• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


2/2 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
Editörden Ss,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.193
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
Karı Çor Tigin Yazıtı Ss, 1-61
Karı Çor Tigin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.188
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Luo Xin  
Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin’in Şeceresi Ss, 62-78
Chinese of Karı Çor Tigin Inscription and the Genealogy of Karı Çor Tigin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.187
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi Ss, 79-85
Chinese Text and Translatıon of the Kül Tigin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.181
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman MERT Fatma ALBAYRAK  
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar Ss, 86-115
Focused Differences About Writing of Vowels in Texts on Költigin and Bilge Kağan Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.191
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucularına Bir Arz-ı Hâldir Ss, 116-121
The from Unique Goat of Dede Korkut to Journal of Teke and Readers a Supply Situation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.174
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferhat KARABULUT Gulmira OSPANOVA  
Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi Ss, 122-146
Euphemism: A Comperative Model Analyses in Kazakh and Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.156
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Murat YILDIRIM  
Azerbaycan’da Matbuat Hareketlerinin Başlangıcı Ss, 147-160
The Begining of the Press Movement in Azerbaijan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.163
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Soner SAĞLAM  
Mahtumkulu’nun Tenkidî Şiirleri Üzerine Ss, 161-178
On the Critical Poems of Mahtumkulu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.157
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Turan TÜRK  
Ünlü Tatar Âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (2003-2012 Yılları Arası) Ss, 179-202
The Famous Tatarian Scholar Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev (Between 2003 And 2012)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.180
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı Ss, 203-218
Ahmet Nedim Servet Tör: The Epic of the Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.147
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
Mitlerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu Ss, 219-230
The Style of Magical Realism in the Myths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.146
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faruk YILDIRIM Onur ER  
Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç ve Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Ss, 231-250
Evaluation of the Field of Listening / Watching of Goals and Objectives Dimension in Turkish Language Teaching Curriculum According to Teachers’ Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.170
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akif ARSLAN  
Okuma Becerisi ile İlgili Makalelerde Cinsiyet Değişkeni Ss, 251-265
Reading Skills Articles on Gender Variable
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.153
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz MELANLIOĞLU  
Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma Ss, 266-284
Middle School Students’ Dictionary Use Habits: A Qualitatıve Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.142
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Recep KAHRAMANOĞLU Yusuf AY  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 285-301
Examination of the Primary Teachers Candidates' Special Field Competence Perceptions in Terms of Varied Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.149
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun ŞAHİN Selma Kaya, Adem Fırat, Ömer Maden, İlksen Oben Eruçar, Alaattin Ceren  
2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılında Alan Değiştiren Öğretmenlerin Yeni Alanlarına Yönelik Memnuniyet Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 302-335
Investigating the Satisfaction Levels of Teachers Teaching Subject Matters Out of Their Area of Certification During 2012-2013 Educational Year in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.179
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan KÖSE  
Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri Ss, 336-353
A Suggestion for the Classification of Extracurricular Activities in Educational Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.151
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Hâcip Böyle Dedi Kutadgu Bilig’den Seçmeler Adlı Eseri Üzerine Ss, 354-361
About Prof. Dr. Kemal Yavuz and His Work Hâcip Böyle Dedi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.185
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri