• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


8/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
TÜRKOLOJİDEKİ YAKLAŞIMLARDAN HAREKETLE +ki BİÇİM BİRİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1968-1987
AN EVALUATION INTO THE +ki MORPHEME BASED ON APPROACHES IN TURKOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4549
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulsamet ÖZMEN  
TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TECVÎDLERDEN RİSÂLE-İ TECVÎD Ss, 1988-2005
RİSÂLE-İ TECVÎD FROM THE VERSE TAJVIDS IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4551
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ULUOCAK  
KABUL BABA KÖYÜ MAKTEL-İ HÜSEYN NÜSHASINDA KERAMET MOTİFLERİ Ss, 2006-2021
MIRCLE MOTIFS IN KABUL BABA VILLAGE MAKTEL-I HUSEYN COPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4580
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Uğur KARADENİZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNE İSLAM SANATLARI ESTETİĞİNİN BİR YANSIMASI: “EŞ’ÂR-I PERÎŞÂN Ss, 2022-2035
A REFLECTION OF THE AESTHETICS OF ISLAMIC ARTS IN CLASSICAL TURKISH POETRY: “EŞ’ÂR-I PERÎŞÂN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4583
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hulusi EREN  
DEYİŞBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA DÂRENDEVÎ HULÛSÎ EFENDİ DÎVÂNI Ss, 2036-2056
DÎVÂN OF DÂRENDEVÎ HULÛSÎ EFENDİ IN LIGHT OF PHRASEOLOGICAL ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4579
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
EDEBÎ TÜRÜN DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA; “TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYE/ÖYKÜNÜN YARATICI/DENEYSEL YENİ GÖRÜNÜMÜ” Ss, 2057-2073
CHANGE OF THE LITERATURE GENRES; “CREATIVE / EXPERIMENTAL NEW VIEW OF THE STORY IN TURKISH LITERATURE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4561
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yılmaz DAŞÇIOĞLU - Samet ÇAKMAKER  
ANTALYA’NIN İLK DERGİLERİ YENİ HAYAT VE DOĞU ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 2074-2085
AN ANALYSIS ON YENI HAYAT AND DOĞU: FIRST MAGAZINES PUBLISHED IN ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4576
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hilal AKÇA  
LEYLA ERBİL’İN ESKİ SEVGİLİ HİKÂYESİNE PSİKOMİTOLOJİK BİR YAKLAŞIM Ss, 2086-2108
A PSYCHOMITHOLOGICAL APPROACH TO LEYLA ERBIL’S OLD LOVE STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4618
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seda SELİM  
ÇAĞDAŞ KARAPAPAK ŞAİRİ RAFİG HÜMMET’İN YAŞADIĞI DÖNEMDEKİ MEVCUT YÖNETİMİ VE DÜZENİ ELEŞTİRDİĞİ ŞİİRLERİ Ss, 2109-2124
KARAPAPAK TURKS’ CONTEMPORARY POET RAFIG HUMMET’S POEMS CRITICIZING THE ADMINISTRATION AND THE ORDER OF HIS ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4570
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murad HALMET  
TÜRKİSTANLI CEDİTÇİ ŞAİR ELBEK’İN DİL KONUSUNDAKİ FİKİRLERİ VE FİKİRLERİ UĞRUNDA VERDİĞİ MÜCADELE HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 2125-2142
AN EVALUATION OF TURKISTANI JADID (REFORMIST) POET ELBEK’S IDEAS ON LANGUAGE AND HIS STRUGGLE FOR THE SAKE OF HIS IDEAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4581
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Efecan KARAGÖL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ Ss, 2143-2161
HISTORY IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE: A SIMPLIFIED GRAMMAR OF THE OTTOMAN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4582
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilan KALAYCI - Erhan DURUKAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 2162-2177
COMPARING THE TEXTBOOKS OF TEACHING TURKISH AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF LEARNING DOMAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4330
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek ÜNVEREN  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YANLIŞ ÖRNEKSEMELERİ KULLANMA DURUMLARI Ss, 2178-2197
FALSE ANALOGIES IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4533
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ULUTAŞ - Mehmet KARA  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 2198-2214
INVESTIGATION OF TEXT COMPREHENSION QUESTIONS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4585
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selvi DEMİR - Ömer ÇİFTÇİ  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA KAYGISI DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ Ss, 2215-2239
THE LEVELS AND REASONS OF WRITING ANXIETY OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4543
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alper AYTAÇ - Necip KAYGISIZ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 2240-2255
THE INVESTIGATION OF HIGH-SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS READING WITH RESPECT TO DIFFERENT TYPES OF VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4545
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kamil UYGUN - Alaattin ARIKAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2256-2281
DETERMINATION OF THE SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES COMMUNICATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4487
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ayça KARTAL - Abdulhamit KARADEMİR - Erdinç ÖCAL  
PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS OF CLASSROOM MANAGEMENT PROCESSES Ss, 2282-2299
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN SINIF YÖNETİMİ SÜREÇLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4530
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beste DİNÇER - Ayşe YAVUZ - Seda EREN  
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DEĞER ALGILARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STANDARTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 2300-2321
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL VALUES PERCEPTION AND CRITICAL THINKING STANDARDS FROM THE GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING DEPARTMENT STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4511
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Arzu GÜLBAHÇE  
3-10 YAŞ ARASI GELİŞİMSEL PROBLEMLERİ OLAN ÇOCUKLARDA VE EBEVEYNLERİNDE FİLİAL TERAPİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 2322-2340
THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF FILIAL THERAPY ON 3-10 YEARS OLD CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS AND THEIR PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4541
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu DİNÇER  
CARL R. ROGERS VE ÖĞRENME ÖZGÜRLÜĞÜ: ETKİLİ BİR ÖĞRENME ORTAMININ MİMARI OLARAK ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN TUTUMLARI Ss, 2341-2358
CARL R. ROGERS AND FREEDOM TO LEARN: TEACHERS AS THE ARCHITECTS OF AN EFFECTIVE LEARNING ENVIRONMENT, AND TEACHERS’ ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4560
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilan BAYINDIR - Asude BALABAN DAĞAL  
ÖĞRETMENLERİN MÜZELERE ÖĞRENCİ GEZİLERİ DÜZENLEME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 2359-2377
TEACHERS’ REASONS FOR ARRANGING STUDENT VISITS TO MUSEUMS SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4577
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ümit ÖZKANAL  
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ REFLECTIVE VIEWS ON MICRO-TEACHING IN REAL CLASSROOMS Ss, 2378-2398
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERÇEK SINIFLARDA MİKRO ÖĞRETİM ÜZERİNE YANSITICI GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4610
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Derya ŞAHİN  
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ NEREDE BAŞLAMALI, NEREDE BİTMELİDİR? Ss, 2399-2410
ARCHAEOLOGY AND ART HISTORY WHERE TO START, WHERE TO FINISH?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4621
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri