TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE OVNUK BÖLEKLER
(“SMALL WORDS / PIECES” IN TURKMEN TURKISH )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 955-994
238    3615


Abstract
Yazıda Türkçedeki enklitikler üzerine yapılan çalışmalar ve ileri sürülen görüşler doğrultusunda Türkmen Türkçesindeki bazı dil birliklerinin kullanım ve işlevleri incelenmiştir. Farklı görüşler de değerlendirilerek bu yapıların enklitik olup olmadıkları gözden geçirilmiş ve sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Türkçe, ovnuk bölek, enklitik, Türkmen Türkçesi, pekiştirme.

Özet
In this article, the studies and views on Turkmen Turkish some construct of languages are examined in terms of use and fuction. Also are evaluated different opinions, these structures is reviewed, whether they are enclitic. Eventually tried to be reach the conclusion.

Anahtar Kelimeler
Turkish, clitic, enclitics, Turkmen Turkish, emphatic.