BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZI SÖZ VARLIĞININ ALINTI SÖZCÜKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF QUOTED WORDS IN BORÇALI AND ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME DIALECT )

Yazar : Bahadır GÜNEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 995-1021
216    4866


Abstract
Bu çalışmada Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzındaki alıntı sözcükler, ilgili yörelerden tarafımızca ses kayıt cihazı yardımıyla ve not alarak derlenen metinlerden hareketle karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. Bunun yapılmasındaki en önemli neden, söz konusu çalışmanın eş zamanlı ve karşılaştırmalı olmasıdır. Bu nedenle aynı zaman diliminde derlenen metinlerden yararlanılmıştır. Bir başka deyişle ilgili yörelerden daha önce derlenen metinlerin söz varlığına burada yer verilmemiştir. Bu çalışma, anılan yörelerin söz varlığını bütünüyle ortaya koyma iddiası taşımamaktadır. Aynı kökene sahip Türklerin farklı coğrafya, kültür, siyasi ve sosyal alanlarda varlık gösteren ağızlarındaki söz varlığının eş zamanlı ve karşılaştırmalı olarak nasıl bir sonuç vereceğine dair bir ipucu elde etme düşüncesi hâkimdir.

Keywords
Karapapak / Terekeme, ağız, söz varlığı, karşılaştırma, alıntı sözcük.

Özet
In this study Borçalı and Çıldır Karapapak / Terekeme quoted words will be shown in comparison related places by us with the help of voice recorder and taking notes compiled text of the support. The study simultaneously and is comparatively the most important reason for this. Therefore, it is used also compiled texts. That does not existence of an earlier text. This study does not specify all of the vocabulary of the places. Karapapak / Terekeme Turkish different geographies, cultures, simultaneously indicating the presence of vocabulary in the dialect in political and social fields and the idea that how to get a result as compared.

Anahtar Kelimeler
Karapapak / Terekeme, dialect, vocabulary, comparison, quoted word.