• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


9/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Duygu YAVUZ ÖZ  
IŞIK VE ATEŞ KAVRAM ALANLARININ ORTAK KÖKÜ *YA- VE TÜREVLERİ Ss, 1-25
COMMON ROOT OF THE LIGHT AND FIRE CONCEPTS AREAS *YA- AND DERIVATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4682
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Neslihan AVCI  
TÜRK ATASÖZLERİNDE ÇOCUKLUK: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ Ss, 26-47
THE CONCEPT OF CHILDHOOD IN TURKISH PROVERBS: A SEMIOTIC VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4656
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed İkbâl GÜLER  
KISSA-İ ANTER: TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ’NDEKİ EL YAZMASI NÜSHALARIN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 48-79
QISSA-I ANTAR: INTRODUCTION AND REVIEW OF THE MANUSCRIPTS IN THE LIBRARY OF TOPKAPI PALACE MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4620
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulsamet ÖZMEN  
BAĞDATLI RÛHÎ DÎVÂNI’NDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ Ss, 80-93
AHL AL-BAYT LOVE IN BAGHDAD RÛHÎ DÎVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4691
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Handan ÇELİK - Hatice FIRAT  
ÇOCUK HİKÂYE VE ROMANLARINDA ÇOCUK GERÇEKLİĞİ: SEVİM AK ÖRNEĞİ Ss, 94-109
CHILD REALITY IN CHILDREN’S STORIES AND NOVELS: THE CASE OF SEVİM AK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4626
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vilayat QULİYEV  
AHMET AĞAOĞLU’NUN PARİS İLMΖEDEBÎ ÇEVRESİ VE FRANSIZ BASININDAKİ FAALİYETLERİ ÜZERİNE (1888-1893) Ss, 110-123
AHMET AGAOGLU IN PARIS LITERARY-SCIENTIFIC ENVIRONMENT AND IN FRENCH PRESS (1888-1893)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4746
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖZGÜR YALIM’IN TANPINAR UYARLAMASI “SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ” OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 124-143
A RESEARCH ON ÖZGÜR YALIM’S TANPINAR ADAPTATION PLAY “THE TIME REGULATION INSTITUTE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4657
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Levent Ali ÇANAKLI  
AVRUPA’DA BİR CEVELAN’DA TÜRKLÜKLE İLGİLİ MESELELER Ss, 144-165
ISSUES RELATED TO TURKISHNESS IN AVRUPA’DA BİR CEVELAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4690
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan ŞEN  
PERTEV NAİLİ BORATAV’IN DERLEYİP YAYIMLADIĞI MASALLARIN GROTESK ÖGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 166-179
INVESTIGATION OF THE TALES COMPILED AND WRITTEN BY PERTEV NAILI BORATAV IN TERMS OF GROTESQUE ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4615
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe UĞURELİ  
YUKARI ÇUKUROVA FOLKLORUNDA TİRŞİK Ss, 180-204
TİRŞİK AT UP ÇUKUROVA’S FOLKLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4653
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz GÖKŞEN - Anıl Oğuz BURKAY  
KİLİS HALK KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN Ss, 205-224
OLIVE IN KİLİS FOLK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4680
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metin ÖZARSLAN - Hüseyin ALDEMİR  
ÂŞIK ÖMER DİVANI’NA YENİ KATKILAR-III Ss, 225-259
NEW CONTRIBUTIONS TO ÂŞIK ÖMER’S DIWAN-III
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4685
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cüneyt AKIN - Sinan SARAÇLI  
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARINA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (AZERBAYCAN TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ) Ss, 260-270
EXAMINATION OF MODERN TURKISH DIALECTS AND LITERATURES STUDENTS’ ATTITUDES AND BEHAVIOURS TOWARDS TURKISH DIALECTS AND LITERATURES (EXAMPLE OF AZERBAIJAN TURKISH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4539
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 271-292
AN INVESTIGATION OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4612
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Jale ÖZTÜRK - Yakup ALAN  
YABANCI ÖĞRENCİLERİN BAĞDAŞIKLIK ARAÇLARINI KULLANMA DÜZEYLERİNDE 4+1 PLANLI YAZMA VE DEĞERLENDİRME MODELİNİN ETKİSİ Ss, 293-315
THE EFFECT OF THE 4+1 PLANNED WRITING AND EVALUATION MODEL ON THE COHERENCE DEVICE USAGE SKILLS OF FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4631
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Musa ÇİFCİ - Kadir KAPLAN  
PROPAGANDA ÖZELİNDE GÖRSEL OLANI ELEŞTİREL OKUMAK Ss, 316-335
CRITICALLY READING WHAT IS VISUAL IN PROPAGANDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4623
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram BAŞ - Nil UCUZSATAR  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ HAYVAN KARAKTERLERİN GELİŞTİRİLME YOLLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 336-353
AN INVESTIGATION ON THE DEVELOPMENT OF ANIMAL CHARACTERS IN PRESCHOOL CHILDREN'S BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4759
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Durmuş BURAK - Zeynel AMAÇ - Yakup DOĞAN - Sadık DURAN - Figen YILDIRIM - Halil UZUN  
İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ ÖLÇEĞİ: UYARLAMA VE UYGULAMA ÇALIŞMASI Ss, 354-376
A SCALE FOR PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ INTERCULTURAL UNDERSTANDING: AN ADAPTATION AND APPLICATION STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4627
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun ŞAHİN  
GÖÇ OLGUSU, MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU SÜRECİ Ss, 377-394
THE MIGRATION PHENOMENON, THE EDUCATION OF REFUGEE CHILDREN AND THE INTEGRATION PROCESS OF SYRIAN REFUGEE CHILDREN TO THE TURKISH EDUCATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4745
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa SAĞDIÇ  
TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Ss, 395-412
HISTORICAL DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY TEACHING IN ELEMENTARY SCHOOLS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4661
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ İNCELENMESİ Ss, 413-424
EXAMINATION OF TRADITIONAL CHILDREN’S GAMES THAT CAN BE USED IN TEACHING SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES EDUCATION CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4662
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet PİRİNÇ  
ESKİ TÜRK DİNİNDE METAFİZİK VE HİKMET Ss, 425-439
METAPHYSICS AND HIKMET IN ANCIENT TURKISH RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4617
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞAHİN  
NİKAİA SUR DUVARINDA AZİZ TASVİRLİ FRESK Ss, 440-454
THE FRESCO WITH SAINT DEPICTED ON THE FORTIFICATIONS WALL OF NICAEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4686
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zekai ERDAL  
MARDİN’DEKİ ARTUKLU TÜRBELERİ Ss, 455-486
ARTUQID TOMBS IN MARDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4687
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri