A POSTMODERNIST READING OF ORHAN PAMUK’S BLACK BOOK AND MY NAME IS RED
(ORHAN PAMUK’UN KARA KİTAP VE BENİM ADIM KIRMIZI ESERLERİNİN POSTMODERNİST OKUMASI )

Yazar : Erdem AYBAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 519-532
    


Abstract

Bu çalışma, Orhan Pamuk’un Kara Kitap (1990) ve Benim Adım Kırmızı (1998) adlı iki romanında postmodernizmin izlerini incelemektedir. Teorik çerçeve olarak Türk edebiyatı için yeni sayılabilecek postmodernizm, Batı kanonunun nispeten uzun süredir aşina olduğu bir kavramdır. Hareket, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra önemli bir yaygınlığa kavuşmuş ve farklı alanlardaki sayısız örnekleriyle artık hayatımızda yer almaktadır. Bu edebî hareketin her ülkede veya kültürde farklı şekilde ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler genellikle siyasi ve toplumsal gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Bu akımı Türkiye bağlamında analiz ettiğimizde Orhan Pamuk’un eserlerinin analizi postmodernist unsurların izlerini göstermektedir. Çalışma, postmodernizmin Türk kültüründe nasıl ortaya çıktığı sorusunun cevabını ararken, postmodernizmin politikadaki ortaya çıkışı ve edebiyattaki evrimini kapsayan tarihi, postmodernizmin Türk edebiyatında nasıl tezahür ettiğini anlamaya yardımcı olabilecektir. Türk edebî eserlerinde postmodernizmin izlerini bulmak için Orhan Pamuk’un bu iki eserinde postmodernizmin izleri incelenmektedir.Keywords

Orhan Pamuk, postmodernism, fiction, Black Book, My Name is RedÖzet

The present study analyzes traces of postmodernism in Orhan Pamuk’s two novels: Black Book (1990) and My Name is Red (1998). As the theoretical framework, postmodernism which can be considered new to Turkish Literature, is a concept that the Western canon has been familiar with for a relatively long time. The movement had a significant spread after the Second World War and is now in our lives with countless examples in different fields. There are several reasons for this movement to appear differently in each country or culture. These reasons generally stem from political and social developments. When analyzing this movement in the Turkish context, the analysis of Orhan Pamuk’s works shows traces of postmodernist elements. While looking for an answer to how postmodernism emerged in Turkish culture, the comprehensive history of postmodernism with its emergence in politics and evolution in literature can help to understand how postmodernism manifests itself in Turkish literature. To find traces of postmodernism in Turkish literary works, Orhan Pamuk’s two books are analyzed to bring an approach to postmodernism in Turkish fiction.Anahtar Kelimeler

Orhan Pamuk, postmodernism, fiction, Black Book, My Name is Red.