BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI KURTARMA KAZISI BULGULARI
(FINDINGS OF RESCUE EXCAVATION of BURSA ULUDAG UNIVERSITY CAMPUS AREA )

Yazar : Ahmet Ali ALTIN  - Gonca GÜLSEFA - Buğra KURU - Mustafa ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 22-46
    


Abstract

2018 yılında, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde, kampüsün güney kapısının bitişiğindeki yol yapım çalışmaları esnasında herhangi bir kültür varlığının bulunup bulunmadığını ortaya koymak amacıyla kazılar yürütülmüştür. Bu makalede bu kazılarla beraber ulaşılan sonuçlara yer verilmiş ve ortaya çıkan sorulara yanıtlar aranmıştır.

Toplam 3 sondajda yürütülen kazı çalışmaları sırasında, 1 sondajdan görece iyi korunmuş durumda iki adet kiremit çatkı mezar gün yüzüne çıkartılmıştır. Bu mezarlarda iskeletlerin yanı sıra profil veren seramik parçaları, tüm olarak ele geçmiş unguentariumlar ve bir adet sikke de bulunmuştur. Bu buluntular ışığında söz konusu mezarlar tarihlendirilmiştir. Makalede ayrıca, mezarların ait olduğu nekropol sahasının hangi yerleşim yerlerine ait olabileceği sorusuna da öneriler getirilmiştir.Keywords

Bursa Uludağ Üniversitesi, nekropol, kurtarma kazısı, kiremit çatkı mezar, unguentarium.Özet

Excavations were carried out in 2018 in the campus of Bursa Uludağ University during the road constructions adjacent to the south gate of the campus to reveal whether or not there was any cultural artifact. In this article, the findings that were reached in the excavations were included, and answers to the emergent questions were sought.

During the excavation process that was conducted with a total of 3 soundings, two relatively well-preserved tile frame graves were unearthed from 1 of the soundings. In addition to skeletons, profiled pottery fragments, unguentariums which were secured as a whole as well as a coin were found in these graves. In the light of the findings, the graves were dated. Furthermore, in the article, suggestions were made regarding the question of which settlements the the necropolis field that was home to the graves belonged to.Anahtar Kelimeler

Bursa Uludag University, necropolis, rescue excavation, cappucina tomb, unguentarium.