KAZAKİSTAN’DA BULUNAN KOYTUBEK YAZITINDA KÖKTÜRK YAZISININ ADI GEÇİYOR MU?
(DOES IS PASSING THE NAME OF KÖKTÜRK WRITING ON THE KOYTUBEK INSCRIPTION FOUND IN KAZAKHSTAN? )

Yazar : Nurdin USEEV    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 860-868
220    2839


Abstract
Bu makalede Kazakistan’da bulunan yazıtlardan Koytubek Yazıtı ele alınarak üzerinde okuma ve anlamlandırma teklifli yapılmıştır. Çünkü söz konusu yazıt üzerinde İ. L. Kızlasov’un yaptığı okuma ve anlamlandırma çalışmasına göre bu yazıtta Köktürk yazısının Köktürkçe adı geçmektedir. Dolayısıyla Köktürk yazıt bilimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bundan nedenle söz konusu yazıt üzerindeki çalışmaları değerlendirmek ve bu görüşün doğru olup olmadığı konusunda kendi görüşümüzü ifade etmek istedik. Çalışma sonucunda araştırma ve incelemeye konu olan yazıttaki bazı kelimelerin yanlış okunduğu ya da yanlış anlaşıldığı tespit edilerek uygun olduğu düşünülen okunuşlar ve anlamlandırmalar ileri sürülmüştür. Örneğin, bugüne kadar değişik şekilde okunarak ‘yazı, adı’ olarak anlamlandırılan glksb kelimesi ‘b(e)ş(i)kl(i)g’ şeklinde okunmuştur. Yazıtın tamamı ‘b(e)ş(i)kl(i)g yurtım’ şeklinde okunmuş ve ‘beşikli (ana, öz) yurdum’ diye anlamlandırılmıştır. Bir başka deyişle İ. L. Kızlasov tarafından ileri sürülen görüşe hiç uyum göstermeyen okuyuş ve anlamlandırma ortaya çıkmıştır.

Keywords
Kazakistan yazıtları, Koytubek Yazıtı, kaya, beşik, yurt.

Özet
In this article was made reading and explaining bids on the Koytubek Inscription from Kazakhstan. Because according to the İ. L. Kızlasov’s study and interpretation on this inscription in the Koytubek Inscription passes Kokturkish name of Köktürk writing. Therefore, this inscription has an of great importance in terms of Köktürk epigraphy. Therefore, we want to to evaluate the works on this inscription and to express our own opinion about whether it this view is correct. End of study it was determined that some of the words of inscription, which is the subject for our research and study read or misunderstood wrong before. And have been suggested considered suitable explanations and readings. For example, the word glksb have been read as different forms and interpreted as ‘writing, name’. But end of our study was stated that this word read as ‘b(e)ş(i)kl(i)g’. The full inscription have been read as ‘b(e)ş(i)kl(i)g yurtım’ and interpreted as ‘ my cradle (native) land’. In other words, has emerged the readings and meaning which showing no compliance İ. L. Kızlasov’s opinion.

Anahtar Kelimeler
Inscription of Kazakhstan, Koytubek Inscription, rock, cradle, homeland.