• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


7/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
ESKİ TÜRK YAZITLARI’NDAN ADANA’DAKİ KİTAP ANITI’NA Ss, 1428-1443
FROM THE ANCIENT TURKISH INSCRIPTIONS TO “THE BOOK MEMORIAL” IN ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4320
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülhan al TÜRK  
KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ SÖZLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ VE ESERDEKİ ALINTI KELİMELER Ss, 1444-1455
THE DICTIONARY OF KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ’S CONTENT AND FOREIGN WORDS IN IT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4217
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre Berkan YENİ  
ŞECERE-İ HAREZMŞÂHÎ’NİN YAZIM VE SES ÖZELLİKLERİ Ss, 1456-1471
INSCRIPTIONAL AND PHONETICAL ATTRIBUTES OF ŞECERE-İ HAREZMŞÂHÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4307
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR’IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNÜN SÖZCÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1472-1499
EVALUATION OF THE FETHALİ KACHAR'S CHAGATAI TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4277
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükrü BAŞTÜRK  
GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ’NİN MEVLİD'İ VE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Ss, 1500-1537
ON THE MAWLID OF GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ AND ITS VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4281
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ŞAHİN - Zhamila ARZYBAEVA  
RENK ADLARININ PEKİŞTİRME İŞLEVİNE DAİR (KIRGIZ TÜRKÇESİ BAĞLAMINDA Ss, 1538-1557
ABOUT INTENSITY FUNCTION OF COLOR NAMES (KIRGIZ TURKISH EXAMPLES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4311
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Neşe HARBALİOĞLU  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ GÖRE EDATI İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ KÖRE EDATINA DAİR Ss, 1558-1572
ABOUT GÖRE PREPOSITION IN TURKEY TURKISH AND KÖRE PREPOSITION IN NEW UIGHUR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4275
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
BATI TRAKYA - İSKEÇE VE GÜMÜLCİNE AĞIZLARINDA İKEN ZARF FİİL EKİNİN KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE Ss, 1573-1591
A STUDY ON THE VARIED USE OF ADVERBIAL PARTICIPLE “İKEN” IN THE DIALECTS OF WESTERN THRACE – XANTHI AND KOMOTINI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4221
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan BOZ  
TÜRK DİL BİLGİSİ TERMİNOLOJİSİNDE ÇOK TERİMLİLİK (ÇOK ADLILIK) SORUNU Ss, 1592-1603
TERMINOLOGICAL OVERABUDANCE MATTER ON TURKISH GRAMMAR TERMINOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4294
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Göksel SERT  
ESKİŞEHİR İLİ YÖRÜK AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ss, 1604-1623
GENERAL CHARACTERISTICS OF YÖRÜK DIALECTS OF ESKİŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4312
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdal KARA  
TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1624-1642
AN ASSESSMENT ON GENITIVE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4236
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem YILDIZ  
İŞLEVSEL BAĞLAMDA KATMERLİ ÇATI KAVRAMI Ss, 1643-1659
CONCEPT OF MULTIPLE VOICE IN FUNCTIONAL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4238
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadri Hüsnü YILMAZ  
DİVAN ŞAİRLERİNİN MEYDAN OKUMALARI VE KENDİ ŞİİRLERİNE NAZİRE İSTEKLERİ Ss, 1660-1678
CHALLENGES OF DIVAN POETS AND IMITATIO REQUESTS FOR THEIR OWN POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4206
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ŞAİR, HATTAT, MÜZEHHİB BİR SULTAN: “PADİŞAH HATUN” Ss, 1679-1695
A POET, HATTAT, MUZEHHIB SULTAN: “PADISAH KHATUN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4242
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk GÜLER  
ENVERÎ DÎVÂNI’NIN MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’DE BULUNAN BİR NÜSHASI ÜZERİNE Ss, 1696-1712
ON THE A COPY OF ENVERI’S DIVAN LOCATED IN THE MEDINA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4244
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
MEANINGLESSNESS OF LIFE IN THE WORKS NAMED WAITING FOR GODOT AND CLINTON GODSON Ss, 1713-1728
GODOT’YU BEKLERKEN VE CLINTON GODSON ADLI ESERLERDE YAŞAMIN ANLAMSIZLIĞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4156
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GOGOL’UN “PALTO” VE KAFKA’NIN “DÖNÜŞÜM” ROMANLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Ss, 1729-1745
A COMPARATIVE VIEW OF GOGOL'S “PALTO” AND KAFKA'S “DÖNÜŞÜM” NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4199
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ALİ VE NİNO ROMANININ OLUŞUMSAL YAPISALCI YÖNTEMLE İNCELENMESİ Ss, 1746-1780
ANALYSIS OF THE NOVEL ALI AND NINO BY GENETIC STRUCTURE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4205
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beytullah KARAGÖZ - Kübra YÜCEL  
NECATİ GÜNGÖR’ÜN ÇOCUK ÖYKÜLERİNİN KURGUSAL ANLATIYI BAŞLATMA VE BİTİRME ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1781-1804
EXAMINATION OF NECATI GÜNGÖR'S CHILDREN'S STORIES IN TERMS OF STARTING AND FINISHING THE FICTIONAL NARRATIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4241
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
BİLİNÇ KAZANAN İMGELER: TUĞRUL TANYOL’UN BÜYÜ BİTTİ ŞİİRİ Ss, 1805-1819
IMAGES THAT GET CONSCIOUS: THE POEM NAMED “BÜYÜ BİTTİ” BY TUĞRUL TANYOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4256
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kayhan ŞAHAN  
METAFORLAR VE ORHAN VELİ ŞİİRİ Ss, 1820-1838
METAPHORS AND POETRY OF ORHAN VELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4261
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sagıp ATLI  
AŞKIN ON DOKUZ HÂLİ: ANADOLU MASALLARINDA “ÂŞIK OLMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1839-1865
NINETEEN STATES OF LOVE: AN EVALUATION ON MOTIF OF “FALLING IN LOVE” IN ANATOLIAN TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4218
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyüp AKMAN  
KASTAMONU’DAN DERLENEN BİR FIKRANIN “NOTRE DAME’İN KAMBURU” ROMANINDAKİ İZLERİ Ss, 1866-1874
TRACES OF AN ANECDOTE COMPILED IN KASTAMONU IN THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4268
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet GÜNGÖR  
KAZAKİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Ss, 1875-1883
THE PAST, CURRENT AND FUTURE STATUS OF TURKISH EDUCATION IN KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4130
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şener DEMİREL - Yelda KÖKÇÜ  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1884-1901
VIEWS ABOUT CERTIFICATE PROGRAM OF STUDENTS PARTICIPATING IN THE FOREIGN TURKISH TEACHING CERTIFICATE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4273
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet KARA - Mustafa ULUTAŞ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNESİNİN DERLEM TABANLI İNCELENMESİ Ss, 1902-1916
CORPUS BASED EXAMINATION OF VOCABULARY OF GAZI UNIVERSITY FOUNDATION PRIVATE ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4300
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehtap ÖZDEN  
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ ÖZ YETERLİKLERİ Ss, 1917-1930
SPEECH SELF-SUFFICIENCY OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4306
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI - Onur ER  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1931-1946
THE EXAMINATION OF THE APPLICABILITY OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSE PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF THE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4321
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil TAŞ  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1947-1975
AN EVALUATION ON THE READING HABITS AND PREFERENCES OF PRIMARY SCHOOL 4th GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4270
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Selma ERDAĞI TOKSUN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PEDAGOJİK FORMASYON GRUPLARINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1976-1994
EVALUATİON OF ATTİTUDES OF PRESERVİCE TEACHERS İN FACULTY OF EDUCATİON AND PEDAGOGİCAL FORMATİON GROUPS TOWARDS TEACHİNG PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4208
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem DAĞ  
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKULA UYUM SÜREÇLERİ HAKKINDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 1995-2012
A QUALITATIVE RESEARCH ON SCHOOL ORIENTATION PROCESSES OF VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4293
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih ORÇAN - Raşit ÇELİK  
BİRİNCİ KUŞAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2013-2024
INVESTIGATION OF FIRST GENERATION COLLEGE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4245
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Erhan ÖZTÜRK  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DENETİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 2025-2038
ANALYZING MUSIC TEACHER CANDIDATES’ LEVELS OF SELF-CONTROL ACCORDING TO SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4214
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akif ARSLAN - Eylem DİYAPOĞLU  
AĞRI İLİ CUMHURİYET CADDESİ’NDEKİ İŞ YERİ İSİMLERİNİN DİL/KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2039-2058
EVALUATION OF THE NAME OF THE BUSINESS PLACES IN AĞRI CUMHURIYET STREET WITH THE LANGUAGE CULTURAL RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4184
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İkram ÇINAR  
Book Presentation and Evaluation: MEKTUPLARDAN EĞİTİMİN İZİNİ SÜRMEK: “NESİP YUSUFBEYLİ’DEN ŞEFİKA GASPIRALI’YA MEKTUPLAR” Ss, 2059-2068
FOLLOWING THE TRAIL OF EDUCATION FROM LETTERS: “LETTERS FROM NESIP YUSUFBEYLI TO ŞEFIKA GASPIRALI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4304
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri