ASILACAK KADIN VE ALÇAKTAN UÇAN GÜVERCİN ROMANLARINDA GÜÇ İLİŞKİLERİ VE KADININ SESSİZ SÖYLEMİ
(POWER RELATIONS AND SILENT EXPRESSION OF WOMAN IN THE WOMAN TO BE HANGED AND THE PIGEON FLYING LOW NOVELS )

Yazar : Ebru ÖZGÜN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 620-641
268    1247


Abstract
Asılacak Kadın, Pınar Kür’ün 1979’da yayımladığı üçüncü romanıdır. Yalı cinayeti çevresinde şekillenen olaylar dizisinde, eve hapsedilip genç yaşta şiddete ve tacize uğrayan Melek’in hikâyesi, kadın yazarın gözünden kaleme alınır. Asılacak Kadın’dan bir yıl sonra basılan Alçaktan Uçan Güvercin ise Tarık Dursun K.’nın 1980’de yayımladığı altıncı romanıdır. Yörük olan ailesinin çadırından kaçırılıp iki ay boyunca oradan oraya sürüklenip tacize uğrayan Menekşe’nin yaşadıkları, bu kez erkek bir yazarın gözünden hikâye edilir. Birer yıl arayla yayımlanan bu iki romanda güç ilişkileri, kurban kadının sessiz söylemi, toy delikanlıların iyi niyetli ama pasif çabaları, adalet arayışı, geçmiş yaşantıların gölgesinde kalan insanların çıkmazı, yazarların özgün bakış açılarından sunulurken, toplumsal bir yaranın tüm boyutları gözler önüne serilir. Bu çalışmada, benzer bir temayı ele alan iki yazarın söz konusu romanları, feminist edebiyat eleştirisinin ve yer yer psikanalizin bakış açısı üzerinden karşılaştırılacaktır.

Keywords
Asılacak Kadın, Alçaktan Uçan Güvercin, güç ilişkileri, kadının sessiz söylemi, cinsel sömürü, feminizm, psikanaliz.

Özet
The Woman to be Hanged is the third novel which was published by Pınar Kür in 1979. In this chain of events based on a murder in the mansion, the story of Melek, who is confined to house and becomes an object to violence and abuse at a young age, is told by the perspective of a female writer. On the other hand, The Pigeon Flying Low, which was published in 1980, a year after the publication of The Woman to be Hanged, is the sixth novel by Tarık Dursun K.. What Menekşe goes through as a woman who is kidnapped from the tent of her Yuruk family and abused while being taken from one place to another for two months is narrated by the perspective of a male writer this time. While power relations, silent discourse of victim woman, well-meant but useless efforts of young men, search for justice, dilemma of people living under the shadow of past are presented by the writers’ unique perspectives, a social trauma is revealed with all aspects in these two novels published one year apart. In this study, two novels these two writers dealing with a similar theme are going to be compared based on perspective of feminist literary criticism and occasional psychoanalysis.

Anahtar Kelimeler
The Woman to be Hanged, The Pigeon Flying Low, power relations, silent expression of woman, sexual a