• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


3/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Napil BAZILHAN  
KAZAKİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA Ss, 1-12
ON THE GOKTURK INSCRIPTIONS DISCOVERED IN KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.296
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akartürk KARAHAN  
KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? Ss, 13-28
WHICH DIALECT WAS BASED ON QARAKHANID WRITTEN LANGUAGE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.301
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Sibel BAYRAKTAR  
KUTADGU BİLİG’DE ÜÇLEMELER, DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER Ss, 29-53
TRIPARTITE, QUADRIPARTITE AND QUINTETTE WORD GROUPS IN KUTADGU BİLİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.258
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE OĞUZCA OLARAK GEÇEN MANDĀR VE MANDĀRLAN- KELİMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 54-61
ETYMOLOGY OF MANDAR AND MANDARLAN- WORDS AT DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.311
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER Ss, 62-79
SOME CORRECTİONS ON SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.322
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferit YUSUPOV  
TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARI: ŞİMDİKİ ZAMAN ORTAÇLARI-I Ss, 80-102
THE TATAR DIALECT LANGUAGE: THE PRESENT PARTICIPLE FORMS-I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.318
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

A. D. ÇOLAKOVA Translator: Reshide ADZHUMEROVA Emine ATMACA  
UKRAYNACADA TÜRKİZMLERİN KULLANIMI Ss, 103-110
FUNCTIONING OF TURKISMS IN UKRAINIAN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.278
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZEREN  
SALAR TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞER SÖZCÜKLER Ss, 111-127
FALSE EQUIVALENCE WORDS BETWEEN SALAR TURKISH AND TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.299
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Soner SAĞLAM  
MAHTUMKULU’NUN EDEBÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA BABASI DÖVLETMEMMET AZADI’NIN ETKİSİ Ss, 128-153
AN EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DÖVLETMEMMET AZADI ON HIS SON MAHTUMKULU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.304
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mücahit KAÇAR Halil Sercan KOŞİK  
FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNİN DÎBÂCESİ HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR Ss, 154-166
SOME PROVISIONS ABOUT THE FOREWORD OF MATHNAWI OF LEYLA AND MAJNUN BY FUZULI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.288
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mutlu Melis ÖZGERİŞ  
XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDE HAT MALZEMELERİ Ss, 167-193
CALLIGRAPHY MATERIALS OF DIVAN POETRY IN 18TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.271
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
TURANLI’NIN DEFTERİ'NDE YENİ LİSAN HAREKETİ VE TÜRKLÜK MEFKÛRESİ Ss, 194-208
NEW LANGUAGE MOVEMENT AND TURKISM IDEAS IN NOTEBOOK OF TURANLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.306
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem GÜRBÜZ  
YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN “SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI” ŞİİRİNİN ROMAN UNSURLARI GÖZÜYLE ÇÖZÜMLENMESİ Ss, 209-226
YAHYA KEMAL BEYATLI OF THE "SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI" POETRY THROUGH THE ANALYSIS THE EYES OF THE ROMAN ITEMS NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.315
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Servet TİKEN  
TEVFİK FİKRET VE HÜSEYİN CAVİD’İN ŞİİRLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Ss, 227-246
A COMPARATIVE APPROACH TO THE POEMS OF TEVFİK FİKRET AND HÜSEYİN CAVİD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.326
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZDEMİR Zekeriyya KANTAŞ  
MİZANCI MURAD VE “TURFANDA MI TURFA MI?” ROMANINDA EĞİTİM Ss, 247-273
MİZANCI MURAD AND EDUCATION IN THE NOVEL “IS IT MODERN OR BIGOTED?”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.298
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ersoy TOPUZKANAMIŞ  
YAZMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 274-290
THE EFFECT OF TEACHING WRITING STRATEGIES ON TURKISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT FRESMAN STUDENTS’ WRITING ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.307
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dinmukhamed KELESBAYEV  
TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE Ss, 291-306
COMMON ISSUE OF TURKISH WORLD’S EDUCATION SYSTEM IS QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.285
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol SAKALLI  
TÜRKÇE POPÜLER KÜLTÜR Ss, 307-317
POPULAR CULTURE IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.290
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melike UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: A. MELEK ÖZYETGİN’İN “İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU” ADLI ESERİNE DAİR Ss, 318-331
ABOUT A. MELEK ÖZYETGİN’S WORK NAMED “İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.324
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali İhsan YAPICI  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. ALİ AKAR’IN MUĞLA VE YÖRESİ AĞIZLARI ADLI ESERİ Ss, 332-336
PROF. DR. ALİ AKAR’S WORK NAMED MUĞLA VE YÖRESİ AĞIZLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.287
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan ÇAKMAK  
Book Presentation and Evaluation: MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Ss, 337-344
MUHARREM DAŞDEMİR AND HIS WORK NAMED OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.328
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL  
Book Presentation and Evaluation: BERAT AÇIL’IN KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ALEGORİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 345-355
ABOUT BERAT AÇIL’S WORK NAMED KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ALEGORİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.312
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri