• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


8/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Levent ALYAP  
SALTUKLU ESERLERİNDEN TEPSİ MİNARE ÜZERİNDEKİ KÛFÎ KİTABENİN KALİGRAFİSİ ÜZERİNE Ss, 1-27
ON THE CALLIGRAPHY OF THE KUFIC INSCRIPTION ON THE TEPSI MINARET BUILT BY THE SALTUKIDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4483
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
BEDEL’İ NİÇİN BİÇERİZ? ESKİ TÜRKÇEDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE ÜZMEK, KESMEK VE BİÇMEK FİİLLERİ ÜZERİNE ARTZAMANLI SEMANTİK BİR İNCELEME Ss, 28-37
WHY WE CUT THE PRICE? A DIACHRONIC AND SEMANTIC STUDY ABOUT ÜZMEK, KESMEK, BİÇMEK “TO CUT” FROM OLD TURKIC TO TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4447
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu KAMACI GENCER  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA BİLGİ KİPLİĞİ Ss, 38-52
EPISTEMIC MODALITY IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4400
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNÜN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 53-92
EVALUATION OF THE FETHALİ KACHAR'S CHAGATAI TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF LEXICOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4339
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Göksel SERT  
ANLAM ALANI VE ANLAM EZGİSİ AÇISINDAN EŞ ANLAMLI DURUM SIFATLARI: “MUHTEMEL” VE “OLASI” ÖRNEĞİ Ss, 93-121
SYNONYM SITUATION ADJECTIVES IN TERMS OF SEMANTIC FIELD AND SEMANTIC PROSODY: “MUHTEMEL” AND “OLASI” EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4395
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin ŞERİFOĞLU  
“HARAM” VE “YASAK” SÖZLERİNİN ANLAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 122-132
AN OBSERVATION ON WORDS “HARAM” AND “YASAK”S MEANING RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4399
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit HUNUTLU  
TÜRK DİLİNDE ÇEKİM EDATLARININ İSİM HÂLİ TERCİHLERİ Ss, 133-158
CASE PREFERENCES OF CONJUGATIVE PARTICLES IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4448
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alpay İĞCİ -  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ COĞRAFYASI İÇİNDE KARADAĞ SAHASI Ss, 159-182
MONTENEGRO AREA IN THE GEOGRAPHY OF TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4462
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

G. Selcan SAĞLIK ŞAHİN  
TÜRKMEN HALK KÜLTÜRÜNDE VE EDEBİYATINDA BALIK Ss, 183-196
FISH IN TURKMEN FOLK CULTURE AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4454
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cenk AÇIKGÖZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BALIK Ss, 197-229
FISH IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4394
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
VECİZE EDEBİYATI VE MEHMED RECEB’İN EMSÂL-İ HAKÎKAT İSİMLİ ESERİ Ss, 230-261
APHORISM LITERATURE AND MEHMED RECEB’S BOOK, “EMSAL-İ HAKİKAT”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4402
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bünyamin TAŞ  
HÂFIZ ŞÂRİHLERİNE GÖRE ŞİRAZLI TÜRK Ss, 262-274
TURK-E SHĪRĀZĪ: ACCORDING TO HĀFEZ-E SHĪRĀZĪ COMMENTATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4424
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gencay ZAVOTÇU - Simge SAKARYA - Yeliz ALKAYA  
CEVRÎ, HALL-İ TAHKÎKĀT VE ‘AYNÜ’L-FÜYÛZ ADLI ESERLERİ Ss, 275-290
CEVRİ AND HIS WORK CEZİRE-İ MESNEVİ OR AYNÜ’L-FÜYÜZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4392
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir BELENKUYU  
LÂMİÎ ÇELEBİ’NİN MESNEVİLERİNDE SÂKÎNÂMELER Ss, 291-318
SÂQÎNÂMAS IN LÂMİÎ ÇELEBİ’S MASNAVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4422
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih UÇAK  
ŞEHRENGİZDEN MONOGRAFİYE: LÂMİ’Î ÇELEBİ VE TANPINAR’A GÖRE BURSA Ss, 319-333
FROM ŞEHRENGİZ TO MONOGRAPHY: BURSA BY LAMI’Î ÇELEBI AND TANPINAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4393
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Şahin YAVUZER  
NURULLAH GENÇ’İN gül ve ben ADLI ŞİİR KİTABINDA GELENEĞİN MİRASI Ss, 334-347
THE HERITAGE OF THE TRADITION AT THE POETRY BOOK OF NURULLAH GENÇ gül ve ben
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4324
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özden SAVAŞ  
YALNIZIZ’DA İNSANIN ANLAMLANDIRILMASI MESELESİ Ss, 348-361
THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF HUMAN BEING IN WE ARE ALONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4373
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
YAZARDAN ANLATICIYA GEÇİŞ SANCISI: NUN MASALLARI Ss, 362-376
THE PROBLEM OF TRANSITION FROM THE AUTHOR TO THE NARRATOR: NUN TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4404
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şehnaz ŞİŞMANOĞLU  
HALİT ZİYA ÖYKÜLERİNDE YAZMA EDİMİ Ss, 377-391
THE ACT OF WRITING IN THE SHORT STORIES OF HALİT ZİYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4458
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe DEMİR  
MİZAHİ KAHRAMANIN DOĞUŞU: ÖMER SEYFETTİN’İN ‘EFRUZ BEY’İ Ss, 392-404
BIRTH OF COMIC HERO: ÖMER SEYFETTIN’S EFRUZ BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4476
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Elguja MAKARADZE  
TÜRK FOLKLORUNA BİR ÖRNEK: NİKO MARİ’NİN GÜNLÜKLERİ Ss, 405-412
AN EXAMPLE OF TURKISH FOLKLORE: NIKO MARIE'S DIARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4385
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN  
BARTIN’DA DÜĞÜN GELENEKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ss, 413-445
THE YESTERDAY AND TODAY OF WEDDING TRADITIONS IN BARTIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4453
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fitnat GÜRGİL - Bahadır KILCAN - Gökçe KILIÇOĞLU - Fatma Süreyya KURTOĞLU  
HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELÎ VELAYETNAMESİ’NİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 446-461
AN ANALYSIS OF THE ROOT VALUES IN HÜNKAR HACI BEKTASH VELİ’S VELAYETNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4477
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
FOLKLORİK BİR ÜRÜNÜN YENİDEN YAZIMI: KEREM İLE ASLI ÖRNEĞİ Ss, 462-480
THE REWRITING OF A FOLKLORIC PRODUCT: THE EXAMPLE OF KEREM AND ASLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4331
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fidan UĞUR ÇERİKAN  
TÜRK AİLESİNDE SOFRA ADABI, DENİZLİ ÖRNEĞİ VE İŞLEVSELLİĞİ Ss, 481-511
TABLE MANNERS OF THE TURKISH FAMILY, THE EXAMPLE OF DENİZLİ AND ITS FUNCTIONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4292
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beytullah KARAGÖZ  
TRT ÇOCUK DERGİSİ’NDEKİ KİTAP TANITIMLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR İNCELEME Ss, 512-537
A DESCRIPTIVE STUDY ON BOOK REVIEWS IN TRT CHILDREN’S MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4364
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur ER - Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINA İLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 538-548
THE ANALYSIS OF INTERESTS OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4484
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Büşra KOÇAK MACUN - Bilal MACUN - Serdar SAFALI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ İLE İŞ HAYATINA HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ Ss, 549-567
INVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY LEVELS OF TEACHER CAINVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY LEVELS OF TEACHER CANDIDATES AND READINESS LEVELS FOR BUSINESS LIFEDIDATES AND READINESS LEVELS FOR BUSINESS LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4409
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan BAYRAK  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ SÜRECİNİN İNCELENMESİ Ss, 568-586
EXAMINING THE PROCESS OF SELECTING AND TRAINING THE EDUCATION DIRECTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4456
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Saide ÖZBEY - Serap AKTEMUR GÜRLER  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 587-602
THE INVESTIGATION OF RELATION AMONG THE PROBLEM BEHAVIORS, SOCIAL SKILLS AND MOTIVATION LEVEL OF STUDENTS ATTENDING THE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4426
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sabri BECERİKLİ - Muammer DEMİREL  
İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULUNUN KISA TARİHÇESİ Ss, 603-631
SHORT HISTORY OF ISTANBUL HIGHER TEACHER TRAINING SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4421
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan BAYBURTLUOĞLU - Mehmet TEZCAN  
HALAÇLARIN MENŞEİ Ss, 632-654
ORIGIN OF THE KHALAJS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4464
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri