• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


4 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Osman Fikri SERTKAYA  
Göktürkçedeki (ny) Runası Üzerine Ss, 1-10
Above ‘' (ny) Rune in Göktürk Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.114
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırındaki Devlet ve İktidar Simgeleri Ss, 11-19
5th Line of The Elegeşt I (E 10) İnscription or Symbols of State and Rule in The Kokturk Lettered Yenisey İnscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.93
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme Ss, 20-44
The Importance of Comparative Dialect Research and an Essay on Comparatıve Dialect Studies in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.92
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller Ss, 45-62
Mental Verb Term and Mental Verbs in Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.96
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Engin ÇETİN  
Cicianne Sözü Üzerine Ss, 63-69
On the Word Cicianne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.103
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
Şair Bir Halk Kızı Yaşar Nezihe Bükülmez Ss, 70-84
Public Girl Poet Yaşar Nezihe Bükülmez
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.83
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer İLHAN  
Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı Ss, 85-106
In the Poetry of Gülten Akın the Perception Urban, Migration and Slum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.90
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi Ss, 107-133
Turkish Teaching for Foreigns to Nowadays since Huns
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.100
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan DURUKAN  
Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği Ss, 134-150
Effect of Using Instructional Software at Different Stages on Success: Grammar Teaching Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.106
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AKÇAY Mehmet Fatih ÖZCAN  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri Ss, 151-161
The Competency Cognitions of Pre-Service Turkish Language Teachers About the Turkish Provisions of Computer and Internet Terms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.113
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cem ERDEM  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Ss, 162-186
The Levels of Using Reading Strategies of the Preservices Turkish Language and Literature Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.86
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun ŞAHİN Selma KAYA, Alaattin CEREN, Adem FIRAT, Musa YILMAZ, Ömer MADEN  
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planındaki Niceliksel Eğitim Göstergelerinin Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi -Bolu İli Örneği- Ss, 187-213
Evaluating the Realization Levels of Quantitative Educational Indicators in the 9th Development Plan and Ministry of Education Strategic Plan -Bolu Sample-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.117
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan KÜÇÜKOĞLU  
Öğretmen Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları Deneyimsel Bir Öğrenme Yaklaşımı Ss, 214-226
Community Service-Learning in Teacher Education: An Experimental Learning Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.115
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vefa GULİYEVA  
Azərbaycan Memarlığının Şah Əsərlərinin Durumu Ss, 227-239
Azerbaijan Architecture’s State of Masterpieces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.104
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Enkhbat AVIRMED  
Juan-Juanların Çöküşü ve Dağılışı Ss, 240-245
The Collepse and Distribution of Juan Juans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.101
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Luo Xin’in “Orta Çağda Çin’in Kuzeyindeki Milletlerde Unvan” Adlı Kitabı Üzerine Ss, 246-256
“Studıes on the Titulary of Medieval Inner Asian People”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.97
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Mustafa Argunşah’ın “Dil ve Edebiyat Yazıları” İsimli Eseri Üzerine Ss, 257-264
Notes on the Dil ve Edebiyat Yazıları (Author: Prof. Dr. Mustafa Argunşah)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.102
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Book Presentation and Evaluation: Eğitimci, Yazar Muhammet Ekrem Beyazal ve Mevsimlere Şiir Damladı Adlı Eseri Üzerine Ss, 265-268
About the Pedagogue, Author Muhammet Ekrem Beyazal and His Work was Called Mevsimlere Şiir Damladı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.112
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri