• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


5/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
ÜNLÜ KIRGIZ RESSAM BAİZAK ALİBAYEV VE SANATI ÜZERİNE Ss, 1033-1062
ON FAMOUS KYRGYZ ARTIST BAIZAK ALIBAYEV AND HIS ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.702
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Fikri SERTKAYA  
TÜM KELİMESİ ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRMELER Ss, 1063-1093
THE NEW EVALUATIONS ABOUT THE WORD OF TÜM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.695
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehdi REZAEI  
HÂREZM TÜRKÇESİYLE YAZILAN BİR KURʼAN TERCÜMESİ (MEŞHED-ĀSTĀN-İ QUDS-İ RAZAVĮ NÜSHASI) Ss, 1094-1113
THE HOLY QURAN’S TRANSLATION INTO KHWARIZMI TURKISH (I.E. ASTAN QODS RAZAVI OF MASHHAD’S VERSION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.682
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Perihan ÖLKER  
KÂBUSNÂME ÇEVİRİSİ ÖZELİNDE ON BEŞİNCİ YÜZYILDAN ON SEKİZİNCİ YÜZYILA TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDAKİ DEĞİŞİM Ss, 1114-1134
CHANGE IN THE VOCABULARY OF TURKISH FROM THE 15TH TO THE 18TH CENTURY THE TRANSLATION OF QABUSNAME BEING A CASE IN POINT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.701
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep YILDIRIM  
İRAN’DA ŞAHSİ KÜTÜPHANELERDE BULUNAN TÜRKMEN EL YAZMALARI VE TARİHÎ BELGELERİ Ss, 1135-1143
TURKMEN MANUSCRIPTS AND HISTORICAL DOCUMENTS FOUND IN PERSONAL LIBRARIES IN IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.670
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
AFGANİSTAN’DAKİ TÜRKMEN VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE Ss, 1144-1160
ABOUT THE EXISTENCE AND CULTURE OF TURKMEN IN AFGHANISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.679
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE HAYVAN ADLARIYLA OLUŞTURULAN BİTKİ ADLANDIRMALARI ÜZERİNE Ss, 1161-1181
UPON PLANT NAMING CREATED WITH ANIMAL NAMES IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.680
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Refik TURAN  
TÜRKİYE’DE BİR AZERBAYCANŞİNASLIK OCAĞI: AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ Ss, 1182-1203
AN AZERBAIJANI STUDIES HEARTH IN TURKEY: AZERBAIJANI CULTURE ASSOCIATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.697
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Funda KARA  
OLDURGANLIK VE ETTİRGENLİK ÇATI EKLERİNİN İŞLEVLERİ Ss, 1204-1215
THE FUNCTIONS OF TRANSITIVE AND CAUSATIVE VOICE SUFFIXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.720
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

A. Mevhibe COŞAR  
TÜRKÇEDE “-mIş GİBİ YAPMAK”: -sIn EKİ Ss, 1216-1224
“-mIş GİBİ YAPMAK” IN TURKISH: AFFIX -sIn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.688
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beyazıt Bilge METİN  
“ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK...” ÜZERİNE BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 1225-1242
DISCOURSE ANALYSIS OF “ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK” POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.684
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AKDAĞ  
TELHÎSÜ'L-MİFTÂH'IN BEYÂN BÖLÜMÜNÜN MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN BİR TERCÜMESİ Ss, 1243-1266
A TRANSLATION OF BEYÂN, THE SECOND PART OF TELHÎSÜ'L-MİFTÂH, BY AN UNKNOWN TRANSLATOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.683
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
“DEVLET ANA” ROMANININ SOSYOLOJİK BOYUTLARI Ss, 1267-1287
SOCIOLOGIC DIMENSIONS OF THE NOVEL “THE DEVLET ANA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.663
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL Kemal TİMUR  
POSTMODERN ŞİİR NEDİR? Ss, 1288-1304
WHAT IS POSTMODERN POETRY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.699
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN Aslı MADEN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 1305-1319
THE ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SCREEN READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.672
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rabia Sena AKBABA Süleyman Kaan YALÇIN  
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNDE GÖRÜLEN HATALARIN SINIFLANDIRILMASI Ss, 1320-1338
CLASSIFICATION OF THE OBSERVED ERRORS IN WRITING SKILLS OF 6TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.678
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cüneyt AKAR Mehmet KARA  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1339-1355
THE EVALUATION OF 4HT ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.686
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrem BAYRAKTAR Erhan DURUKAN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA METİN SADELEŞTİRME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1356-1369
AN EVALUATION ON TEXT SIMPLIFICATION IN TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.709
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ALTUNKAYA İlhan ERDEM  
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAZMA KAYGILARI Ss, 1370-1391
WRITING ANXIETY OF CONVICT AND ARRESTED STUDENTS IN DISTANCE SECONDARY SCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.696
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ Onur ER  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL FARKINDALIK OLUŞTURMADAKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1392-1413
EVALUATION OF THE EFFECT OF TEACHERS IN THE TURKISH TEACHING APPLICATIONS FOR FOREIGNERS IN TERMS OF CREATING CULTURAL AWARENESS IN THE CLASSROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.721
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

K. Kaan BÜYÜKİKİZ Önder ÇANGAL  
SURİYELİ MİSAFİR ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1414-1430
AN EVALUATION ON TEACHING TURKISH TO SYRIAN REFUGEES PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.715
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cem ERDEM  
TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA TURECKIEGO” Ss, 1431-1447
IN TERMS OF TEACHING TURKISH “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA TURECKIEGO”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.674
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah COŞKUN  
BENEFITS OF OUT-OF-CLASS SPEAKING ACTIVITIES FOR EFL STUDENTS Ss, 1448-1464
SINIF DIŞI KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENENLER İÇİN FAYDALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.654
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÇANLI  
İŞGAL VE HUKUK: İŞGAL DÖNEMİ OSMANLI HÜKÛMETLERİNİN ÇIKARDIĞI HUKUKİ METİNLER VE BU METİNLERDE İŞGAL GÜÇLERİNİN ETKİSİ (1918-1922) Ss, 1465-1481
OCCUPATION AND LEGISLATION: THE LEGAL DOCUMENTS WHICH THE OTTOMAN GOVERNMENTS PREPARED DURING THE OCCUPATION PERIOD AND THE EFFECT OF THE OCCUPATION ON THEM (1918-1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.687
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Uluhan ÖZALAN  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. VAHİT TÜRK’ÜN TÜRKÇE YAZILAR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1482-1489
ABOUT PROF. DR. VAHİT TÜRK’S WORK NAMED TÜRKÇE YAZILAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.705
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri