TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ HALK BİLİMİ UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF FOLKLORE ELEMENTS IN TURKISH COURSEBOOKS )

Yazar : Özlem ŞAHİN   - Elif Emine BALTA  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 589-613
    


Abstract

Türkçe ders kitaplarından istenen, çağı yakalamaya çalışan bir anlayışın ürünü olmasının yanı sıra günümüzü geçmişe ve geleceğe bağlayıcı bir rolü üstlenmesidir. Ana dili dersinin içerik ve hedefleri doğrultusunda öğrencilerin millî, manevi ve kültürel değerlerin farkında olmaları, bu farkındalıkla millî duygu ve anlayışlarını geliştirip güçlendirmeleri beklenmektedir. Bu beklentinin karşılanması için öğrencilerin Türk kültürüne ait unsur ve eserlerle buluşturulması önemlidir. Bu çalışma, ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan halk bilimi unsurlarının belirlenmesini ve değerlendirmesini içermektedir. Doküman incelemesi üzerine kurulu olan bu çalışmanın verileri Sedat Veyis Örnek’in halk bilim çalışma konuları tasnifine göre ayrıştırılmış, betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre Türkçe ders kitaplarında Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına birçok edebi tür dâhilinde tarihi ve kültürel unsura yer verildiği söylenebilir.Keywords

Halk bilimi, kültür, Türkçe dersi, ders kitabıÖzet

The desideratum from Turkish coursebooks is that they should play a critical role in bridging the present with the past and future, in addition to being the product of a perspective that aims to catch the era. The main expectation is for students to be aware of national, spiritual, and cultural values that align with the content and objectives of the native language course so that they develop and reinforce their national sentiments and perspectives with this awareness. Hence, it is vital to introduce elements and works of Turkish culture to satisfy students' expectations. This study comprised an identification and evaluation process of folklore elements in secondary school Turkish coursebooks. The study data—mainly based on document analysis—was separated by Sedat Veyis Örnek's classification of folklore study subjects and analyzed with the descriptive analysis approach. According to the study results, it is viable to assert that secondary school Turkish coursebooks contain historical and cultural elements—albeit with certain deficiencies—in numerous literary genres to pass on Turkish culture to future generations.Anahtar Kelimeler

Folklore, Culture, Turkish Course, Course Book