GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN IŞIN ÇAĞI ÇOCUKLARI ADLI BİLİM KURGU ROMANININ FEN BİLİMLERİ KAVRAM YANILGILARI BAĞLAMINDA ANALİZİ
(ANALYSIS OF GULTEN DAYIOGLU’S SCIENE FICTION NOVEL IŞIN ÇAĞI ÇOCUKLARI IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL MISCONCEPTION ON SCIENTIFIC CONCEPT )

Yazar : Nurettin ÇALIŞKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 308-318
    


Abstract

Gülten Dayıoğlu,  edebiyatımıza çok sayıda eser kazandırmış yazarlarımızdandır. Gülten Dayıoğlu’nun kaleme aldığı bilim kurgu türündeki eserler birçok baskı yaparak çocuk ve gençlik edebiyatında çok okunan eserler arasında yer almıştır. Bu romanlardan birisi de Işın Çağı Çocukları’dır.

Bilim kurgu türündeki eserlerin en önemli özelliklerinden birisi, bilimden güç alarak kurguya gitmesidir. Bu eserlerde kullanılan kavramların özenle irdelenerek zihinlerde yanılgıya yol açmayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Kavram yanılgıları sonraki öğrenmeleri güçleştirebilmekte ya da öğrenmeyi engellemektedir. Çocuk edebiyatı eserlerinde, varsa kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve bunların çocuk okuyucuya açıklanarak yanılgının düzeltilmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılarak Gülten Dayıoğlu romanlarından Işın Çağı Çocukları’nın fen bilimleri kavramlarına ilişkin kavram yanılgıları bağlamında analizi yapılmıştır.Keywords

Kavram, kavram yanılgısı, bilim kurgu, Gülten Dayıoğlu.Özet

Gülten Dayıoğlu is one of our authors, who has contributed many works to our literature. Gülten Dayıoğlu’s science fiction works have become widely read in children’s and young adult literature, undergoing multiple printings. One of these works is Işın Çağı Çocukları.

One of the most important characteristics of works in the science fiction genre is their ability to derive their narrative from science. In these works, it is essential to carefully examine and use concepts in a way that does not lead to misconceptions in the readers’ minds. Conceptual misconceptions can make subsequent learning more difficult or even hinder the learning process. In children’s literature, it is considered necessary to identify any conceptual misconceptions and, if present, explain them to the child readers to correct these misconceptions. In this work, analysis of Gülten Dayıoğlu’s novel Işın Çağı Çocukları is made in the context of conceptual misconcepiton on scientific concept.Anahtar Kelimeler

Concept, conceptual misconseption, science fiction, Gülten Dayıoğlu.