Yazım ve Yayın İlkeleri


YAYIN İLKELERİ

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir.

Dergide Türkçe (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi ve diğerleri) makalelerin yanı sıra İngilizce makaleler de yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

Makale gönderirken şablon dosyasını kullanmanız gerekmektedir. Gönderilecek makale dosyasını buradan indirebilirsiniz. Örnek şablon için tıklayınız.

Dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe ve İngilizce özet (abstract) ile anahtar sözcükler (keywords) bulunmalıdır. Makalenin başlık sayfasında Türkçe başlık, özet, anahtar sözcükler, İngilizce başlık, abstract, keywords sırası izlenmelidir. Makalenin adı hariç makaledeki tüm başlıklardaki sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Özet ve Abstract kısımları sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet yer almalıdır. Geniş İngilizce özet bölümüne kaynaklar kısmından sonra yer verilmelidir. Bu özet makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar hâlinde olmalıdır.

 

Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin boyutu

Dipnot boyutu

Paragraf aralığı

Paragraf girinti 

Üst kenar boşluğu

Alt kenar boşluğu

Sağ kenar boşluğu

Sol kenar boşluğu

Satır aralığı

11 punto

9 punto

6 nk

1.25 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

1,15

 

Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 9 punto ile yazılmalıdır.

Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,15 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

 

Makalede Kaynak Gösterme

Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

 

Kitaplarda:

Metin içinde: (Gemalmaz, 2010, s. 24)

Eserin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

Gemalmaz, E. (2010). Türkçenin derin yapısı. Ankara: Belen Yayıncılık.

 

Makalelerde:

Metin içinde: (Mert, 2003, s. 25)

Makalenin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

Mert, O. (2003). Türkçede hâl kategorisi ve öğretimi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 21, 25-32.

 

Tezlerde:

Metin İçinde: (Alyılmaz, 1994, s. 54)

Tezin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

Alyılmaz, C. (1994). Orhun Yazıtları'nın söz dizimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" adı altında verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde

Tablo 1: …………………

şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında

Şekil 1: …………………

biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Şekil sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukuki sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir.

"MAKALE TAKİP SİSTEMİ"nden makale göndermek için:

* Makale takip sistemine üye olduktan sonra, kullanıcı adı (sisteme kaydedilen e-mail adresi) ve şifre ile sayfaya girilmelidir.

* Açılan sayfada "makale gönder" bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır.

* Makale MS Word dosyası hâlinde sisteme yüklenmelidir.

2012 yılından beri ilkeli ve nitelikli bir şekilde yayın hayatını sürdüren Dergimizin elektronik yayın işleyişi (Server vd.)  için ücretli hizmetler kullanılmaktadır. Bu sebeple gönderilen makalenin hakem sürecinin başlatılabilmesi için 2000 TL gönderim ücreti ödenmesi talep edilmektedir. Editör incelemesi yapıldıktan sonra ödeme bilgileri mail yoluyla gönderilmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra makalenin işleme alındığını belirten mail gönderilmektedir. Hakem süreci sonunda makalenin reddi durumunda bu ücretin iadesi olmayacaktır.

AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

            Bu dergi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur. Açık erişim BOAI tanımına uygundur.

Dergimize gelen makaleler Ithendicate programıyla kontrol edilmektedir. Herhangi bir intihal durumunda yazılar geri çevrilmektedir.