ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA SESLETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞİİRDEN YARARLANMA
(USING POETRY IN DEVELOPING ARABIAN STUDENTS’ PRONUNCIATION SKILLS WHILE READING )

Yazar : İsa YILMAZ  İzzet ŞEREF  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 1213-1228
226    2692


Abstract
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma sesletim becerilerinin geliştirilmesinde şiirlerden yararlanılıp yararlanılamayacağını ele almak ve şiir ezberlemenin okumadaki sesletime olumlu etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma, 2012-2013 öğretim yılında Yemen Sana’a Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Tercüme Bölümünde birinci sınıfta öğrenim gören 11 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırma, eylem araştırması biçiminde tasarlanmıştır. Veriler araştırmanın başında ve sonunda öğrencilere okutulan “Tüccar ve Papağan” adlı hikâyeden hareketle toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin “p, ü, c, ı, i, ğ, l, o” seslerini seslendirmede problem yaşadıkları ve birçok kelimede hece atlama, tersten okuma ve bazı kelimeleri ulama yaparak okudukları görülmüştür. Öğrencilere ezberletilen şiirlerin doğru sesletime olumlu yönde katkı yaptığı ve okuma hatalarını azalttığı tespit edilmiştir.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, okuma, sesletim, alfabe, şiir ezberleme.

Özet
The aim of this study is to determine whether using poetry in developing reading pronunciation skills and, recitation of a poem is whether positive effects for pronunciation in reading in teaching Turkish as a foreign language field. The study was conducted with 11 students at freshman year who study at the Department of Turkish Language and Translation in Language Faculty of Sana’a University in Yemen, in 2012-2013 academic year. The study was designed as an action research. Data are collected via the story “Tüccar ve Papağan” -“Merchant and Parrot”-students read at the beginning and end of the research. The obtained data show students’ have had problems in the audio sound “p, ü, c, ı, i, ğ, l, o” and eliding in many words, the opposite reading and appending some words. The poems students memorized have been found to contribute a positive effect to correct the pronunciation and, reduce reading errors.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish as a foreign language, reading, pronunciation, alphabet, recitation of poem.