• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


3 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Levent ALYAP  
(Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi Ss, 1-15
Use of Visual Arts Based Information Technology in Use as Font Written Works of (Kok) Turk Typography and Trial of Font (Alyılmaz.ttf) on The Karabalgasun I Inscrıptıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.82
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ÇAĞIRAN  
Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ünsüz İşareti Üzerine Ss, 16-22
Works wıth the Double Consonant Markers ‘’ in Köktürk Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.74
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem TOPÇU  
Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki Ss, 23-39
-(A/I)G+lIG> -(A/I)GlI(G) Suffix From Old Turkısh to Standardized Today’s Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.77
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muzaffer GÜRSOY  
Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Kurganı Ss, 40-54
Shilikti Baygetobe Kurgan Located in Tarbagatay Slope (Eastern Kazakhstan)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.81
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet KEMALOĞLU  
Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları Ss, 55-81
Areas Terekeme - Karapapak Turks Settlement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.68
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat BALYEMEZ  
Dede Korkut’taki Tartışmalı Kelimeler (Dresden Nüshası) Üzerine Bir Karşılaştırmalı Dizin Denemesi Ss, 82-117
A Comparatıve Index Attempt About the Controversial Words in Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.71
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz GÖKŞEN  
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi Ss, 118-135
The Effect on Public of Epic and Epos Type Poems that Said Aşık Şenlik in Occupancy Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.64
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Kaan YALÇIN Remzi ÇALIŞIR  
Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 136-157
An Evaluation About the Idioms of the Elazığ Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.57
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Behice VARIŞOĞLU İzzet ŞEREF  
İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri Ss, 158-173
The Views About Turkish Subject Homeworks by Students Attending 5th and 6th Grade of Primary School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.47
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM Nur Humeyra Özdemir Erem  
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine Eleştirel Bir Bakış Ss, 174-186
A Critical Evaluation to Abstracts and Titles of Master Thesis in Turkish Language Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.69
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akif ARSLAN  
Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 187-202
Validity and Reliability Study of the University Level Turkish Language Course Attitude Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.67
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emel KAMACI Erhan DURUKAN  
Araştırma Görevlilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Trabzon Örneği) Ss, 203-215
A Qualitative Study on Research Assistants’ Views About Using Tablet Pc in Education (Trabzon Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.72
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safiye SARICI  
Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Ss, 216-238
Value Tendencies of the Students at the College of Education of Gazi University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.73
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddık BAKIR  
Book Presentation and Evaluation: Batı’da Doğu’yu, Doğu’da Batı’yı Anlatan Adam: Eğitimci, Akademisyen Kâmil Aydın ve Eserleri Üzerine Ss, 239-261
The Man Who Tell East in West, West in East: About Pedagogue, Academician Kamil Aydın and His Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.78
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurbakhyt JARBOLD  
Book Presentation and Evaluation: İbrahim Terzioğlu ve Kervancı Ss, 262-270
İbrahim Terzioğlu and Kervancı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.76
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri