklerinden olan doküman analizi tekniği ile verilere ulaşılmış ve verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, Anadolu ve Kırgız Türklerindeki çalışkanlıkla ilgili atasözlerinin ortak özellikleri olarak kısaca çalışmayı seven, tembellikten kaçınan, zahmete katlanabilen, hüner sahibi, laftan çok işe değer veren, tembelliği utanılacak bir durum olarak gören, bereketi ve kazancı çalışma yoluyla arayan şeklinde belirlenmiştir.

Keywords
Atasözleri, Çalışkanlık, Model İnsan, Türkiye Türkleri, Kırgız Türkleri.

Özet
In this study, common proverbs about diligence in Turkish and Kyrgyz proverbs were selected and interpreted. In this research, data were reached with document analysis technique, which is one of the descriptive research techniques, and content analysis technique was used in the analysis of the data. As a result of the research, common features of proverbs related to diligence in Anatolian and Kyrgyz Turks were briefly identified as loving to work, avoiding laziness, being able to endure the labor, having skills, value of work rather than words, seeing laziness as an embarrassing situation, seeking fertility and gain through work.

Anahtar Kelimeler
Proverbs, Hard-Working, Model Person, Turkish Turkic People, Kyrgyz Turkic people.