TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE
(ABOUT TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ )

Yazar :   Ekleyen  Ezgi ASLAN
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 534-544
120    4559


Abstract
Türklerin Batı kültürü ve medeniyeti ile etkileşiminin en yoğun yaşandığı dönem Tanzimat dönemidir. Elbette bu etkileşim, dili de önemli derecede etkilemiştir. Nitekim bu dönemde Batı’dan Türkçeye geçen sözcükler gerek dönemin genel sözlüklerinde gerekse müstakil sözlüklerde ele alınmıştır. Türkçenin Batı dilleriyle etkileşimi devam etmekle birlikte bu dillerden geçen sözcüklerle ilgili hem bu sözcüklere Türkçe karşılık bulma çalışmaları hem de bu sözcükleri listeleyen müstakil sözlük çalışmaları sürmektedir. Batı kökenli sözcüklerin madde başı yapıldığı sözlüklerin en yenisi Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü’dür. Bu çalışmada önce tarihte Batı kökenli sözcükler için hazırlanan sözlüklerden bahsedilecek, sonrasında da Hadebe (2005)’de belirlenen ölçütlerle bu sözlüğün bir eleştirisi yapılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, ecnebi sözlükleri, sözcük alıntılama, alıntı sözlükleri, sözlük eleştirisi.

Özet
The most intense term which culture and civilization interactions of Turkish people and West countries is Tanzimat Reform Era and of course this interactions effect the Turkish language significantly. Accordingly, in this period, words which borrowed from West languages take place both general dictionaries and loanwords dictionaries mostly named “Ecnebi Lügatleri”. In Turkish Rebuplic period, interactive relation and academic studies about this situation has proceeded. In this period, there are many dictionaries which include words from West languages. The newest one of this loanwords dictionaries is ‘Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü’ which be published in 2015. In this study, firstly dictionaries which include words from West languages will be mentioned in Turkish lexicography area and then Türkçede Batı Kökenli Kelimeleri Sözlüğü will be criticized according to criterion of Hadebe (2015).

Anahtar Kelimeler
Keywords: Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, loanwords dictionaries, borrowing, dictionary cri