KUZEY MAKEDONYA’DA TÜRK VARLIĞI VE GÜNÜMÜZ VARLIK MÜCADELESİNE KISA BİR BAKIŞ
(A BRIEF LOOK AT THE EXISTENCE OF THE TURKS IN NORTHERN MACEDONIA AND THE EXISTENTIAL STRUGGLE IN MODERN DAY )

Yazar : Zeynel ÖDEMİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 443-472
518    1136


Abstract
Makedonya toprakları üç parçaya ayrılmış bir coğrafyadır. Günümüzde bu üç parçadan biri olan ve Sırp Hırvat krallığına kalan bölüm bağımsızlığını alarak devlet kurabilmiş ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adını almıştır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti coğrafi olarak Balkanların kalbi sayılabilecek bir konuma sahip olup 25 bin km²’lik küçük bir ülkedir. İki milyon nüfusa sahip bu ülke Türklerle beraber çok farklı milletten oluşan bir kültür mozaiği özelliği taşımaktadır. Günümüzde, ülkedeki Türk toplumu anadilde eğitim hakkını elde etmiş, yeni yeni ayaklarının üzerine durmaya çalışan Türk edebiyatının yanında Türkçe basın yayın faaliyetlerine de başlamış olmalarına rağmen eğitim başta olmak üzere sorunlarını tam olarak çözememişlerdir. Ülkedeki Türkler kurdukları siyasi partiler vasıtasıyla siyasi sistemde söz sahibi olmaya çalışırken çeşitli sivil toplum örgütleri ile kültürel varlıklarını da devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Çalışmada Kuzey Makedonya coğrafyasında yaşayan Türk toplumunun yakın tarihi ve günümüzdeki varlıkları hakkında bilgi edinilmesi amaçlandı. Kuzey Makedonya Türk toplumunda dil ve edebiyatın durumu ile kültürel faaliyetler hakkında bilgi verilerek Türklerin diğer toplumlar içerisindeki durumlarını incelemek de çalışmanın amaçlarından biri oldu. Bu nedenle bir taraftan yazılı kaynak taraması yapılırken diğer taraftan da saha çalışması yapıldı. Kuzey Makedonya’nın belli başlı yerleşim yerleri ziyaret edildi. Kaynak kişilerle görüşülerek ses ve görüntü kaydı alındı. Bazı kamu kurum ve kuruluşları da ziyaret edilerek arşiv çalışması yapılmaya çalışıldı.

Keywords
Makedonya, Kuzey Makedonya, Türk varlığı, Türk edebiyatı, Türk halk inanışları.

Özet
Macedonia is geography, its lands have been separated into three pieces. In the modern day, one of those pieces which belonged to the Serbian and Croatian Kingdoms; was able to get its independence and found a state then this state took the name “Northern Macedonia”. The Republic of Northern Macedonia is geographically located in the heart of the Balkans; hence it has 25 thousand km2 of acreage it is a small state. With a two million population, this country can be named a cultural mosaic with its cosmopolitan population including the Turks. Today, the Turks in the country have ‘education in native language’ right, and recently both Turkish literature and Turkish press actions are growing stronger, however, the Turks could not solve their problems totally, like education which is the most important. On the other hand, the Turks in the region tried to have a voice in the political system via the political parties they founded while various non-governmental organizations were trying to keep their cultural existence in the country. This study aims to get information about Turkish society's recent history and present existence, settled in Northern Macedonia. By giving information about language and literature positions and cultural activities in Northern Macedonia Turkish society, investigating the positions of the Turkish people in other societies became one of the aspects of the study. Hence, while running down a literature review, a field study was done, also. Certain settlements of Northern Macedonia were visited. Meetings were held with the local people who took place as one of the sources of the study and both visual and audial records were taken. By visiting some institutions and organizations it is tried to carry on an archive study

Anahtar Kelimeler
Macedonia, Northern Macedonia, the existence of Turks, Turkish literature, Turkish folk beliefs.