KUTADGU BİLİG’İN EĞİTSEL DEĞERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON STUDIES REGARDING THE EDUCATIONAL VALUE OF KUTADGU BILIG )

Yazar : Kürşad Çağrı BOZKIRLI  - Lütfi AVCİ - Bahattin ŞİMŞEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 182-196
    


Abstract

Bu araştırmanın amacı, Kutadgu Bilig’in eğitsel değerine yönelik çalışmaları bir araya getirmek, ilgili araştırmaları birtakım özelliklerine göre inceleyip değerlendirmektir.

Araştırma “Doküman İncelemesi” yöntemiyle yürütülmüş ve verilerin çözümlenmesi için “İçerik Analizi” tekniği kullanılmıştır. Tr Dizin ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları incelenerek yapılan alan yazını taraması sonucunda Kutadgu Bilig üzerine yayımlanmış olan çalışmalar içerisinden eserin eğitsel değerine yönelik yürütülmüş olan 21 makale, 8 yüksek lisans tezi, 2 doktora tezi tespit edilmiştir. Elde edilen veriler 5 farklı başlık altında tablolaştırılarak aktarılmıştır.

Araştırma sonucunda Kutadgu Bilig’in eğitsel değeri üzerine yapılan çalışmaların çoğunlukla 2017-2021 yılları arasında yoğunlaştığı, birçoğunda araştırma ve analiz yöntemlerinin belirtilmediği, belirtilenlerin ise nitel şekilde desenlendiği ve bu araştırmalarda toplanan verilerin içerik analiziyle analiz edildiği tespit edilmiştir.Keywords

Kutadgu Bilig, eğitsel değer, inceleme.Özet

The aim of this research is to compile studies related to the educational value of Kutadgu Bilig, and to examine and evaluate relevant research based on certain characteristics.

The research was conducted using the document analysis, and the “Content Analysis” technique was employed for analyzing the data. Through a literature review conducted on TR Index and National Thesis Center databases, a search for studies published on Kutadgu Bilig’s educational value resulted in the identification of 21 articles, 8 master’s theses, and 2 doctoral theses. The obtained data were categorized under 5 different headings and presented in tables.

As a result of the research, it was determined that studies on the educational value of Kutadgu Bilig were mostly concentrated between 2017 and 2021. In many of these studies, research and analysis methods were not specified; those that were mentioned were predominantly designed qualitatively. Additionally, it was found that the data collected in these studies were analyzed through content analysis.Anahtar Kelimeler

Kutadgu Bilig, educational value, examination.