• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


2/3 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Levent ALYAP  
Bilimsel Eserlerde Yer Alan Bazı (Kök)Türk Tipografi Modellerinin Tasarım Özellikleri ve Kemçik-Çırgak (E-41) Yazıtı Üzerine Font Denemesi Ss, 1-28
The Design Features of Some (Kök)Türk Typography Models Which Situated on Scientific Works and Font Experiment on Kemçik-Çırgak (E-41) Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.215
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
Yorçı Yazıtı Ss, 29-46
Yorçı Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.216
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut Eydür: ‘Oğul, Ol Nesne, Tarıglık Degül Tar Kıllık’dur; Ol Fi‘l Boşalmak Degül Yoşulmak’dur Ss, 47-52
Dede Korkut Say: “My Son! That Object is not Tarıglık, It is Tar Kıllık; That Verb is not Boşalmak, It is Yoşulmak”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.197
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem DAŞDEMİR  
Çağdaş Dil Biliminin Işığında Yeni Lisan Hareketi ve Türk Dil Devrimi’nin Karşılaştırılması Ss, 53-58
In the Light of Modern Linguistics the Comparison of New Language Movement and Turkish Language Revolution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.196
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferit YUSUPOV  
Tatar Dili Şivelerindeki Fiilin Bazı Arkaik Geçmiş Zaman Biçimleri Ss, 59-74
A Some Archaic Verb Forms of Past Tense in Subdialects of Tatar Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.211
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nihal ÇALIŞKAN  
Ağız Atlaslarının Hazırlanışında Süreç, Yöntem ve Teknikler: Flaman Ağız Atlasları Örneği Ss, 75-82
The Process, Methods and Technics in Compiling Dialect Maps: The Case of Dutch Dialect Atlases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.212
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Berdi Kerbabayev’in “Öten Günler” Adlı Eserinde Türkmen Toplumuna Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme Ss, 83-95
A Sociological Analysis of Turkmen Society in Berdi Kerbabayev’s “Öten Günler”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.186
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
Azerbaycan Türk Edebiyatı Millî Şairi Mirze Elekber Sâbir ve Hophopname Ss, 96-132
National Poet of Azerbaijan Turkish Literature Mirze Elekber Sabir and Hophopname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.210
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fırat CANER  
Turgut Uyar’ın Esrarengiz “Üçyüzbin”i Ss, 133-138
Mysterious “Üçyüzbin” of Turgut Uyar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.168
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mutlu Melis YARDIMCI  
Karahanlılar Döneminde Sultan ve Devlet Adamları Etrafında Oluşan Edebî Çevreler Ss, 139-151
Literary Circles Formed Around Sultans and Ruling Class During Term of Karahanlılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.162
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AKDAĞ  
Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın Tasavvufî Bir Şiirine Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey Tarafından Yapılan Şerh: Dâfi’u’z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem Ss, 152-184
Commentary Written By Mr. Cebbârzâde Mehmed Ârif to a Sufistic Poetry of Sheikh Ebu’l-Vefâ: Dâfi’u’z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.189
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel DİNLER  
Book Presentation and Evaluation: Risâle-i Mûze-Dûzluk Üzerine Ss, 185-190
About Risâle-i Mûze-dûzluk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.214
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah ŞAHİN  
Book Presentation and Evaluation: Türkiye’de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi Ss, 191-205
Türkiye’de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.213
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kenan AZILI  
Book Presentation and Evaluation: Özlem Ayazlı, Altun Yaruk Sudur VI. Kitap (Karşılaştırmalı Metin Yayını) Ss, 206-212
Özlem Ayazlı, Altun Yaruk Sudur VI. Kitap (Karşılaştırmalı Metin Yayını)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.190
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil Sercan KOŞİK  
Book Presentation and Evaluation: Tenkit ve Teori Konusunda Boşluğu Dolduran Kılavuz Bir Eser: Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori Ss, 213-220
A Book That Fills a Gab in the Criticism and Theory: Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.205
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Vilnius Üniversitesinde “Uluslararası Türk Tarihi ve Kültürü Sempozyumu” Yapıldı Ss, 221-243
Turk's History and Culture in Lithuania
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.195
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri