İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN ALİ MERDAN TOPÇUBAŞI’NA YAZDIĞI MEKTUPLAR
(THE LETTERS WRITTEN BY ISMAIL BEY GASPRINSKIJ TO ALI MERDAN BEY TOPCHUBASHI )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 1022-1054
214    3538


Abstract
Rusya Müslümanları-Türkleri hakkında bilinmeyenler, araştırmacılar arasında her geçen gün daha çok merak uyandırmaktadır. Bu konuda, yeni belgeler gün yüzüne çıkmakta ve birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu makalemizde 1904-1910 yılları arasında cereyan eden siyasî, kültürel vb. olayları o dönemin en önde gelen aydın, lider ve maarifçilerinden biri olan İsmail Bey Gaspıralı’nın Azerbaycanlı avukat, yazar, gazeteci ve siyaset adamı Ali Merdan Topçubaşı’na yazdığı yedi adet mektuptan takip etme imkânını bulacağız. Böylece o dönemle ilgili en ince ayrıntıları yakalamış ve bazı bilinmeyenleri birinci ağızdan öğrenmiş olacağız.

Keywords
Türk Dünyası, Rusya Müslümanları-Türkleri, İsmail Gaspıralı, Ali Merdan Topçubaşı (Topçubaşev), Türk Dünyası Kültür Hayatı.

Özet
Unknowns about Russian Muslims-Turks day by day become more and more curious. In this issues, appear new documents and studies are carried out. When it comes to correspondence of Ismail Gasprinski and other intellectuals and the author of the Turkic World the importance of these documents rises one more time. In this study we will have possibility to follow up the political, cultural and so on events that took place between the years 1904-1910, from seven letters whom write one of the leading intellectuals of the authority of that era, one of the leaders and educator Ismail Bey Gasprinski to Azerbaijani lawyer, author, journalist Ali Merdan Topçubashi. So we caught the finest details about that period and will learn unknowns from the first person.

Anahtar Kelimeler
Turkic World, Muslims- Turks of Russia, Ismail Gasprinski, Ali Merdan Topchubashi (Topchubashev), Tu