• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


12/2 . SayıEditor

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZAssistant Editor

Doç. Dr. Onur ER - Doç. Dr. Nurşat BİÇERBursa  2023

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Elçin İBRAHİMOV https://doi.org/10.7884/teke.1312731  
MÜASİR TÜRK TOPLUMLARINDA DİL SİYASETİ (GÜRCÜSTANDA TÜRK DİLİ İLE BAĞLI APARILAN DİL SİYASETİ) Ss, 473-481
LANGUAGE POLITICS IN CONSIDERABLE TURKIC SOCIETIES (TURKIC LANGUAGE PROVINCE IN GEORGIA APPARLAN LANGUAGE POLICY)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mostafa SHAHIDITABAR https://doi.org/10.7884/teke.1312740  
“WHEN PERSIA MEETS THE CAUCUSES THROUGH POETRY”: ASHRAF OF GILAN’S ALLUSION TO MIRZA ALAKBAR SABIR DURING THE IRANIAN CONSTITUTIONAL ERA Ss, 482-495
“İRAN, KAFKASYA İLE ŞİİR ARACILIĞIYLA BULUŞTUĞUNDA”: İRAN ANAYASA DÖNEMİ'NDE MIRZA ALAKBAR SABIR'E ASHRAFEDIN HOSSEINI GILAN'IN GÖNDERMESİ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan DİNÇ Mine AKYÜZ https://doi.org/10.7884/teke.1312747  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN “+yA” ŞEKLİ Ss, 496-517
“+ya” FORM OF DATIVE CASE IN TURKMEN TURKISH

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Songül ŞEN https://doi.org/10.7884/teke.1312751  
KIRGIZ TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE ERKEK İMGESİ Ss, 518-545
THE IMAGE OF MALE IN KYRGYZ TURKISH PROVERSALS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman EFENDİOĞLU Saniya SERDALİNA https://doi.org/10.7884/teke.1312758  
KAZAK TÜRKÇESİNDE BAĞLAÇLAR VE GÖREVLERİ Ss, 546-577
CONNECTORS AND THEIR FUNCTIONS IN KAZAKH TURKISH

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Raşit KOÇ Prof. Dr. Süleyman BAKİ, Dragan ÇİTKUŞEV https://doi.org/10.7884/teke.1312763  
KUZEY MAKEDONYA İŞTİP AĞZINDA KULLANILAN TÜRKİZMALAR Ss, 578-591
TURKISMS USED IN NORTHERN MACEDONIAN SHTIP DIALECT

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MUHAMMED ÇİTGEZ https://doi.org/10.7884/teke.1312766  
TÜRKÇEDE TESPİH KULLANIMINA DAİR İFADELER: KARS İLİ AĞIZLARI ÖRNEĞİ Ss, 592-606
EXPRESSIONS ON USING ROSARY IN TURKISH: EXAMPLE OF KARS DIALECTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Meltem SARGIN Ezgi KILIÇ https://doi.org/10.7884/teke.1312769  
PERİ MASALLARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Ss, 607-622
A CRITICAL VIEW ON FAIRY TALES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zuhal EROĞLU KOŞAN Alev SINAR UĞURLU https://doi.org/10.7884/teke.1312771  
YAZARLARIN GÖZÜYLE BURSA’YA SEYAHAT (1889-1925) Ss, 623-645
TRAVEL TO BURSA THROUGH THE AUTHORS’ EYES (1889-1925)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şerefnur ATİK  
GOGOL’ÜN “PALTO” VE ORHAN KEMAL’İN “KİRLİ PARDÖSÜ” ADLI ESERLERİNİN KONULARI VE BAŞKİŞİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 646-659
COMPARATIVE STUDY ON THE SUBJECTS AND MAIN PERSONS OF GOGOL'S “PALTO” AND ORHAN KEMAL'S “KİRLİ PARDÖSÜ”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şeyma KARACA KÜÇÜK https://doi.org/10.7884/teke.1312775  
MOBY DICK VE TİAMAT ADLI ROMANLARDA MODERNİTENİN ZİHİNSEL GİRDABI: DİN VE DİNDIŞILIK ÇATIŞMASI Ss, 660-677
WHIRLING THOUGHTS CREATED BY MODERNITY IN MOBY DICK AND TIAMAT: THE CONFLICT BETWEEN THE SACRED AND THE PROFANE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin Gül GEDİKOĞLU ÖZİLHAN https://doi.org/10.7884/teke.1312780  
PİPPİ UZUNÇORAP SERİSİNİN DEMOKRATİK KÜLTÜR BİLİNCİ EDİNİMİNE ETKİSİ Ss, 678-694
THE EFFECT OF PIPPI LONGSTOCKINGS SERIES ON DEMOCRATIC CULTURE AWARENESS ACQUISITION

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf KÖMÜR https://doi.org/10.7884/teke.1312781  
SEZAİ KARAKOÇ, CEMAL SÜREYA, EDİP CANSEVER, TURGUT UYAR VE İLHAN BERK’İN ŞİİRLERİNDE FARKINDALIK ARACI OLARAK GÖLGE Ss, 695-710
SHADOW AS A TOOL OF AWARENESS IN THE POETRY OF SEZAİ KARAKOÇ, CEMAL SÜREYA, EDİP CANSEVER, TURGUT UYAR AND İLHAN BERK

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Neslihan KARAKUŞ Celile EREN ÖKTEN, Necla BAYRAKTAR ÖZGÜR, Münevver EROĞLU, Mehmet Önder KARACAOĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1312782  
WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DİJİTAL HİKÂYE OLARAK TASARLANAN ÂŞIK PAŞA’NIN KADİM ESERİ: GARİBNÂME Ss, 711-726
THE ANCIENT WORK OF ÂŞIK PAŞA, DESIGNED AS A DIGITAL STORY WITH WEB 2.0 TOOLS: GARIBNÂME

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zenire DOĞAN Sezgin DEMİR https://doi.org/10.7884/teke.1312783  
PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ ÇEVRİM İÇİ TÜRKÇE DERSLERİNİN YAZMA EĞİTİMİNE YANSIMALARI Ss, 727-760
REFLECTIONS OF ONLINE TURKISH LESSONS DURING THE PANDEMIC PERIOD ON WRITING EDUCATION

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şule ALICI Aynur ÖZTAPAN https://doi.org/10.7884/teke.1312784  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE X VE Z KUŞAKLARINDA OYNANAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ Ss, 761-785
TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES PLAYED IN X AND Z GENERATIONS IN EARLY CHILDHOOD: THE CASE OF KIRŞEHİR

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aysun AKGÜL Çiğdem ALDAN KARADEMİR https://doi.org/10.7884/teke.1312785  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, ANNE-BABA VE ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK KATILIMLARININ İNCELENMESİ Ss, 786-815
THE INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ SELF-REGULATION SKILLS, SOCIAL STUDIES LEARNING APPROACHES, ACADEMIC PARTICIPATION OF PARENTS AND TEACHERS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal ŞİMŞEK https://doi.org/10.7884/teke.1312786  
DİL ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANIMI Ss, 816-836
USE OF VIRTUAL REALITY APPLICATIONS IN LANGUAGE TEACHING

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilan KAYA DURNA Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1312787  
PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN ÖĞRETİMLE YÜRÜTÜLEN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 837-857
OPINIONS OF TEACHERS AND CANDIDATES ON THE PRACTICE OF TEACHING PRACTICE CONDUCTED BY DISTANCE EDUCATION DURING THE PANDEMIC PROCESS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem GENCER https://doi.org/10.7884/teke.1312788  
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI Ss, 858-880
EVALUATION OF SUPPORTING AND TRAINING COURSES WITHIN THE SCOPE OF STUDENTS’ OPINIONS: A META-SYNTHESIS STUDY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri