• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


10/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2021

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Şükrü ÖZEN - Zekerya BATUR  
TÜRKLERDE HİTABET: ORHUN YAZITLARI, DİVANU LUGAT-İT TÜRK VE NUTUK Ss, 413-431
ORATORY IN TURKS: ORKHUN INSCRIPTIONS, DİVANU LUGAT-İT TÜRK VE NUTUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5285
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine TEMEL  
ALTIN ORDU, KIRIM, KAZAN HANLIKLARI’NA AİT YARLIK VE BİTİKLERDE MESLEK ADLARI Ss, 432-454
OCCUPATIONAL NAMES IN THE YARLIQS AND BITIKS OF BELONG TO THE GOLDEN HORDE, CRIMEAN AND KAZAN KHANATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5230
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah BOZOK  
KARADENİZ BÖLGESİNDE GREK HARFLİ YENİ BİR TÜRKÇE KİTABE Ss, 455-466
A NEW TURKISH INSCRIPTION WRITTEN IN GREEK LETTERS IN THE BLACK SEA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5272
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kenan ACAR  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE “OL-” FİİLİNİN ANLAM SIRALAMASI VE BU ANLAMLARIN GENEL SÖZLÜKLERDEKİ DURUMU Ss, 467-488
THE MEANING PRIORITY LIST OF THE VERB “OL-” IN TURKISH PROVERBS AND STATUS OF THESE PROVERBS IN GENERAL DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5228
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül BÜLBÜL OĞUZ  
ÖRGÜ MODEL ADLANDIRMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 489-510
AN EXAMINATION OF THE NAMES OF KNITTING MODELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5237
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emel TEK  
+SIrA- MORFEMİNİN YAPI, KÖKEN VE GÖREV İNCELEMESİ Ss, 511-525
ANALYSIS OF THE STRUCTURE, ORIGIN AND FUNCTION OF +SIrA- MORPHEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5250
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahsen AYAN  
DİLSEL VE DİL ÖTESİ VERİLER ARACILIĞIYLA CİNSELLİK / EROTİZM KODLAYICILARININ SEZDİRİLMESİ: SENARYO ÖRNEKLERİ Ss, 526-538
IMPLICATION OF SEXUALITY AND EROTISM ENCODERS THROUGH LANGUAGE AND PARALINGUISTIC DATA: ON SCENARIO EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5289
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem KALEGERİ  
-DI / -DU mI / mU BİRLEŞİK EKLİ BİRLEŞİK TÜMCE Ss, 539-550
COMPOUND SENTENCES WITH COMPOUND SUFFIX -DI / -DU mI / mU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5256
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Feyza TOKAT  
“İSTER İSTEMEZ” İKİLEMESİ ÜZERİNE Ss, 551-562
ON REDUPLICATION “İSTER İSTEMEZ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5260
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cafer ÖZDEMİR  
BİR ŞİİR ŞERHİ: YUNUS’UN DÜNYASINDA DERVİŞ KİMLİĞİ Ss, 563-577
AN EXPLANATION OF POET: DERVIS IDENTITY IN YUNUS'S WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5290
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esranur KARAÇENGEL - Zeynep ŞAHİN  
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM Ss, 578-593
DEAR SHAMELESS DEATH IN THE CONTEXT OF GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5215
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan REYHANOĞULLARI  
ŞİİR VE UNSURLARININ ANLAMLA İLİŞKİSELLİĞİ ÜZERİNE Ss, 594-615
ON THE RELATIONALITY OF THE POEM AND ITS ELEMENTS WITH THE MEANING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5280
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer İLHAN  
DEHŞETİN KAPISINI ARALAMAK: İZZET YASAR’IN ÖYKÜLERİNDE GOTİK ÖGELER Ss, 616-632
OPENING THE DOOR TO HORROR: GOTHIC ELEMENTS IN İZZET YASAR’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5312
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ersin ÇETİNKAYA  
RUS SEMBOLİST ŞAİRLER A. A. BLOK, V. YA. BRYUSOV VE K. D. BALMONT’DA DEVRİMİN YANSIMASI OLARAK İSKİTLER Ss, 633-648
SCYTHIANS AS A REFLECTION OF THE REVOLUTION IN POEMS OF THE RUSSIAN SYMBOLIST POETS A. A. BLOK, V. YA. BRYUSOV, K. D. BALMONT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5225
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Engin BÖLÜKMEŞE - Sudan ALTUN  
GÜRCÜ ROMANTİZMİNDE NİKOLOZ BARATAŞVİLİ’NİN “TULPAR”I Ss, 649-660
“TULPAR” OF NIKOLOZ BARATASHVILI IN GEORGIAN ROMANTISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5276
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seçkin SARPKAYA - Erhan SOLMAZ  
MİZAH VE MEKÂN İLİŞKİSİNDE TEBRİZ: LATİFELER, EŞEKLER KAHVESİ VE DÜBBELER Ss, 661-680
TABRİZ IN THE CONTEXT OF HUMOR AND PLACE: JOKES, EŞEKLER KAHVESİ AND DUBBES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5268
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yeliz SAYGILI SAVAŞ  
KIRŞEHİR YÖRESİ AĞITLARINDA AL(A)MANYA İMGESİ Ss, 681-702
GERMANY IMAGE IN KIRŞEHİR REGION LAMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5221
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

N. Gamze ILICAK - Kemal ÇİNKO  
YAPAY ZEKÂNIN YARATTIĞI MASAL: PRENSES İLE TİLKİ Ss, 703-719
THE FAIRY TALE CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE PRINCESS AND THE FOX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5236
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şener DEMİREL - Hacer DENİZ  
5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ ŞİİRLERİN ÇOCUĞA GÖRELİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 720-740
ANALYSIS OF THE POEMS IN THE 5TH GRADE TURKISH COURSE BOOK ACCORDING TO THE CRITERIA OF CHILD-APPROPRIATENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5251
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih KANA - Baran KİLER  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ANAHTAR YETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 741-755
ANALYSIS OF SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF KEY COMPETENCES IN THE TEACHING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5284
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı MADEN  
SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRME AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ss, 756-777
THE TURKISH COURSE CURRICULUM IN TERMS OF VOCABULARY ENRICHMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4874
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinem GÖNEN KAYACAN - Vildan ÖNCÜL  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ TERİM KARMAŞASI Ss, 778-790
TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TERM CONFUSION IN TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5243
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih Alper DÜNDAR - Fatma AÇIK  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA VERİLERİNDEKİ KÜLTÜR UNSURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 791-811
EVALUATION OF CULTURAL ELEMENTS IN WRITING DATA OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5279
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet YILMAZ  
TÂHİRÎLER’İN KURUCUSU VE İLK HÜKÜMDARI TÂHİR B. HÜSEYİN’İN LİDERLİK VASIFLARI Ss, 812-823
LEADERSHIP QUALIFICATIONS OF TAHIR IBN HUSAYN AS THE FOUNDER AND FIRST RULER OF TAHİRİDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5261
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz DOĞRU  
1923-1950 YILLARI ARASINDA TOPRAK REFORMU GİRİŞİMLERİ VE ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNUNA YAPILAN MUHALEFET Ss, 824-839
SOIL REFORM ATTEMPTS AND THE OPPOSITION TO THE FARMER GROUNDING LAW BETWEEN 1923-1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5264
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri