• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


2 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT-Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Bülent HÜNERLİ  
{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-Kıyaslama" Bildirme] Ss, 1-14
On a Different Function of {-(G)X(N)Ca} Converb [Informing the “Comparison-Contrast” Systematically]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.34
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oktay AHMED  
Makedonya Türk Ağızlarında İki Sesin Durumu Üzerine: “Ö” Ünlüsü ve “H” Ünsüzü Ss, 15-26
On the Status of Two Sounds in the Turkish Dialects in Macedonia: The Vowel “Ö” and the Consonant “H”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.48
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM Behice VARIŞOĞLU  
Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler Ss, 27-37
The Values Attributed Teaching Profession by Turkish Teacher Candidates According to Emotional Semantic Difference in Ataturk University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.44
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ersin GÜLAY Erhan DURUKAN  
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması Ss, 38-50
Investigating Vocational School Students’ Perceptions of Turkish Language Courses: An Action Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.39
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur ER Nurşat BİÇER, Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi Ss, 51-69
Evaluation of Problems Encountered in Turkish Teaching for Foreigners in Terms of Related Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.51
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdal BAY Osman MERT Semra ALYILMAZ Fatma ALBAYRAK  
Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Ss, 70-82
Developing of the Attitude Scale Related to Old Turkish Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.56
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayten MERDAN HACILAR  
General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis Ss, 83-89
Xx. Yüzyılın Başlangıcında Tiflis'te Müslüman Kızların Eğitim Sorununa Genel Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.49
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan AVCI  
Abdurrahim Karakoç Ss, 90-102
Abdurrahim Karakoç
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.59
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türk Sanatının Kaynakları – (Kök) Türk Tipografisi, Hayvan Figürleri ve Alp Figürleri Yorumlamaları Ss, 103-110
The Resources of Turkish Art – (Kok) Turk Typography, Animal Figures and Interpretation of Hero Figures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.60
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet KEMALOĞLU  
Terekeme-Karapapah Türkleri Kaynakçası Ss, 111-128
Terekeme-Karapapah Turks Bibliography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.32
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
“Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür Sempozyumu”nun Ardından Ss, 129-152
After of "Caucas People Folklore, Language and Culture Symposium"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.58
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
Book Presentation and Evaluation: Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın Ardından Ss, 153-156
After Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.42
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kamil Ali GIYNAŞ  
Book Presentation and Evaluation: Mevlid-nâme Ss, 157-160
Mevlid-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.45
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma ALBAYRAK  
Book Presentation and Evaluation: “Konya Şehrengizi” ve “Karaman Şehrengizi” Adlı Eserler Üzerine Ss, 161-175
Works with the Name of “Konya Şehrengiz” and “Karaman Şehrengizi”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.53
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
Book Presentation and Evaluation: Eğitimci, Yazar Ramazan Avcı’nın Türk Şiirinin Beyaz Kartalı “Bahaettin Karakoç” ve Başarı İçin Kılavuz Öyküler Adlı Eserleri Üzerine Ss, 176-187
About the Works was Called Türk Şiirinin Beyaz Kartalı "Bahaettin Karakoç" and Başarı İçin Kılavuz Öyküler of Pedagogue, Author Ramazan Avcı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.52
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri