• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


3/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Osman Fikri SERTKAYA  
ALTAY, YENİSEY VE MOĞOLİSTAN YAZITLARI ÜZERİNE NOTLAR Ss, 1-13
NOTES ON ALTAY, YENİSEY AND MONGOLIA SCRIPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.348
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’E GÖRE İNSANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE NEZAKET Ss, 14-36
THE POLITENESS IN RELATIONS AMONG PEOPLE ACCORDING TO DIVANU LÛGATI’T-TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.344
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahid Adil ZAHİDOĞLU  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN AĞAYIL VE KAYTABAN KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE Ss, 37-48
ON THE ETYMOLOGY OF THE WORDS AĞAYIL AND KAYTABAN TAKEN PLACE THE BOOK OF DEDE GORGUD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.336
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

S. A. Tokarev Translator: Abdulselam ARVAS  
ŞAMANİZM Ss, 49-71
SHAMANISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.339
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur BALCI  
KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÇEKİM EDATLARININ İSTEMLERİ Ss, 72-93
THE VALENSY OF POSTPOSITION IN KAZAKH AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.332
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Ss, 94-111
WOMAN TYPE IN THE EPIC OF AK KAĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.325
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
1916 YILINDAKİ KIRGIZ MİLLÎ MÜCADELESİ: ÜRKÜN Ss, 112-126
KYRGYZ NATIONAL STRUGGLE IN 1916: ÜRKÜN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.329
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe ULU  
AŞKIN DOĞU VE BATI YANSIMALARI OLARAK FUZÛLÎ’NİN LEYLA VE MECNUN VE SHAKESPEARE’İN ROMEO VE JULİET ADLI ESERLERİNİN MUKAYESESİ Ss, 127-145
REFLECTIONS IN EAST AND WEST OF LOVE FUZÛLÎ ‘S LAYLA AND MAJNOON AND SHAKESPEARE'S ROMEO AND JULİET NAMED COMPARISON OF THE WORKS OF ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.330
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL  
ESTETİK SÜREÇ ÇÖZÜMLEMESİ YAHUT TEVFİK FİKRET’İN HEYKEL-İ GİRYÂN ŞİİRİ Ss, 146-162
AESTHETIC PROCESS ANALYSIS OR TEVFIK FIKRET’S HEYKEL-İ GİRYÂN POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.319
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nesrin AYDIN SATAR  
VUSLAT VE DENGE: DÜRDANE HANIM VE İNTİBAH ROMANLARINDA ANLATISAL ÖGELERİN HAMİLİĞİ Ss, 163-172
MEETING AND BALANCE: THE PATRONAGE OF NARRATIVE ELEMENTS IN THE NOVELS DÜRDANE HANIM AND İNTİBAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.334
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN KARI KOCA MASALI ADLI ESERİNDE EVLİLİK KURUMU Ss, 173-184
THE INSTITUTION OF MARRIAGE IN AHMET MİTHAT EFENDİ’S NOVEL “TALE OF WIFE AND HUSBAND”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.346
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah ŞAHİN  
FAZIL AHMET BAHADIR’IN “TARİH TÜRKÇE KONUŞUR” ADLI ŞİİRİNİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 185-195
A STUDY UPON FAZIL AHMET BAHADIR’S POEM “TARİH TÜRKÇE KONUŞUR” IN TERMS OF INTERTEXTUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.331
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma BÖLÜKBAŞ  
JIGSAW-IV TEKNİĞİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDEKİ TEMEL ZAMANLARI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 196-209
THE EFFECTS OF JIGSAW-IV TECHNIQUE ON THE FOREIGN STUDENTS LEARNING THE BASIC TENSES IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.347
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet TEMİZKAn Arzu ATASOY  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HİKÂYE TÜRÜNDEKİ METİNLERİN ÜST YAPI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 210-237
THE EVALUATION OF STORY TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF SUPER STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.333
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut DOĞRU  
“AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ” ÜZERİNE Ss, 238-247
ON “POTTERY SAMPLES AND HANDICRAFT EXIBITION FOR AHLAT ARCHEOLOGICAL EXCAVATION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.350
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
Book Presentation and Evaluation: DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAYINLANAN ESERLERİ ÜZERİNE Ss, 248-259
ABOUT DR. EMEK ÜŞENMEZ’S WORKS PUBLISHED SCOPE OF ESKİŞEHİR 2013 CULTURAL CAPITAL OF THE TURKIC WORLD ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.351
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuray TAMİR  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN VE PROF. DR. ZİYAT AKKOYUNLU’NUN HAZIRLADIKLARI DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 260-276
ABOUT PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN AND PROF. DR. ZİYAT AKKOYUNLU’S WORK NAMED DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.345
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kuban SEÇKİN  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. SERKAN ŞEN’İN “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ” ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 277-281
ABOUT WORK NAMED “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ” OF ASOC.PROF.DR. SERKAN ŞEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.313
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri