‘DİDAKTİK’ KAVRAMININ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ TANIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEFINITIONS OF THE CONCEPT OF 'DIDACTIC' IN TURKISH DICTIONARIES )

Yazar : Yasemin DARANCIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 650-667
    


Abstract

Belirli yabancı sözcükler farklı dillerden birebir Türkçeye geçirilmiş, söz konusu bu sözcükler uzun süre kullanıldıktan sonra, ana dilde karşılığı bulunarak yeri doldurulmaya çalışılmıştır. Genel olarak bu alana yönelik yapılan çalışmaların amacı, yabancı terimlerin Türkçeleştirilmesini sağlamak ve Türkçe terim sorununa yardımcı olmak olsa da kiminde söz konusu sözcük yabancı dildeki karşılığı ile kullanılmaya devam edilmiş, kiminde ise ilgili kelimeye Türkçe karşılık bulunamamış veya Türkçe karşılığı istenilen anlamı veremeyerek kabul görmemiştir. Bu sözcüklerden biri de “didaktik” kavramıdır. Bu kavrama bir açıklık getirebilmek, var olan kargaşayı biraz olsun netleştirebilmek adına bu çalışmada “didaktik” kavramının irdelemesi yapılacaktır. Bu yapılırken Türkçede hangi terimlerin didaktik kavramı altında yer aldığına bakmak ve aynı zamanda sözlüklerde ya da ansiklopedilerde bu terimlerin altında verilen tanımlamaları ve bilgileri irdelemek gerekir. Bu çalışmanın amacı, genel ve eğitim alanında kullanılan altı sözlüğün ve ansiklopedinin çalışma kapsamındaki kavramların belirli özellikleri bakımından karşılaştırmak, kavramları hangi boyutları ile ele aldıklarını incelemek ve bu anlamda bir netlik kazandırmaktır.Keywords

Didaktik, Öğretici, Öğretim Bilgisi, Sözlük AnaliziÖzet

In general terms, certain foreign words, after being directly adopted into Turkish and used for a long period, have been attempted to be replaced with their equivalents in the native language. Although the overall goal of the efforts in this field is to facilitate the Turkishization of foreign terms and address the issue of Turkish terminology, in some cases, the foreign word is still employed in conjunction with its original counterpart, while in others, a Turkish equivalent could not be found or the Turkish counterpart did not gain acceptance by failing to convey the intended meaning. One such word is the concept of 'didactic'. To explain and clarify this phrase, the study examines the definition of 'didactic' as a concept in dictionaries and encyclopedias, with an aim to minimize the existing confusion.Anahtar Kelimeler

Didactics, Instructive, Instructional Knowledge, Dictionary Analyses.